Istoria artei
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de pregătire în Istoria artei include la două componente. Programul principal, care este obligatoriu pentru toți studenții, cuprinde cursuri de Istorie a civilizației și de Istorie socială, Istoria artei (pentru fiecare epocă, de la Antichitate până în secolul XX), Management și administrare a patrimoniului (colecții, legislație, organizații, conservare, autentificare și evaluare, politici culturale). La acestea se adaugă cursuri care sunt menite să dezvolte abilități tehnice particulare precum paleografia, managementul proiectului cultural și stagii practice desfășurate în muzee de artă sau în instituții culturale guvernamentale și neguvernamentale.

Programul complementar cuprinde două seturi de cursuri, unul dedicat artelor antice și antichităților, altul dedicat artelor decorative moderne, în total 18 cursuri cu tematică specializată (arta paleocreștină, arta greacă antică, istoria costumului, arta extrem-orientală, istoria fotografiei, istoria cărții și a tiparului, heraldică și numismatică etc.).

Începând cu anul al doilea, studenții optează pentru nouă dintre aceste cursuri, care se derulează pe durata a trei semestre.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Istorie

Specializare: Istoria artei

Locuri disponibile (total): 71

Locuri disponibile (buget): 24

Locuri disponibile (taxă): 47

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea se face pe programe de studii. Pentru fiecare program de studiu se depune un dosar.

Criterii de admitere:

  1. Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe baza calificativelor: admis/respins;
  2. Media obținută la bacalaureat.
  3. Olimpici la olimpiadele naționale și internaționale (premiile I-III)

Criterii de departajare:

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

  • nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română;
  • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

Mai multe informații aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 28/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Preistorie generală. Artă și religie în preistorie
Orient antic. Societăți, religii și artă în Orientul antic și Asia
Grecia Antică
Arheologie generală. Patrimoniul arheologic
Istoria evului mediu universal. Cultură și Biserică în Evul Mediu
Istoria medie a României sec. VIII-XV
Istoria istoriografiei
Estetică și filosofia artei
Istoria evului mediu universal. Cultură și Biserică în Evul Mediu
Preistoria României. Culturi preistorice pe teritoriul României
Istoria Romei și a Imperiului roman
Bizanțul și arta bizantină
Istoria României sec. XVI-XVIII
Științe auxiliare
Arta în spațiul României în Evul Mediu și Renaștere
Arta universală medievală
Practica de specialitate
Metodologia istoriei artei
Legislația și organizațiile de protecție a patrimoniului cultural
Anul 2
Istoria modernă a României. Cultură și societate în România modernă
Istoria modernă universală. Modernitatea europeană
Istoria contemporană universală. Artp și societate în sec. XX
Estetică si filosofia artei
Colecții și colecționari de artă și antichități
Muzeologie și muzeografie
Arta Renașterii
Arta românească în sec. XVII-XVIII
Istoria Imperiului Otoman
Istoria contemporană a României: Stat, artă, cultură, în România contemporană
Autentificarea și evalarea antichităților și obiectelor de artă
Arta universală în sec. XVI- încep. sec. XIX. De la baroc la neoclacisism
Arta româneacă ăn sec. XIX
Introducere în istoria artelor decorative
Limbă modernă
Educație fizică
Conservarea obiectelor de artă și a antichităților (pachet opțional A)
Artă și antichități egiptene (pachet opțional A)
Tehnici utilizate în artele plastice (pachet opțional A)
Rock-Art: spații, stiluri, evoluție (pachet opțional B)
Managementul proiectului cultural (pachet opțional B)
Artă și antichități orientale (pachet opțional B)
Anul 3
Artă universală în secolul al XIX-lea și la începutul sec. XX
Istoria artei universale în sec. XX. De la avangarde la postmodernism
Arta românească în prima jumătate a sec. XX
Arta universală la începutul sec. XXI. Fenomenul artistic contemporan
Arta româneacă în a doua jumătate a sec. XX și în sec. XXI
Piața obiectelor de artă și a antichităților
Limba modernă
Istoria decorațiilor europene și românești (Pachet Curs Opțional C)
Arta creștină timpurie (Pachet Curs Opțional C)
Politici culturale (Pachet Curs Opțional C)
Artele spectacoului (Pachet Curs Opțional C)
Artă și antichități romane (Pachet Curs Opțional C)
Artă și antichități grecești (Pachet Curs Opțional C)
Istoria podoabelor și costumului (Pachet Curs Opțional D)
Arta extrem orientală (Pachet Curs Opțional D)
Arta metalelor (Pachet Curs Opțional D)
Arta publicitară (Pachet Curs Opțional D)
Istoria cărții și a tiparului (Pachet Curs Opțional D)
Arta tradițională românească(Pachet Curs Opțional D)

Facultatea de Istorie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Studiile în domeniul istoriei la Universitatea Bucureşti datează încă de la crearea acesteia ca instituţie de învăţământ superior, prin decretul din 1864 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Primele cursuri, organizate în cadrul Facultăţii de Litere, Drept şi Filosofie, aveau ca temă studierea antichităţilor şi a patrimoniului arheologic. Subiectele s-au multiplicat în timp, iar ştiinţele istorice au fost reprezentate mai bine de un secol în universitatea bucureşteană prin personalităţi majore a le culturii româneşti. Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Dimitrie Onciul, Ioan Bogdan, Gheorghe Brătianu, Mihail Berza, Emil Condurachi, Ion Nestor, Dionisie Pippidi, Constantin C. Giurescu sunt numai o parte dintre cei care au fondat şi au îmbogăţit tradiţia studiilor istorice în această instituţie.

După 1990 programele facultăţii au devenit mai variate, atât la nivel de licenţă cât şi la cel masteral. La secţia tradiţională de Istorie s-au adăugat specializările Istoria Artei şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. Studiile de master s-au dezvoltat continuu, iar în 2008 au fost acreditate nouă direcţii de master în sistemul Bologna. În ciclul al treilea studiile sunt organizate în cadrul Şcolii doctorale. În acest moment Facultatea de Istorie include cel mai mare număr de specializări pe care le-a propus de-a lungul întregii sale existenţe, unele cursuri fiind unice în mediul universitar românesc.

În prezent facultatea are numărul cel mai mare de studenţi de toate gradele şi formele de studii din istoria sa.

Studenți înmatriculați licență: 638

Studenți înmatriculați master: 321

Cadre didactice: 57

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 16

Promovabilitate licență: 76%

Procent continuare studii: 80%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație