Kinetoterapie şi motricitate specială (la Drobeta-Turnu Severin)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea pregăteşte specialişti în domeniul educaţiei fizice şi sportului la nivel Licenţă. Studiile au durata de 3 ani/ 180 credite, absolvenţii fiind Licenţiaţi în Educaţie Fizică şi Sport cu specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă. Diplomele universitare le asigură absolvenţilor posibilităţi de inserţie socială după cum urmează: profesor de educaţie fizică şi sport pentru ciclul primar şi gimnazial instructor sportiv instructor fitness preparator fizic instructor aerobic

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Kinetoterapie

Specializare: Kinetoterapie şi motricitate specială

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 8

Locuri disponibile (taxă): 52

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Criterii de admitere

  • Probe de evaluare a activității motrice:
  1. Testul de atletism - 30%
  2. Testul de gimnastică - 30%
  3. Testul de discipline sportive - care cuprinde o disciplină sportivă la alegere dintre: baschet, volei, handbal, fotbal - pentru băieţi, tenis de masă, sporturi de luptă (arte marţiale, lupte), scrimă - 30%
  • Media Bacalaureat - 10%

Mențiune: Adeverinţă medicală atașată la dosar va cuprinde:

  1. adeverinţă de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de boli cronice sau transmisibile;
  2. rezultatul radiografiei pulmonare;
  3. înregistrarea EKG si rezultatul examenului EKG interpretat obligatoriu de catre medicul specialist cardiolog (ataşată fişei medicale).

Sunt scutiţi de taxa de înscriere copiii cadrelor didactice, copiii personalului TESA din Universitate, copiii orfani. Acte doveditoare - numai pentru cei care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere: copii legalizate după certificatul de deces al părinţilor în cazul orfanilor de ambii părinţi, adeverinţă de la casa de copii - în cazul celor aflaţi în această situaţie. Toate actele se depun într-un dosar plic. Secretariatul facultăţii emite legitimaţii de concurs, cu fotografia, tuturor candidaţilor ale căror dosare de concurs au fost aprobate de comisia de admitere. Pe întregul interval al desfăşurării concursului, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi legitimaţia de concurs.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 18/07/2018

Perioadă probe: de la 19/07/2018 până la 21/07/2018

Perioadă rezultate: 21/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 15/09/2018

Perioadă probe: de la 20/09/2018 până la 22/09/2018

Perioadă rezultate: 22/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Testarea capacității motrice generale Da Nu 90% Nu Proba practica N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
20 coli hârtie A4
3 Fotografii tip buletin
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Igienă si prim ajutor
Gimnastică de bază
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: handbal
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: fotbal/gimnastică ritmică
Anatomie și biomecanică
Stagiu montan
Limbă străină
Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului
Kinesiologie
Bazele generale ale atletismului
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: baschet
Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: volei
Fiziologie
Stagiu de practică în centre speciale de educație
Discipline facultative (Psihologia educației, Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculumului)
Anul 2
Bazele generale ale kinetoterapiei
Semiologie
Kinetoprofilaxie
Masaj și tehnici complementare
Management și marketing în kinetoterapie
Stagiu de practică în centre de asistență socială
Metode de evaluare în kinetoterapie
Aplicații înot terapeutic
Kinetoterapia deficiențelor fizice și senzoriale
Metode și tehnici de reeducare neuro-motorie
Stagiu de practică în unități balneo
Discipline opționale (Asistență socială, Elemente de terapie ocupațională, Echipamente si aparate de kinetoterapie, Kinetoterapia în medicina sportivă)
Discipline facultative (Teoria și metodologia instruirii - Teoria și metodologia evaluării, Didactica specialității)
Anul 3
Kinetoterapia în afecțiunile ortopedico-traumatice
Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie
Kinetoterapia în afecțiunile cardio- respiratorii
Kinetoterapia în pediatrie
Stagiu de practică în unități balneo - ortopedie+pediatrie
Metode de cercetare științifică
Ortezare-protezare
Fizioterapie
Kinetoterapia în afecțiunile neurologice
Kinetoterapia în afecțiunile reumatologice
Stagiu de practică în unități balneo - recuperare cardio-respiratorie și neurologică
Pregătirea și elaborarea lucrării de licență
Discipline facultative (Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu, Managementul clasei de elevi, Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu)

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea din Craiova - extensia Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin

Descriere

1990 Se infiinteaza sectia de Educatie Fizica si Sport a Facultatii de Stiinte 1995 Sectia devine Facultatea de Educatie Fizica si Sport prin Ordinul Ministerului Invatamantului nr.4622 1997 Este acreditata Facultatea de Educatie Fizica si Sport Se autorizeaza functionarea Sectiei de Kinetoterapie 1998 Sediul Facultatii de Educatie Fizica si Sport este pe str. Brestei, nr. 156 (sediul fostului Liceu Militar "Tudor Vladimirescu") 2000 A fost infiintata sectia de Educatie Fizica si Management in Sport. 2003 Master: "Sport si management in sport", cursuri zi, durata 2 ani 2004 Master: "Traumatologie si recuperare in sport", cursuri zi, durata 2 ani Este acreditata Sectia de Kinetoterapie Se infiinteaza catedra IV - Kinetoterapie in cadrul Centrului Universitar Drobeta - Turnu Severin al Universitatii din Craiova cu sectiile Educatie Fizica si Sportiva si Kinetoterapie si motricitate speciala 2005 Este reevaluata sectia Educatie Fizica si Sport Master - "Competitie si performanta sportiva", "Sport si calitatea vietii", "Kinetoteraie in recuperare neuromotorie", cursuri zi, durata 2 ani. Toate formele de Master- studii postuniversitare au planuri de studii cu 120 credite curs postuniversitar "Masaj terapeutic, tehnici speciale de masaj, masajul si concepte noi de recuperare in patologia infantila", cursuri zi, durata 1 semestru (120 ore) 2008 Master in sistem Bologna - "Activitate motrica curriculara si extracurriculara", "Performanta in sport", Kinetoterapie in reeducare neuromotorie". Planurile de studii aplica sistemul de credite transferabile pe durata a 2 ani/ 4 semestre x 30 credite(120 credite) Absolventii la nivel Licenta si Master in sistem Bologna care doresc sa profeseze in invatamant trebuie sa urmeze cursurile Departamentului de pregatire a personalului didactic, inscrierea la sediul acestuia din Craiova, str. A. I. Cuza nr. 13.

Universitatea din Craiova - extensia Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin, Mehedinti

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație