Turism cultural (în limba maghiară)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În anul 1990, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie din Cluj a fost înfiinţată Catedra de Istorie Modernă, transformată în anul 2011 în Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie. Departamentul de istorie modernă a fost în tot acest timp una dintre cele mai performante structuri didactice şi de cercetare din cadrul UBB. Departamentul asigură formarea de bază în Istorie Modernă, nivel licenţă, susţine specializările Arhivistică şi Etnologie, precum şi masteratele de Socio-antropologie istorică şi Istoria Europei de sud-est. În cadrul departamentului funcţionează cinci conducători de doctorat, iar doctoranzii cu frecvenţă afiliaţi predau seminarii şi desfăşoară activităţi de cercetare. Membrii departamentului au câştigat granturi majore de cercetare, finanţate de Comisia Europeană, Banca Mondială sau CNCSIS. În cadrul departamentului s-au afirmat o serie de direcţii prioritare de cercetare, cum sunt Istoria Bisericii, Antropologia Istorică, Demografia Istorică, Imagologia Comparată. Acestea sunt structurate în jurul câtorva centre de cercetare, creatoare de şcoală, cu o bogată activitate ştiinţifică şi publicaţii proprii: Institutul de Istorie Ecleziastică, Seminarul de Antropologie Istorică şi Seminarul de Demografie Istorică. Membrii departamentului au publicat la edituri prestigioase din ţară şi din străinătate, cum ar fi Humanitas, Polirom, Editura Academiei, Paideia, Corint, Peter Lang, Böhlau Verlag, L'Harmattan, CEU Press, Vita e Pensiero. Departamentul se bucură de o vizibilitate internaţională semnificativă şi întreţine relaţii oficiale de colaborare cu instituţii de marcă din străinătate, cum ar fi Institut National des Langues et Cultures Orientales, din Paris, Universitatea din Pisa sau Universitatea din Graz.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Studii culturale

Specializare: Turism cultural

Taxă anuală de studii: 2.600 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 11/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Chitanța doveditoare de achitare a taxei de procesare
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Istorie culturală
Geografia generală a turismului
Curente și stiluri în istoria artei
Elemente de istoria arhitecturii
Itinerarii arheologice: situri, monumente și ansambluri arheologice
Limba modernă I
Educație fizică I
Turism internațional
Tradiții gastronomice
Tradiții și identități etno – culturale
Documentare, cercetare și consultanță în turism cultural
Itinerarii muzeistice: expoziții, colecții – galerii, pinacoteci
Istoria culturală a călătoriei și turismului
Limba modernă II
Practica de specialitate I
Educație fizică II
Anul 2
Introducere în antropologie culturală și istorică
Ghidaj turistic
Drept comercial și legislație în turism
Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice
Istoria poporului maghiar – epoca medievală
Curs opțional I (Limba engleză/franceză/germană pentru turism I)
Curs opțional II (Istoria Transilvaniei – epoca medievală, Servicii de recreere și divertisment)
Curs opțioanal III (Tehnologii informatice pentru turism cultural, Se poate alege orice disciplină din oferta oricărui alt program de nivel)
Economia turismului și a întreprinderii de turism
Monumente transilvane
Managementul proiectelor de dezvoltare – finanțare în turismul cultural
Sociologia turismului
Istoria poporului maghiar – epoca premodernă
Curs opțional IV (Limba engleză/franceză/germană pentru turism II)
Curs opțional V (Istoria Transilvaniei – epoca premodernă, Marketing turistic)
Practica de specialitate II
Anul 3
Istorie și cultura urbană
Memorie și politică: Metamorfozele spațiilor simbolice urbane în Europa Est – Centrală
Curs opțional VI (Activitatea agențiilor de turism, Turism și evenimente: festivaluri, manifestări cultural, pelerinaje, Contabilitate în turism)
Ecoturism și dezvoltare durabilă
Istoria poporului maghiar – epoca modernă
Curs opțional VII (Istoria bibliotecarilor, Se poate alege orice disciplină din oferta oricărui alt program de nivel)
Curs opțional VIII (Istoria Transilvaniei – epoca modernă, Introducere în istoria media și a publicității)
Literatura de călătorie
Patrimoniu industrial
Infastructuri de comunicare în turism
Istoria vieții cotidiene în Transilvania – sex. XVIII – XIX
Istoria poporului maghiar – sec. XX
Turism religios
Curs opțional IX (Concepte și metodologii în studiul științelor sociale, GIS și cartografiere digitală în turism)
Curs opțional X (Istoria Transilvaniei – epoca contemporană, Genealogie, heraldică și arhive familiale)

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Istorie şi Filosofie cuprinde 8 departamente: Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Departamentul de Istorie în Limba maghiară, Departamentul de Filosfie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Departamentul de Filosofie în Limba maghiară. La acestea se adaugă mai multe centre de cercetare sau institute de cercetare autonome - Institutul de Pre- şi Protoistorie, Institutul de Studii Clasice, Centrul de Studii pentru Istoria şi Arheologia Dacică şi Romană, Institutul de Studii Central Europene (ISCE), Institutul de Istorie Orală, Institutului de Studii Internaţionale, Centrul "Altiero Spinelli" de studiere a organizării europene (CASSOE), Seminarul de Antropologie Istorică, Semonarul de Demografie istorică, Institutul Italo-Român de Studii Istorice, Centrul de Studii Antice şi Medievale, Centrul de Cercetări aplicate în Fenomenologie (CECAF).

Facultatea de Istorie şi Filosofie are o misiune esenţială educaţională şi de cercetare, asigurată de un prestigios corp profesoral format din 77 profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, pregătind specialişti în Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Studii iudaice, Etnologie, Relaţii internaţionale şi studii europene, Studii de securitate, Filosofie.

In prezent, un număr de 1.500 de studenţi urmează cursuri în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în limbile română, maghiară şi germană, la cele 9 specializări la nivel licenţă (3 ani) şi 15 specializări la nivel master (2 ani), şi în 3 domenii (Istorie, Filosofie şi Relaţii internaţionale şi studii europene) la nivel doctorat.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație