Administraţie publică (la Drobeta-Turnu Severin)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Înfiinţarea unei facultăţi de drept la Craiova, în inima Olteniei, a fost un vis vechi al locuitorilor acestor meleaguri din rândul carora s-au ridicat personalităţi ilustre ale dreptului românesc, precum logofătul Nestor Craiovescu - primul profesor român de drept şi principal autor al Legiuirii Caragea, Nicolae Titulescu - academician, profesor universitar, cel mai mare diplomat roman, Valentin Al. Georgescu - academician, profesor universitar, cel mai valoros romanist şi istoric al dreptului românesc, Ion P. Filipescu - academician, profesor universitar, reputat specialist în dreptul familiei şi dreptul internaţional privat, Nicolae Mateescu Matte - academician, profesor universitar, pionier al dreptului internaţional aerian si părinte al dreptului spaţial.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe administrative

Specializare: Administraţie publică

Locuri disponibile (total): 70

Locuri disponibile (buget): 27

Locuri disponibile (taxă): 43

Ultima medie (buget): 6.5

Ultima medie (taxă): 6.05

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

De menționat că locurile de la buget includ 4 locuri pentru absolvenții liceelor din mediul rural.

Pentru această specializare admiterea se organizează la Centrul Universitar din Drobeta Turnu-Severin.

Concurs de admitere:

Media de admitere este media generală a examenului de Bacalaureat. Criterii de departajare, în situaţia în care aceasta se impune: 1. Nota obţinută la proba „Limba şi literatura română”- scris, la examenul de Bacalaureat. 2. Nota de la proba obligatorie a profilului.

Taxa de înmatriculare: 150 lei

Sunt scutiți, o singură dată, de la plata taxelor de înscriere la admitere și de rezolvare a contestațiilor, următorii candidați: - Copiii tuturor salariaților de la Universitatea din Craiova; - Copiii personalului didactic de la alte unități și instituții de învățământ; - Candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau plasament familial. Scutirea de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați în original și se aprobă de un membru al comisiei de admitere pe facultate.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 22/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 18/09/2018

Perioadă rezultate: de la 18/09/2018 până la 21/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă eliberată de o organizaţie legal constituită a rromilor, pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate acestei etnii
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Drept constituțional și instituții politice
Teoria generală a dreptului
Microeconomie
Drept civil. Partea generală
Educaţie fizică
Informatică pentru administrația publică
Limba engleză
Limba franceză
Drept administrativ
Dreptul familiei
Macroeconomie
Management public
Contabilitatea instituțiilor publice
Filosofie
Istoria administrației publice
Metodologia cercetării în științele sociale
Sociologia organizațiilor
Limba italiană/Limba germană/Limba spaniolă (facultativ)
Practica de specialitate (facultativ)
Anul 2
Dreptul Uniunii Europene
Drept administrativ
Drept penal și procedură penală
Drept civil. Teoria generală aa obligațiilor
Educaţie fizică
Finanțe publice
Limba engleză
Limba franceză
Drept civil. Contracte speciale
Dezvoltare durabilă și dreptul mediului Drept financiar şi fiscal
Știința administrației
Relații publice
Comunicare în administrația publică
Demografie și statistică socială
Politici publice
Deontologia funcției publice
Limba italiană/Limba germană/Limba spaniolă (facultativ)
Practică de specialitate (facultativ)
Anul 3
Contencios administrativ
Autorități administrative autonome
Drept și administrarea afacerilor
Marketing public
Dreptul muncii și securității sociale
Drept funciar și cadastral
Dreptul construcțiilor și urbanism
Libertăți fundamentale
Gestiunea finanaciară a instituțiilor publice
Proceduri administrative
Drept procesual civil
Dreptul transporturilor
Tehnica normativă
Etică și transparență
Managementul proiectelor
Management strategic
Practică de specialitate
Elaborare lucrare de licenţă
Examen de licenţă

Facultatea de Drept

Universitatea din Craiova - extensia Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin

Descriere

Înfiinţarea unei facultăţi de drept la Craiova, în inima Olteniei, a fost un vis vechi al locuitorilor acestor meleaguri din rândul carora s-au ridicat personalităţi ilustre ale dreptului românesc, precum logofătul Nestor Craiovescu - primul profesor român de drept şi principal autor al Legiuirii Caragea, Nicolae Titulescu - academician, profesor universitar, cel mai mare diplomat roman, Valentin Al. Georgescu - academician, profesor universitar, cel mai valoros romanist şi istoric al dreptului românesc, Ion P. Filipescu - academician, profesor universitar, reputat specialist în dreptul familiei şi dreptul internaţional privat, Nicolae Mateescu Matte - academician, profesor universitar, pionier al dreptului internaţional aerian si părinte al dreptului spaţial.

Universitatea din Craiova - extensia Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin, Mehedinti

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație