Informatică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Istoria învăţământului superior din Constanţa consemnează existenţa unei Facultăţi de Matematică începând cu anul 1961, în cadrul Institutului Pedagogic Constanţa. Începând din 1995, în cadrul Universitătii „Ovidius” funcţionează Facultatea de Matematică şi Informatică. Toate specializările din domeniile de licenţă, studiile masterale şi doctorale sunt acreditate ARACIS/CNEAA şi sunt supuse continuu unui program de calitate monitorizat de Universitatea Liberă din Berlin, fiind evaluate atent de studenţi şi membri ai comunităţii academice din România. Absolvenții specializărilor Matematică și Matematică Informatică au următoarele perspective de angajare: profesor de matematică sau informatică în învățământulpreuniversitar sau universitar; matematician sau informatician în diverse domenii de activitate: economic, industrial, medical, bancar, tehnic, proiectare. Absolvenții specializării Informatică au următoarele perspective de angajare: programator; adminstrator de rețea; specialist în baze de date; specialist în tehnologii Web; profesor de informatică; freelancer.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Informatică

Specializare: Informatică

Locuri disponibile (total): 250

Locuri disponibile (buget): 160

Locuri disponibile (taxă): 90

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 8.27

Ultima medie (taxă): 5.87

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Criterii pentru Admitere, conform normelor europene privind admiterea candidaților în învățământul superior:

 • Absolvent cu diplomă/adeverință de Bacalaureat;
 • Media de admitere (M) se calculează numai pe baza rezultatelor obținute la examenul de Bacalaureat, conform formulei:

  M = (85 N1 + 15 N2)/100

  unde
  • N1 = Media la examenul de bacalaureat.
  • N2 = Maximul dintre Nota de la Matematică sau Informatică, obținute în cadrul examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere:

 1. Nota de la bacalaureat la disciplina Matematică sau Informatică;
 2. Nota de la bacalaureat la disciplina Limba și Literatura Română (proba scrisă);

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019 până la 13/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Eseu motivațional
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Structuri de date
Fundamentele programării
Algebră liniară
Arhitectura sistemelor de calcul
Educaţie fizică
Limbă străină
Calcul diferenţial şi integral
Algoritmi fundamentali
Fundamentele algebrice ale informaticii
Geometrie analitică şi diferenţială
Logică matematică şi computaţională
Practica de specialitate
Psihologie educationala (facultativ)
Anul 2
Algoritmica grafurilor
Sisteme de operare
Limbaje formale şi compilatoare
Programare orientată pe obiecte
Geometrie computaţională
Educaţie fizică
Limbă străină
Pedagogie (facultativ)
Tehnologii WEB
Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale
Probabilităţi şi statistică matematică
Calcul numeric
Baze de date
Calculabilitate şi complexitate (opțional)
Tehnici multimedia (opțional)
Medii vizuale de programare (opțional)
Verificarea şi validarea sistemelor soft (opțional)
Practica de specialitate
Anul 3
Ingineria sistemelor soft
Grafică pe calculator
Reţele de calculatoare
Tehnici avansate de programare
Programare distribuită (opțional)
Sisteme de operare UNIX (opțional)
Algoritmi de calcul ştiinţific (Recunoşterea formelor) (opțional)
Sisteme de gestiune a bazelor de date
Algoritmi în actuariat (opțional)
Tehnici de optimizare
Inteligenţă artificială
Dezvoltarea aplicaţiilor WEB
Prelucrarea imaginilor (opțional)
Medii de proiectare şi programare (opțional)
Administrare reţele (opțional)
Software pentru statistică (opțional)
Proiectarea şi analiza algoritmilor (opțional)
Securitatea sistemelor informatice (opțional)
Tehnici de simulare (opțional)
Algoritmi în teoria opţiunilor financiare (opțional)

Facultatea de Matematică şi Informatică

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Istoria învăţământului superior din Constanţa consemnează existenţa unei Facultăţi de Matematică începând cu anul 1961, în cadrul Institutului Pedagogic Constanţa. Începând din 1995, în cadrul Universitătii „Ovidius” funcţionează Facultatea de Matematică şi Informatică. Toate specializările din domeniile de licenţă, studiile masterale şi doctorale sunt acreditate ARACIS/CNEAA şi sunt supuse continuu unui program de calitate monitorizat de Universitatea Liberă din Berlin, fiind evaluate atent de studenţi şi membri ai comunităţii academice din România. Absolvenții specializărilor Matematică și Matematică Informatică au următoarele perspective de angajare: profesor de matematică sau informatică în învățământulpreuniversitar sau universitar; matematician sau informatician în diverse domenii de activitate: economic, industrial, medical, bancar, tehnic, proiectare. Absolvenții specializării Informatică au următoarele perspective de angajare: programator; adminstrator de rețea; specialist în baze de date; specialist în tehnologii Web; profesor de informatică; freelancer.

Cadre didactice: 59

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație