Managementul sistemelor logistice
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Drobeta Turnu-Severin (IMST) își asumă importanta misiune de a pregăti specialiști în domeniul ingineresc, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase și de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românești și al lumii contemporane.

IMST își propune să promoveze forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți a cunoașterii în plină competiție, supusă procesului de integrare in Comunitatea Europeană și Internațională.  Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător. Pentru aceasta el trebuie să fie format după principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învățare care să-i asigure șanse reale la competiția de pe piața liberă a forței de muncă.

Departamentul IMST oferă condiții de pregătire profesional - științifică la nivelul cerințelor europene prin cadrele didactice de înaltă ținută profesională și științifică, planurile de învățământ și programe de studiu aliniate la exigențele învățământului superior european și laboratoare echipate cu aparatură de înaltă performanță.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică industrială

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 22

Locuri disponibile (taxă): 28

Ultima medie (buget): 7.14

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media concursului de admitere la master este: media examenului de licență 80% + probă scrisă tip grilă 20%.

 

În cazul a 2 medii egale, criteriile de departajare sunt:

1. nota de la proba ”Cunoștiințe fundamentale și de specialitate” din cadrul examenului de licență;

2. nota de la proba scrisă (testul grilă*).

     * Bibliografia pentru testul grilă se găsește la biblioteca Departamentului IMST Drobeta Turnu Severin, din strada Călugăreni nr.1 și aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2018 până la 18/07/2018

Perioadă probe: de la 19/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018 până la 25/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 17/09/2018 până la 20/09/2018

Perioadă probe: de la 21/09/2018

Perioadă rezultate: de la 21/09/2018 până la 25/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Da Nu 20% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Logistică industrială
Managementul sistemelor logistice
Marketingul distribuției produselor și serviciilor
Optimizarea alegerii materialelor în sisteme logistice
Sisteme integrate de gestiune a materialelor
Sisteme informatice în logistică
Managementul resurselor umane
Managementul calității totale
Programarea experimentală și analiza datelor experimentale
Anul 2
Transportul și depozitarea substanțelor speciale
Sisteme de transport inteligente și optimizarea fluxurilor de transport
Mentenanța sistemelor logistice
Auditul și certificarea sistemelor de management
Cercetare științifică
Elaborarea lucrării de disertație
Susținerea lucrării de disertație

Facultatea de inginerie şi managementul sistemelor tehnologice

Universitatea din Craiova - extensia Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin

Descriere

Învăţământul superior în municipiul Drobeta Turnu Severin a demarat în anul universitar 1991-1992 sub forma de Colegiu Universitar prin ordinul ministrului Învăţământului nr. 5601/08.05.1991. În anul 2000 s-a înfiinţat Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin prin H.G. nr.696/2000, având 2 specializări de formă lungă: bullet Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producție (IMSP); bullet Utilaje şi Instalaţii Portuare (UIP). De asemenea, au fost preluate 3 specializări de formă scurtă din structura colegiului universitar: bullet Materiale şi Defectoscopie (MD); bullet Navigaţie, Transport Fluvial şi Maritim (NTFM); bullet Electromecanică navală (EMN). Pentru anul universitar 2004-2005 au fost autorizate de catre C.N.E.E.A. încă 2 specializări de formă lungă : bullet Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie (IPMI) ; bullet Utilajul şi Tehnologia Sudării (UTS).

Universitatea din Craiova - extensia Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin, Mehedinti

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație