Asistenţă socială (ID)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Să ajuţi oamenii să descopere ceea ce este valoros în ei şi în cei din jurul lor, dincolo de prejudecăţi, şi căi alternative de rezolvare a problemelor cu care se confruntă, este misiunea la care te invităm. Alături de pregătirea academică, vei dobândi resurse de dezvoltare personală şi experienţă practică prin implicarea în activitatea unor instituţii publice şi private cu profil social.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Asistenţă socială

Specializare: Asistenţă socială

Taxă anuală de studii: 2.600 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de selecție:

  • Scrisoare de motivaţie (după o structură dată) notată cu Admis/Respins şi media de la bacalaureat 100% din media finală de admitere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 11/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Chitanța doveditoare de achitare a taxei de procesare
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în sociologie
Metode și tehnici de cercetare socială
Psihologie generală și a personalității
Introducere în asistența socială și deontologia profesiei
Introducere în antropologie, Etică, Comunicare în limba engleză, Elemente de informatică
Limba străină 1
Educație fizică 1
Drept și legislație în asistența socială
Statistică socială și analiza computerizată a datelor
Teorii și metode în asistența socială (I)
Sistemul de asistență socială și practica de specialitate (I)
Istoria filosofiei moderne și contemporane, Micro și macroeconomie, Terapii individuale și intervenția în criză
Limba străină 2
Educație fizică 2
Anul 2
Metode de asistență socială (II): consilierea individului și familiei
Protecția copilului
Devianță și control social
Psihologia vârstelor
Practică de specialitate (II)
Istoria filosofiei moderne și contemporane, Micro și macroeconomie, Terapii individuale și intervenția în criză
Metode de asistență socială (III): grup
Prevenție, terapie și reabilitare în adicții
Probleme sociale
Psihologie socială
Asistența socială în domeniul sănătății mintale
Practică de specialitate (III)
Asistența socială a șomerilor, Comportament sexual și sănătatea reproducerii, Socioantropologia familiei, Art-terapie în asistența socială, Gerontologie socială, Sociopsihologia grupurilor
Anul 3
Asistență socială și consiliere în școli
Metode de asistență socială (IV): dezvoltare comunitară
Managementul serviciilor de asistență socială
Psihosociologia sănătății și sănătate publică
Politici sociale
Practică de specialitate (IV)
Asistența socială a șomerilor, Comportament sexual și sănătatea reproducerii, Scrierea și gestionarea de proiecte, Supervizarea în asistența socială
Asistența socială a persoanelor cu dizabilități
Asistența socială pentru vârsta a III-a
Proiectarea și analiza bazelor de date sociale
Practică de specialitate (V)
Relații interetnice, Reintegrarea infractorilor: strategii și programe de asistență socială, Comunicare interpersonală creativă, Designul și practica cercetării și intervenției în asistența socială

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială oferă specializări în domeniul sociologiei, antropologiei, asistenţei sociale şi managementului resurselor umane. Studenţii pot opta pentru linia de studiu în limba română sau maghiară. În fiecare an, o serie de cursuri au loc în limba engleză şi primesc studenţi internaţionali. Într-un mediu academic dinamic şi sensibil la realitatea socială, cultivăm tradiţia învăţării interactive şi a colaborării dintre profesori şi studenţi în proiecte de cercetare şi intervenţie socială.

Absolvenţii Facultății de Sociologie și Asistență Socială lucrează drept experţi-consultanţi la departamentele de marketing şi resurse umane ale unor instituţii publice şi private, cercetători la institute de sondare a opiniei publice, jurnalişti, asistenţi sociali, consilieri şcolari, profesori în învăţământul universitar şi preuniversitar.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație