Studii Culturale Britanice
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

The British Cultural Studies (BCS) MA Programme is hosted by the British Cultural Studies Centre (BCSC) and was founded, under the auspices of the Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, by the British Council. Since 1993, the year of its foundation, the programme has seen curricular reshuffles and adaptations to meet with societal developments and students’ expectations.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filologie

Specializare: Limbă şi literatură

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Admission by interview (candidates can be graduates of any higher education profile). Massive encouragement to interdisciplinary approaches, to enable BCS graduates to cope with international requirements.

For further details, please access the Master’s website, bcsunibuc.wordpress.com, or contact the British Cultural Studies Centre (BCSC), str. Pitar Moş, no. 7-11 (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine), where the BCSC Secretary, Mr. Dragoş Manea (tel. 021-3181580 / 114, e-mail: bcsunibuc@gmail.com) will be happy to offer assistance.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 23/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Istoria ideilor: identitate culturală
Identităţi naţionale în insulele britanice
Identităţi naţionale în insulele britanice
Memorie culturală celtică în arhipelagul britanic
Istoria ideilor: identitate culturală
Înscrisuri postcoloniale (I): identităţi indiene
Caracterul britanic în arte: Arte vizuale
Configurarea Republicii Literelor: Filozofie, ştiinţă şi religie în Anglia modernă
Construcţia retorică a identităţii naţionale
Antropologie culturală
Recartografieri ale spaţiului cultural (I): Subiecti ai dislocării
Recartografieri ale spaţiului cultural (II): Globalizare culturală
Înscrisuri postcoloniale (II): naraţiuni de identitate diasporică
Societate, diferenţa si diversitate: Multiculturalism
Anul 2
Perspective asupra modernităţii (I):Modele de istorie culturală
(Post)colonialism şi (post)comunism
Perspective asupra modernităţii (II): Tranzacţii de istorie intelectuală
Valori şi instituţii religioase în cultura britanică
Caracterul britanic în arte: Muzică
Grupuri şi persoane: violenţă simbolică
Cercetare pentru disertaţia de masterat
Istorie urbană: Londra, de la oraş la metropolă
Comunicare în afaceri
Comunicare mediatică
Discurs şi sferă publică: Loc şi timp în textele culturale
Cultură mediatică şi reprezentare de gen
Studii de areal: tipologie imagologică

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (FLLS), una din cele mai mari şi importante facultăţi din cadrul Universităţii din Bucureşti, are o bogată tradiţie în predarea limbilor şi literaturilor străine, fiind unica din ţară unde se învaţă peste 35 de limbi străine (există secţii aproape complete de limbi şi culturi orientale şi slave). FLLS este permanent preocupată să diversifice specializările şi să înfiinţeze noi secţii în raport cu cerinţele pieţei europene, fiind astăzi una dintre cele mai complexe, moderne şi dinamice structuri universitare din România.

Pe parcursul anilor, facultatea şi-a câştigat un bun renume nu numai pe plan intern, ci şi extern, dovadă numeroasele colaborări cu universităţi de prestigiu din străinătate (Anvers, Berlin, Viena, Paris, Bordeaux, Padova, Veneţia, Udine, Moscova, Madrid, Zaragoza, Gent, Antwerpen, Cracovia, Varşovia, Lisabona, Evora, Birmingham, Liverpool Hope, Ljubljana, Belgrad etc.), cu care se derulează programe şi acorduri ERASMUS, SOCRATES, CEEPUS, LEONARDO, precum şi prezenţa permanent, de peste două decenii, a numeroşi (în jur de 30, anual) de lectori străini prin acord cultural.

Limbile şi literaturile străine au toate şansele ca, păstrând şi continuând frumoasele tradiţii în domeniul cercetării fundamentale, să devină în scurt timp acea ştiinţă-pilot în jurul căreia să graviteze celelalte ştiinţe umaniste înnoite, prinse în angrenajul modern şi de perspectivă al întregii culturi româneşti actuale, cu tot ceea ce are ea mai bun în ansamblul culturii europene.

Studenți înmatriculați licență: 3.395

Studenți înmatriculați master: 1.250

Cadre didactice: 180

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 25

Promovabilitate licență: 95%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație