Management - învățământ la distanță în limba maghiară
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

DESCRIEREA GENERALĂ A SPECIALIZĂRII OBIECTIVE: 1. Asigură planificarea, organizarea şi realizarea educaţiei astfel încât să ofere studentului o perioadă de studiu eficientă, promiţătoare, şi care dă absolventului o platformă pe viaţă pentru o dezvoltare profesională şi personală. 2. Oferă o structură a ofertei educaţionale care să asigure pregătirea de nivel licenţă a studenţilor prin aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea cunoştinţelor profesionale în domeniul economic cu accent pe însuşirea conceptelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de management şi pe iniţierea în cercetarea ştiinţifică din domeniu. Pentru dobândirea abilităţilor, competenţelor şi calificărilor necesare, care să corespundă cerinţelor şi exigenţelor angajatorilor, specializarea Management oferă o serie de instrumente cum ar fi: teoria economică, matematici, modele cantitative, informatică şi sisteme informaţionale, contabilitate şi informatică de gestiune, strategii şi politici financiare, corespondenţă de afaceri în limbi străine, management şi administrarea afacerilor. La acestea se adăuga ştiinţe sociale şi umaniste care completează pregătirea intelectuală. Curricula permite formarea intelectuală completă a studenţilor, le conferă flexibilitate şi mobilitate profesională pe piaţa muncii, oferindu-le posibilitatea de a alege, după absolvire, un program de master într-o gamă variată de specializări din domeniul economic şi din alte domenii.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Management

Specializare: Management

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 11/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Chitanța doveditoare de achitare a taxei de procesare
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Mikroökonómia
Európa gazdaságtana
Matematika közgazdászoknak
Menedzsment
Marketing alapjai
Szolgáltatások alapjai
Üzleti idegen nyelv 1
Testnevelés 1
Makroökonómia
Pénzügyi és biztosítási matematika
Számviteli alapismeretek
Gazdasági informatika
Közösségi pénzügyek
Üzleti jog
. Üzleti idegen nyelv 2
Testnevelés 2
Anul 2
Pénzügyi számvitel
Vállalati pénzügyek
Adatbázis és programok
Leíró statisztika
Üzleti etika
Üzleti idegen nyelv 3
Termelésmenedzsment
Kis- és középvállalatok menedzsmentje
Szolgáltatásmenedzsment
Szervezeti menedzsment
Szakmai gyakorlat - Termelés- és szolgáltatásmenedzsment
Alkalmazott szaknyelv
Vállalatmenedzsment
Összehasonlító menedzsment
Anul 3
Stratégai menedzsment
Projektmenedzsment
Logisztika
Értékteremtő folyamatok menedzsmentje
Pénzügyi menedzsment
Marketingtervezés
Humánerőforrás menedzsment
Anyagi erőforrások menedzsmentje
Beruházás menedzsment
Vezetői számvitel
Szakdolgozat elkészítése
Minőségmenedzsment
Munkamenedzsment

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

În prezent Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai, cu o relevantă ofertă de servicii academice şi ştiinţifice vizând toate formele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat, învăţământ la distanţă, formare continuă, cursuri postuniversitare de recalificare, programe de cercetare, consultanţă şi dezvoltare durabilă.

Pregătirea în problemele economice ale tinerilor se realizează pe trei linii de studii (română, maghiară, germană), precum şi studii complete în limbile engleză şi franceză în consonanţă cu structura culturală a Transilvaniei şi exigenţele spaţiului educaţional şi economic european, însumând 11 specializări nivel licenţă şi 26 specializări nivel masterat. Aproape 13.000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi beneficiază de oferta educaţională, didactică şi instituţională a celor 242 de cadre didactice, atât în Cluj-Napoca, dar şi în cadrul extensiilor de la Sfântu Gheorghe şi Sighetul Marmaţiei.

Cadre didactice: 242

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

 • Management (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Management în comerţ

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul proiectelor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul organizaţiilor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Lista de comparație