Exegeză și Ermineutică Biblică
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Mai multe informații despre facultate puteți găsi aici.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Studii religioase

Locuri disponibile (total): 27

Locuri disponibile (buget): 17

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Admiterea se face pe bază de: Probă scrisă + medie studii.

Programe de studiu și tematici de admitere aprobate pentru sesiunea septembrie 2019: Exageză și Ermineutică Biblică;

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă probe: de la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 12/09/2019

Perioadă probe: de la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Nu Nu 50% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Binecuvântarea ierarhului locului
Certificat de botez
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Deontologie academică
Apocrife
Teme de teologie biblică în apocrifele
Război şi pace
Ermineutică biblică şi metode exegetice
Evanghelia copilăriei lui Iisus
Ermineutică biblică
Teme de teologie biblică
Teme de teol. bibl
Anul 2
Teme de teologie biblică în scrierile apocrife ale VT
Literatură paulină
Motivul biruinței divine
Modelul comunităţii apostolice
Teme de teol. biblică NT
Teme de teologie biblică NT

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

După unirea Principatelor, repetatele încercări ale unor ierarhi şi ale Sinodului General al Bisericii Ortodoxe Române au dus în cele din urmă la deschiderea oficială a Facultăţii de Teologie, la data de 12 nov. 1881. Abia în anul 1890, Legea privind Facultatea de Teologie din Bucureşti recunoştea înfiinţarea acestei Facultăţi.

Începând cu anul universitar 2005-2006, structura învăţământului teologic universitar a fost schimbată conform cerinţelor aderării României la Comunitatea Europeană şi potrivit principiilor Chartei de la Bologna. Astfel, studiile au fost organizate pe un singur domeniu, acela al teologiei ortodoxe, cu patru specializari: Teologie pastorală, Teologie didactică, Teologie socială, Artă sacră, pe o durata de 3 ani - licenţa, 2 ani - master şi 3 ani - doctorat. Protocolul preciza, la Art. 4, că cifra de şcolarizare va fi stabilită pentru Specializarea de Teologie Pastorală de către Patriarhia Română, iar pentru dubla specializare de către Patriarhie şi Instituţia de învăţământ superior. De asemenea, se stipula: "... participarea studentilor teologi la programul liturgic fixat de Biserică pentru Facultatile de Teologie ramâne o componentă indispensabilă a programului de formare teologică şi, deci, obligatoriu" .

Studenți înmatriculați licență: 87

Studenți înmatriculați master: 258

Cadre didactice: 69

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 5

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație