Informatică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Include cursuri suport de matematică, cursuri fundamentale de informatică: structuri de date și algoritmi, limbaje de programare (C, C++, Java, C#, limbaje non-procedurale), baze de date (SQL, PL/SQL, Oracle), dezvoltare de aplicații web (HTML, CSS, Java Script, XML, JSP, ASP.NET), administrare de rețele (Unix, Windows) și o bogată activitate de realizarea de proiecte individuale sau în echipă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Informatică

Specializare: Informatică

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concursul de admitere, separat pe domenii de licenta - MatematicaInformatica si Tehnologia Informatiei. Admiterea consta dintr-o unica proba scrisa de 3 ore. Candidatii au de tratat 2 subiecte, la alegere, astfel:

La Domeniul Informatica - dintr-o lista de 4 subiecte: informatica, analiza matematica, algebra, geometrie si elemente de trigonometrie, dar subiectul de informatica e obligatoriu.

Bacalaureatul valoreaza 20% din nota finala.

Locuri sunt alocate pe departament:

220 locuri bugedate

80 locuri la taxa

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: 18/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 20/07/2019 până la 22/07/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Informatică Da Nu 80% Da Proba scrisa N/A
Algebră Nu Da 80% Da Proba scrisa N/A
Analiza matematica Nu Da 80% Da Proba scrisa N/A
Geometrie si trigonometrie Nu Da 80% Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră
Analiză
Logică matematică şi computaţională
Programare procedurală
Arhitectura sistemelor de calcul
Algoritmi şi structuri de date
Geometrie
Limbaje formale şi automate
Programare orientată pe obiecte
Algoritmica grafurilor
Educație fizică și metodică (facultativ)
Limba străină (facultativ)
Matematică pentru aducere la nivel (facultativ)
Informatică pentru aducere la nivel (facultativ)
Pregătire pentru concursuri de informatică (facultativ)
Anul 2
Geometrie computaţională
Calculabilitate şi complexitate
Tehnici avansate de programare
Probabilitati si statistica
Tehnici Web
Sisteme de operare
Reţele de calculatoare
Inteligenţă artificială
Baze de date
Programare avansata pe obiecte
Programare logică
Metode de dezvoltare software
Educație fizică și metodică (facultativ)
Limba străină (facultativ)
Pregătire pentru concursuri de informatică (facultativ)
Introducere in robotică cu Arduino (facultativ)
Anul 3
Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale
Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date
Dezvoltarea aplicaţiilor Web
Tehnici de simulare
Programare declarativă
Calcul numeric
Tehnici de optimizare
Ingineria programării
Criptografie şi securitate
Tehnici de compilare
Opţional
Practică
Activitate de cercetare în vederea elaborarării lucrării de licență
Examen de licenţă
Calcul științific (facultativ)
Astronomie (facultativ)

Facultatea de Matematică şi Informatică

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Facultatea noastră este cea mai bună dintre cele de profil din țară, fiind clasificată în categoria A în cele două domenii principale de studiu, Matematică și Informatică. Absolvenții noștri nu au nici o problemă în a-și găsi locuri de muncă (unii lucrează încă din timpul studiilor) în informatică, industrie, cercetare aplicată, mediul bancar și de asigurări, învățământ de toate gradele. Cei care doresc pot continuă studiile în școlile doctorale din țara sau din străinătate, unde sunt acceptați ușor.

Studenți înmatriculați licență: 1.599

Studenți înmatriculați master: 585

Cadre didactice: 49

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 44

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație