Agricultură
Program de licență

Misiune

Specializarea Agricultură oferă studenţilor pe parcursul primilor ani o pregătire în domeniul agriculturii în general iar in ultimii ani o pregătire în domeniul agriculturii ameliorative. Specializarea constituie o atracţie deosebită, deoarece în zona de sud-est a ţării nu are concurenţă în alte centre universitare regionale şi suplimentar asigură sectorul agricol din această zonă cu absolvenţi bine pregătiţi. Toţi absolvenţii de la această specializare sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Agronomie

Specializare: Agricultură

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 37

Locuri disponibile (taxă): 13

Ultima medie (buget): 7.48

Ultima medie (taxă): 7.325

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media finală de admitere se calculează astfel:

  • 50% nota la test;
  • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:

- Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a)

- Biologie (clasa a IX-a și a X-a)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 18/07/2016 până la 23/07/2016

Perioadă probe: de la 25/07/2016 până la 27/07/2016

Perioadă rezultate: de la 28/07/2016 până la 29/07/2016

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2016 până la 08/09/2016

Perioadă probe:de la 10/09/2016 până la 11/09/2016

Perioadă rezultate: de la 12/09/2016 până la 13/09/2016

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Algebră Nu Da 50% Nu Test grila N/A
Biologie Nu Da N/A Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Braila

Descriere

Facultatea de Inginerie din Brăila, din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, este un furnizor important de cadre tehnice cu pregătire superioară în domenii de licenţă specifice zonei, precum Inginerie mecanică, Inginerie economică, Ingineria mediului şi Agricultură. Absolvenţii noştri îşi pot completa cunoştinţele cu studii de masterat în domeniile “Analiza Asistată de Calculator a Dinamicii Maşinilor şi Echipamentelor Tehnologice” şi “Ingineria şi Protecţia Mediului”, precum şi cu programe de doctorat în domeniile Inginerie mecanică şi Inginerie industrială. Strategia de dezvoltare şi misiunea facultăţii sunt elaborate în concordanţă cu piaţa muncii, în contextul actual concurenţial din mediul universitar românesc şi european. Vorbim de o tradiţie de peste 30 de ani de învăţământ superior brăilean, tradiţie construită de cadre didactice dedicate educaţiei şi formării de specialişti pentru economia locală şi zonală. Competenţa şi performanţa corpului profesoral este dovedită de rezultatele ierarhizării la nivel naţional pentru domeniile de licenţă din facultatea noastră. Astfel, Ingineria mecanică este ierarhizata B, Ingineria economică şi Ingineria mediului sunt ierarhizate A, iar Agronomia - C.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Programe similare

Lista de comparație