Peisagistică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Peisagistică pregătește ingineri peisagişti cu o instruire completă ştiinţifică, artistică, tehnică şi managerială, în domeniul conceperii, creării, conservării, ameliorării şi gestionării diferitelor categorii de peisaje; abordarea problematicii educaţiei peisagistice se face în mare măsură, din perspectiva ecologică si biologică a intervenţiilor în mediul natural, a folosirii şi manevrării factorilor naturali în crearea sau transformarea peisajelor şi a anticipării consecinţelor şi evoluţiei în timp a acestora.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Horticultură

Specializare: Peisagistică

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 5

Taxă anuală de studii: 2.800 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea candidaţilor se face prin concurs, pe baza notelor de la Bacalaureat, după cum urmează:
1. Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română (N1): 50%
2. Nota de la o altă probă scrisă, la alegere (N2): 50%

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019

Anul 1
Matematică
Baza energetică şi maşini horticole
Biochimie
Botanică
Biofizică şi agrometeorologie
Informatică
Topografie și cadastru
Reprezentări peisagistice
Compoziţia şi studiul formei
Educaţie fizică
Practică
Discipline opționale (Geometrie descriptivă şi perspectivă, Limbi străine)
Discipline facultative (Psihologia educaţiei, Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului)
Anul 2
Fiziologia plantelor
Agrochimie
Pedologie
Entomologie
Fitopatologie
Ecologie şi protecţia mediului
Urbanism și Amenajarea teritoriului
Istoria grădinilor şi peisajelor
Arboricultură
Ambientări peisagistice
Compoziţia şi studiul formei
Îmbunătăţiri funciare
Educaţie fizică
Practică
Limbi străine
Discipline facultative (Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii+Teoria şi metodologia evaluării), Didactica specialităţii)
Anul 3
Arboricultură
Arhitectura peisajului
Floricultură
Design în peisagistică
Proiectare asistată de calculator
Peluze în parcuri şi grădini
Materiale şi construcţii în peisagistică
Pomicultură şi Viticultură
Legumicultură
Ameliorarea plantelor
Practică
Contabilitate
Limbi străine
Discipline facultative (Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu I, II, Managementul clasei de elevi, Examen de absolvire Nivelul I)
Anul 4
Artă florală
Bonsai
Peisagistică teritorială şi urbană
Tehnica lucrărilor peisagistice
Restaurare şi reabilitare peisagistică
Terasamente, drumuri şi sistematizare verticală
Reţele edilitare
Gestionarea amenajărilor peisagistice
Modelare 3D
Compoziţii vegetale în amenajări peisagistice
Management
Practică
Marketing
Limbi străine

Descriere

Facultatea de Horticultură, una din cele patru facultăţi care alcătuiesc Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi, nu a apărut întâmplător în constelaţia facultăţilor de profil din România. înfiinţarea ei a reprezentat consecinţa firească a preocupărilor horticole de secole ale românilor din această parte de ţară. Chiar dacă documentele oficiale atestă înfiinţarea Facultăţii de Horticultură din Iaşi în anul 1951, se poate afirma, fără teama de a greşi, că actul de naştere al învăţământului superior horticol la Iaşi datează de la 1912, când s-a înfiinţat Secţia de ştiinţe Agricole din cadrul Facultăţii de ştiinţe a Universităţii din Iaşi iar disciplinele horticole deţineau o pondere importantă în pregătirea specialiştilor. Prin strădania dascălilor care au slujit-o cu credinţă, facultatea a avut o dezvoltare spectaculoasă de-a lungul timpului, prezentându-se astăzi, celor care sunt interesaţi de cunoaştere în domeniul horticol, cu o bază materială de excepţie şi cu o ofertă educaţională diversificată prin înfiinţarea unor specializări atractive şi utile, atât la studiile de licenţă, cât şi la cele de masterat şi doctorat. Facultatea oferă trei programe de studiu de licenţă (Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului) şi cinci programe de studiu de masterat (Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol, Horticultură ecologică, Protecţia plantelor, Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor, Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale). La acestea se adaugă specializările horticole pentru studiile de doctorat (Pomicultură, Floricultură, Viticultură şi Oenologie, Protecţia plantelor, Tehnologia produselor agroalimentare, Genetica şi ameliorarea plantelor). Învăţământul superior horticol şi de ingineria mediului ocupă un rol important în sistemul educaţional agricol şi ingineresc, obiectul activităţii sale fiind studentul cu înalte calităţi ale cunoaşterii şi creaţiei, ale practicării unei profesiuni complexe şi a unei atitudini civice elevate. Misiunea de bază a Facultăţii de Horticultură din Iaşi o reprezintă formarea specialiştilor cu înaltă competenţă în horticultură, peisagistică şi ingineria mediului, capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din pomicultură, viticultură, oenologie, legumicultură, floricultură, arhitectura peisajului, tehnologia produselor horticole, ingineria mediului etc. De asemenea, activitatea de cercetare ştiinţifică este prioritară pentru Facultatea de Horticultură din Iaşi şi are un rol important în recunoaşterea naţională şi internaţională. Preocuparea principală a conducerii facultăţii a constituit-o îmbunătăţirea permanentă a performanţei şi prestaţiei ştiinţifice, prin identificarea domeniilor prioritare de cercetare pe plan naţional şi elaborarea unei politici de cercetare la nivelul facultăţii şi al departamentelor. Întreaga experienţă didactică şi de cercetare a facultăţii se află sub semnul şcolii horticole cu tradiţie în Moldova, dar reprezintă, în egală măsură, un simbol al modernităţii şi parte integrantă în complexul strategiilor de interes naţional care să asigure dezvoltarea viitoare.

Cadre didactice: 55

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agricultură, montanologie, horticultură, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, inginerie mediului, zootehnie, licenţiaţi în biologie şi doctori medici veterinari.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

 • Peisagistică

  Facultatea de Protecţia Mediului/Universitatea din Oradea

 • Amenajări Peisagistice Urbane şi Teritoriale

  Facultatea de Horticultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Peisagistică

  Facultatea de Horticultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 • Peisagistică

  Facultatea de Horticultură/Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Lista de comparație