Resurse umane (în limba maghiară)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Această secţie nouă oferă în cadrul unui program interdisciplinar formare teoretică, metodologică şi aplicativă în metode cantitative şi calitative de cercetare socială de teren, analiza datelor economice şi sociale, evaluare organizaţională, strategii şi metode de selecţie şi recrutare a personalului, dezvoltare organizaţională, mediere şi negociere a relaţiilor de muncă. Pe piaţa muncii vei putea utiliza cunoştinţele şi abilităţile dobândite în aplicaţii practice de analiză, planificare, administrare şi evaluare a proceselor organizaţionale, precum şi a procedurilor şi standardelor de lucru în domeniul resurselor umane şi al relaţiilor de muncă.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Sociologie

Specializare: Resurse umane

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 11/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Chitanța doveditoare de achitare a taxei de procesare
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Sociologie generală
Metode și tehnici de cercetare sociologică
Psihologie generală
Limba străină 1
Educație fizică 1
Opționale: Noțiuni de drept, Micro și macroeconomie, Bazele marketingului
Teorii sociologice moderne
Statistică socială și analiza datelor
Practică profesională 1
Limba străină 2
Educație fizică 2
Istoria ideilor filosofice
Comunicare în limba engleză
Etică
Anul 2
Teorii sociologice contemporane
Analiza cantitativă a datelor cu aplicații pe calculator
Metode de testare și evaluare psihologică
Psihologie socială
Metode calitative de cercetare sociologică
Sociopsihologia grupurilor, Managementul firmei, Management public, Dezvoltare organizațională și managementul schimbării, Marketing social și cercetare de piață, Antropologie economică, Sociologia educației
Sociologia organizațiilor
Psihologia muncii și a personalului
Designul și practica cercetării sociologice aplicate
Practică profesională 2
Paradigme sociologice, Economie, muncă, spațiu, Managementul conflictelor și tehnici de negociere, Managementul organizatiilor non-guvernamentale, Politici sociale, Socioantropologia muncii, Tranziția școală-muncă și mobilitate pe piața muncii, Managementul carierei
Anul 3
Dreptul muncii și protecției sociale
Managementul resurselor umane
Stratificare și mobilitate socială
Managementul muncii
Cercetare aplicată de specialitate
Sociopsihologia grupurilor, Managementul firmei, Management public, Dezvoltare organizațională și managementul schimbării, Marketing social și cercetare de piață, Antropologie economică, Sociologia educației
Consiliere și orientare în carieră
Sociologia comunicării și mass media
Demografie și sociologia populației
Cercetare aplicată în vederea licenței Paradigme sociologice, Economie, muncă, spațiu, Managementul conflictelor și tehnici de negociere, Managementul organizatiilor non-guvernamentale, Politici sociale, Socioantropologia muncii, Tranziția școală-muncă și mobilitate pe piața muncii, Managementul carierei

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială oferă specializări în domeniul sociologiei, antropologiei, asistenţei sociale şi managementului resurselor umane. Studenţii pot opta pentru linia de studiu în limba română sau maghiară. În fiecare an, o serie de cursuri au loc în limba engleză şi primesc studenţi internaţionali. Într-un mediu academic dinamic şi sensibil la realitatea socială, cultivăm tradiţia învăţării interactive şi a colaborării dintre profesori şi studenţi în proiecte de cercetare şi intervenţie socială.

Absolvenţii Facultății de Sociologie și Asistență Socială lucrează drept experţi-consultanţi la departamentele de marketing şi resurse umane ale unor instituţii publice şi private, cercetători la institute de sondare a opiniei publice, jurnalişti, asistenţi sociali, consilieri şcolari, profesori în învăţământul universitar şi preuniversitar.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație