Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta Turnu Severin)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea dispune de un corp profesoral foarte bine pregătit, apt să facă faţă cerinţelor unui învăţământ modern, pliat pe rigorile pieţei şi pe formarea unor absolvenţi de excelentă calitate. Programele de studiu oferite sunt în concordanţă cu exigenţele actuale ale compatibilizării paneuropene ale formelor de învăţământ similare.Facultatea de Litere are 28 de parteneri în Europa în cadrul Programului Socrates-Erasmus, cofinanţat din fonduri PHARE, oferind zeci de burse de studiu, pe un semestru sau un an academic întreg, în Franţa, Italia, Spania, Belgia, Germania, Austria, Grecia, Suedia. Studenţii au şi posibilitatea de a participa gratuit la Cursuri de vară în Bulgaria şi Macedonia. De asemenea, studenţii sunt antrenaţi pentru sincronizarea cu piaţa europeană de valori, diplomele eliberate de Facultatea de Litere contribuind direct la o inserţie mai simplă în societatea integrată care va fi Uniunea Europeană. Deschiderea spre Occident este accentuată şi prin mobilităţile profesorilor de la Facultatea de Litere, cei mai mulţi dispunând de stagii de pregătire şi documentare în străinătate, unde au şi predat la cote moderne. În facultate există un număr de 11 cercuri ştiinţifice studenţeşti, care au rolul de a forma şi optimiza abilităţi de cercetare în arii dintre cele mai diverse: limba şi literature română, limbi şi literaturi străine, comunicare şi discursuri mediatice, stilistică, poetică. Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova oferă un parcurs de studii complet, în varianta Licenţă-Master-Şcoală doctorală.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 40

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere

  • Etapa I – eliminatorie probă orală  - interviu (admis/respins)
  • Etapa a II-a – dosar: Media generală de admitere, reprezentată de media de la bacalaureat (100%)

Criterii de departajare

  1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
  2. Media generală a anilor de studiu – liceu

Notă

  • Neconfirmarea locurilor de la buget și taxă atrage după sine pierderea locului
  • Candidaţii respinşi trebuie să-şi ridice dosarul în termen de 3 luni de la afişarea rezultatelor finale. După această perioadă, se percepe taxă de arhivare.
  • Toţi candidaţii trebuie să păstreze acasă mai multe copii legalizate după Diploma de Bacalaureat. De la facultate, diplomele nu se eliberează decât la absolvire.

Calendarul celei de-a II-a sesiuni de admitere va apărea pe site-ul Facultății de Litere.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă probe: 21/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 31/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala Proba I

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Procură notarială pentru împuternicit în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere (în original)
Anul 1
Fundamentele pedagogiei
Teoria și metodologia curriculumului
Limba română
Literatura română
Matematică - învățământ primar și preșcolar
Practică pedagogică - învățământ preșcolar
Practică pedagogică - învățământ primar
Tehnologii de informare și de comunicare (aplicații în domeniu/specializare)
Psihologia personalității
Educație timpurie
Literatură pentru copii
Educație fizică
Discipline opționale (Limba engleză/franceză - aplicații în domeniu/specializare, Asistența și protecția drepturilor copilului, Comunicare educațională)
Anul 2
Teoria și metodologia instruirii
Psihologia dezvoltării
Didactica limbii și literaturii române - învățământ primar
Didactica matematicii în învățământul primar
Practică pedagogică - învățământ preșcolar
Practică pedagogică - învățământ primar
Teoria și metodologia evaluării
Metodologia cercetării pedagogice
Psihologia educației
Management educațional (organizație școlară, clasă de elevi)
Didactica domeniului Limbă și comunicare (învățământ preșcolar)
Discipline opționale (Filosofia educației, Pedagogie comparată, Consiliere educațională, Educație interculturală, Sociologia educației, Alternative educaționale)
Educație fizică
Anul 3
Istoria pedagogiei
Psihopedagogia jocului
Didactica domeniului Științe (învățământ preșcolar și primar)
Istoria și didactica istoriei
Practică pedagogică - învățământul preșcolar
Practică pedagogică - învățământul primar
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Educația incluzivă a elevilor cu cerințe educaționale speciale
Educație plastică și didactica educației plastice (învățământ preșcolar și primar)
Educație muzicală și didactica educației muzicale (învățământ preșcolar și primar)
Didactica educației fizice și psihomotorii (învățământ preșcolar și primar)
Didactica educației tehnologice
Geografie și didactica geografiei
Stagiu de elaborare a lucrării de licență
Discipline opționale (Asistența psihopedagogică a copilului supradodat, Etică și deontologie pedagogică, Proiectarea și implementarea proiectelor educaționale, Didactica activităților extrașcolare)

Facultatea de Litere

Universitatea din Craiova - extensia Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin

Descriere

* Facultatea dispune de un corp profesoral foarte bine pregătit, apt să facă faţă cerinţelor unui învăţământ modern, pliat pe rigorile pieţei şi pe formarea unor absolvenţi de excelentă calitate. * Programele de studiu oferite sunt în concordanţă cu exigenţele actuale ale compatibilizării paneuropene ale formelor de învăţământ similare.Facultatea de Litere are 28 de parteneri în Europa în cadrul Programului Socrates-Erasmus, cofinanţat din fonduri PHARE, oferind zeci de burse de studiu, pe un semestru sau un an academic întreg, în Franţa, Italia, Spania, Belgia, Germania, Austria, Grecia, Suedia. * Studenţii au şi posibilitatea de a participa gratuit la Cursuri de vară în Bulgaria şi Macedonia. * De asemenea, studenţii sunt antrenaţi pentru sincronizarea cu piaţa europeană de valori, diplomele eliberate de Facultatea de Litere contribuind direct la o inserţie mai simplă în societatea integrată care va fi Uniunea Europeană. * Deschiderea spre Occident este accentuată şi prin mobilităţile profesorilor de la Facultatea de Litere, cei mai mulţi dispunând de stagii de pregătire şi documentare în străinătate, unde au şi predat la cote moderne. * În facultate există un număr de 11 cercuri ştiinţifice studenţeşti, care au rolul de a forma şi optimiza abilităţi de cercetare în arii dintre cele mai diverse: limba şi literature română, limbi şi literaturi străine, comunicare şi discursuri mediatice, stilistică, poetică. * Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova oferă un parcurs de studii complet, în varianta Licenţă-Master-Şcoală doctorală.

Universitatea din Craiova - extensia Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin, Mehedinti

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație