Arheologie (în limba maghiară)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie este una dintre cele mai reprezentative unităţi de învăţământ şi cercetare din Facultate. Membrii departamentului sunt specialişti recunoscuţi pe plan internaţional pentru cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului arheologic naţional şi european, premisă a performanţei în activităţile de pregătire a studenţilor de toate gradele. Planurile de învăţământ girate de departament asigură atât o pregătire generală în domeniul istoriei antice (pentru viitorii profesori din învăţământul mediu) cât şi competenţele ştiinţifice şi manageriale în domeniul arheologiei de teren (pentru viitorii specialişti). Garanţii suplimentare oferă accesul la bibliotecile de specialitate, proximitatea unor instituţii cu care interacţionăm (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi Institutul de Arheologie şi Istorie a Artei al Academiei române), colaborarea cu specialişti externi şi, mai ales, marile şantiere arheologice coordonate de membrii departamentului: Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, capitala provinciei romane Dacia, castrul Legiunii a V-a Macedonica de la Turda şi alte castre romane din Dacia. Studenţii participă efectiv, în timpul practicii de vară, la săpăturile arheologice. Perspectivele de obţinere a unor job-uri după absolvirea acestei specialităţi sunt promiţătoare - pe lângă calificarea de profesor în învăţământul mediu, absolvenţii performanţi au posibilitatea să practice arheologia de teren în cadrul muzeelor din ţară, în reţeaua de cercetare a institutelor de specialitate, sau chiar cariera universitară. Programele europene de mobilităţi studenţeşti şi acordurile de colaborare încheiate de UBB cu diverse universităţi europene oferă posibilitatea completării studiilor în străinătate (de exemplu Messina, Lecce, Paris, Viena etc.) sau participării efective la săpături arheologice pe şantiere din străinătate în cursul verii.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Istorie

Specializare: Arheologie

Taxă anuală de studii: 2.600 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 11/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Chitanța doveditoare de achitare a taxei de procesare
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
fisa de inscriere
Anul 1
Introducere în istoria medie universală
Introducere în istoria medie a României
Istoria Bizanțului
Introducere în arheologie
Curs opțional: Istoria poporului maghiar
Istoria Transilvaniei epoca premodernă
Limbi moderne I (engleză, franceză, germană, italiană)
Educație fizică I
Curs opțional: Istoria spațiului pontic în epocile greacă, elenistică și română
Curs opțional: Metode de cercetare nondestructive în arheologie
Anul 2
Introducere în istoria contemporană universală
Introducere în istoria contemporană a României
Antropologie culturală
Curs opțional: Limba izvoarelor – latină
Curs opțional: Limba izvoarelor – maghiară
Curs opțional: Semantică politico - diplomatică
Curs opțional: limba izvoarelor – limba clasică Latina II
Curs opțional: Istoria poporului maghiar
Curs opțional: Arheologia și cultura materială a epocii romane
Curs opțional: Arheologia evului Mediu
Istoriografie românească
Introducere în metodologia cercetării științifice
Didactica istoriei
Seminar de cercetare
Anul 3
Filosofia și teoria istoriei
Limba latină IV
Limba greacă II
Curs opțional: Epigrafie
Curs opțional: Paleografie romano – chirilică
Curs opțional: Paleografie latină
Curs opțional: Paleografie maghiară
Curs opțional: Izvoarele istoriei contemporane
Curs opțional: Limba clasică Latina IV
Seminar metodologic pentru întocmirea lucrării de licență
Seminar de cercetare

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Istorie şi Filosofie cuprinde 8 departamente: Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Departamentul de Istorie în Limba maghiară, Departamentul de Filosfie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Departamentul de Filosofie în Limba maghiară. La acestea se adaugă mai multe centre de cercetare sau institute de cercetare autonome - Institutul de Pre- şi Protoistorie, Institutul de Studii Clasice, Centrul de Studii pentru Istoria şi Arheologia Dacică şi Romană, Institutul de Studii Central Europene (ISCE), Institutul de Istorie Orală, Institutului de Studii Internaţionale, Centrul "Altiero Spinelli" de studiere a organizării europene (CASSOE), Seminarul de Antropologie Istorică, Semonarul de Demografie istorică, Institutul Italo-Român de Studii Istorice, Centrul de Studii Antice şi Medievale, Centrul de Cercetări aplicate în Fenomenologie (CECAF).

Facultatea de Istorie şi Filosofie are o misiune esenţială educaţională şi de cercetare, asigurată de un prestigios corp profesoral format din 77 profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, pregătind specialişti în Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Studii iudaice, Etnologie, Relaţii internaţionale şi studii europene, Studii de securitate, Filosofie.

In prezent, un număr de 1.500 de studenţi urmează cursuri în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în limbile română, maghiară şi germană, la cele 9 specializări la nivel licenţă (3 ani) şi 15 specializări la nivel master (2 ani), şi în 3 domenii (Istorie, Filosofie şi Relaţii internaţionale şi studii europene) la nivel doctorat.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

  • Arheologie

    Facultatea de Istorie şi Filosofie/Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Lista de comparație