Științe ale informării și documentării (în limba maghiară)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Cartea, computerul, mass-media construiesc în lumea contemporană un arhipelag de informaţii greu de desluşit pentru semenii noştri fără orietarea bibliotecarului şi documentaristului specialist. Într-o lume în care „zidurile bibliotecilor cad” programele didactice oferite în cadrul acestui modul sunt orientate spre dobândirea abilităţilor de căutare, organizare şi diseminare a informaţiilor ştiinţifice şi comunitare în format tradiţional şi electronic, spre însuţirea competenţelor de comunicare (lingvistice, civice şi academice) necesare acomodării pe piaţa muncii într-o societate, românească şi globală, cu un ritm accelerat de schimbare. Programul didactic este susţinut de specialişti români şi străini, îmbină caracterul teoretic cu formarea practică, dar oferă şi posibilitatea urmării unor stagii în universităţi partenere din Uniunea Europeană.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe ale comunicării

Specializare: Științe ale informării și documentării

Taxă anuală de studii: 2.600 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 11/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Chitanța doveditoare de achitare a taxei de procesare
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în știința comunicării
Istoria bibliotecarilor
Biblioteconomie generală
Introducere în relații publice
Istoria cărții
Limba străină I
Educație fizică I
Metode de cercetare
Introducere în informatica de bibliotecă
Istoria presei
Curs opțional I (Antropologi și comunicare, Instituții europene)
Practică de specialitate I
Limba străină II
Educație fizică II
Introducere în știința informării
Anul 2
Arhivistică
Sisteme informatice în biblioteci
Curs opțional II (Istoria poporului maghiar – epoca medievală, Istoria și teoria artei)
Curs opțional III (Introducere în studiul științelor sociale)
Management de bibliotecă
Sociologia lecturii
Completarea colecțiilor de bibliotecă
Curs opțional IV (Istoria poporului maghiar – epoca premodernă, Genealogia, heraldică și arhive familiale)
Curs opțional V (Etică și deontologie profesională)
Catalogare
Seminar de cercetare: Limba izvoarelor Maghiară I
Seminar de cercetare: Limba izvoarelor Maghiară II
Practică de specialitate II
Anul 3
Istoria integrării europene
Clasificare – Indexare
Conservarea colecțiilor și colecții speciale
Paleografie maghiară I
Curs opțional VI (Istoria poporului maghiar – epoca modernă, Istorie culturală)
Curs opțional VII (Seminar de cercetare: Bibliografii speciale)
Managementul informației
Baze de date de informare și documentare
Curs opțional VIII (Istoria poporului maghiar – sec. XX, Istoria comparată a arhivelor din Europa Centrală)
Paleografie maghiară II
Seminar metodologic pentru elaborarea lucrării de licență
Curs opțional IX (PR)

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Istorie şi Filosofie cuprinde 8 departamente: Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Departamentul de Istorie în Limba maghiară, Departamentul de Filosfie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Departamentul de Filosofie în Limba maghiară. La acestea se adaugă mai multe centre de cercetare sau institute de cercetare autonome - Institutul de Pre- şi Protoistorie, Institutul de Studii Clasice, Centrul de Studii pentru Istoria şi Arheologia Dacică şi Romană, Institutul de Studii Central Europene (ISCE), Institutul de Istorie Orală, Institutului de Studii Internaţionale, Centrul "Altiero Spinelli" de studiere a organizării europene (CASSOE), Seminarul de Antropologie Istorică, Semonarul de Demografie istorică, Institutul Italo-Român de Studii Istorice, Centrul de Studii Antice şi Medievale, Centrul de Cercetări aplicate în Fenomenologie (CECAF).

Facultatea de Istorie şi Filosofie are o misiune esenţială educaţională şi de cercetare, asigurată de un prestigios corp profesoral format din 77 profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, pregătind specialişti în Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Studii iudaice, Etnologie, Relaţii internaţionale şi studii europene, Studii de securitate, Filosofie.

In prezent, un număr de 1.500 de studenţi urmează cursuri în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în limbile română, maghiară şi germană, la cele 9 specializări la nivel licenţă (3 ani) şi 15 specializări la nivel master (2 ani), şi în 3 domenii (Istorie, Filosofie şi Relaţii internaţionale şi studii europene) la nivel doctorat.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație