Agricultură organică
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Agricultura din Cluj-Napoca se situează în fruntea facultăţilor de profil din ţară, fiind o facultate în care respectul faţă de profesie se învaţă alături de celelalte valori umane: onestitate, responsabilitate, spirit de echipa. Relaţia cu mediul extern, parteneriatele cu universităţi din străinătate, au făcut posibilă mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice la facultăţi de prestigiu din Europa, prin programe europene precum: ERASMUS, TEMPUS, CZEPUS, LEONARDO

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Agronomie

Specializare: Agricultură

Locuri disponibile (total): 23

Locuri disponibile (buget): 18

Locuri disponibile (taxă): 5

Ultima medie (buget): 9.21

Taxă anuală de studii: 4.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Calcularea mediei generale (MG) se face după următoarea formulă:

unde:

 

MLIC – este media examenului de licenţă (diplomă);

 

MTG/I – este media testului grilă, interviului sau eseului

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 21/07/2018 până la 31/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Bazele biologice ale sistemului de agricultură organică
Mecanismele fiziologice ale nutriției plantelor
Agregate și utilaje specifice lucrărilor în agricultura organică
Conversia unităților de producție organică și certificarea produselor organice
Controlul bolilor în sistemul de agricultură organică
Controlul dăunătorilor în sistemul de agricultură organică
Tehnologii specifice de cultivare a plantelor în agricultura organică
Tehnologii specifice de creștere a animalelor în agricultura organică
Etică și integritate academică
Disciplină opțională 1
Anul 2
Tehnologii specifice de cultivare a plantelor în agricultura organică
Tehnologii specifice de creștere a animalelor în agricultura organică
Cultivare și genotipuri pretabile pentru agricultura organică
Controlul buruienilor în agricultura organică
Fertilizanți bio/ecologici utilizați în agricultura organică
Biopreparate utilizate în agricultura organică
Activitate practică în unități de producție organică
Documentare, elaborare pentru dizertație
Disciplină obligatorie 2

Descriere

Facultatea de Agricultura din Cluj-Napoca se situează în fruntea facultăţilor de profil din ţară, fiind o facultate în care respectul faţă de profesie se învaţă alături de celelalte valori umane: onestitate, responsabilitate, spirit de echipa. Relaţia cu mediul extern, parteneriatele cu universităţi din străinătate, au făcut posibilă mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice la facultăţi de prestigiu din Europa, prin programe europene precum: ERASMUS, TEMPUS, CZEPUS, LEONARDO

Studenți înmatriculați licență: 619

Studenți înmatriculați master: 284

Cadre didactice: 60

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 15

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu 145 de ani în urmă, în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj.

Universitatea asigură formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale de ştiinţe agricole şi silvice, de ştiinţe inginereşti, de medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii şi prin promovarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi postuniversitare bazate pe dezvoltarea cunoaşterii, a cercetării şi inovării.

Aspiraţia spre excelenţă, înscrisă în misiunea USAMV Cluj-Napoca, cuprinde şi activitatea de cercetare, care pentru a deveni competitivă, a început a fi organizată în puternice centre de cercetare care să polarizeze şi să atragă finanţări interne şi internaţionale. În prezent sunt deja constituite 9 centre de cercetare, unele recunoscute de CNCSIS, altele cu aspiraţii de afirmare şi participare la programele de formare a consorţiilor multinaţionale în vederea utilizării programelor comunitare pentru integrarea în Spaîiul European al Cercetării (ERA).

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca are o îndelungată tradiţie în cooperarea internaţională, atât pe plan didactic cat şi ştiinţific. Colaborările în cadrul programelor Erasmus, Erasmus Mudus, CEEPUS, COST, AUF au permis unui număr semnificativ de studenţi ai universităţii noastre să studieze în străinătate sau să petreacă stagii de formare academica post-universitară în laboratoare de top din Europa. Deschiderea spre internaţionalizare a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca reprezintă un obiectiv important în strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

 • Agricultură

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Agricultură - ifr

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Agricultură ecologică

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Controlul și monitorizarea produselor agricole

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Agricultură

  Facultatea de Agronomie/Universitatea din Craiova

Lista de comparație