Matematică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Istoria învăţământului superior din Constanţa consemnează existenţa unei Facultăţi de Matematică începând cu anul 1961, în cadrul Institutului Pedagogic Constanţa. Începând din 1995, în cadrul Universitătii „Ovidius” funcţionează Facultatea de Matematică şi Informatică. Toate specializările din domeniile de licenţă, studiile masterale şi doctorale sunt acreditate ARACIS/CNEAA şi sunt supuse continuu unui program de calitate monitorizat de Universitatea Liberă din Berlin, fiind evaluate atent de studenţi şi membri ai comunităţii academice din România. Absolvenții specializărilor Matematică și Matematică Informatică au următoarele perspective de angajare: profesor de matematică sau informatică în învățământulpreuniversitar sau universitar; matematician sau informatician în diverse domenii de activitate: economic, industrial, medical, bancar, tehnic, proiectare. Absolvenții specializării Informatică au următoarele perspective de angajare: programator; adminstrator de rețea; specialist în baze de date; specialist în tehnologii Web; profesor de informatică; freelancer.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Matematică

Specializare: Matematică

Locuri disponibile (total): 125

Locuri disponibile (buget): 24

Locuri disponibile (taxă): 101

Ultima medie (buget): 7.42

Ultima medie (taxă): 6.85

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Locurile de la buget includ 1 loc pentru absolvenții de licee situate in mediul rural și 1 loc pentru românii de pretutindeni, cu bursă. Locurile de la buget și de la taxă sunt cumulate pentru specializările Matematică și Matematică și Informatică.

Criterii pentru Admitere, conform normelor europene privind admiterea candidaților în învățământul superior:

 • Absolvent cu diplomă/adeverință de Bacalaureat;
 • Media de admitere (M) se calculează numai pe baza rezultatelor obținute la examenul de Bacalaureat, conform formulei:

  M = (85 N1 + 15 N2)/100

  unde
  • N1 = Media la examenul de bacalaureat.
  • N2 = Maximul dintre Nota de la Matematică sau Informatică, obținute în cadrul examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere:

 1. Nota de la bacalaureat la disciplina Matematică sau Informatică;
 2. Nota de la bacalaureat la disciplina Limba și Literatura Română (proba scrisă);

Taxă de înmatriculare-100 Lei .

Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățeni străini din statele terțe UE, SEE și CE-100 Euro.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 24/07/2018

Perioadă rezultate: de la 24/07/2018 până la 30/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 11/09/2018

Perioadă rezultate: de la 11/09/2018 până la 15/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Diplomă de laureat, concursuri
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Scrisoare de intenție / motivație
Anul 1
Analiză I
Algebră I (Algebră liniară)
Geometrie I (Geometrie sintetică şi proiectivă)
Complemente de matematici şcolare I (Logică şi teoria mulţimilor)
Arhitectura sistemelor de calcul
Software matematic
Educaţie fizică
Limba străină
Psihologie educationala (facultativ)
Analiză II (Calcul diferenţial)
Algebră II (Structuri algebrice)
Geometrie II (Geometrie analitică şi afină)
Complemente de matematici şcolare II (Bazele geometriei elementare)
Programare procedurală
Sisteme de operare
Practica de specialitate
Anul 2
CMS (Probabilităţi şi Statistică în Mat. Şc.)
Pedagogie (opțional)
Analiză III
Algebră III
Analiză reală
Geometrie III
Algoritmi şi programare
Educaţie fizică
Limbi străine (opțional)
Psihologie educationala (opțional)
Analiză complexă
Teoria probabilităţilor si statistică matematică
Ecuaţii diferenţiale I
Mecanică teoretică
Analiză numerică
Medii vizuale de programare
Practica la calculator
Anul 3
Metodica predării matematicii (opțional)
Fundamentele matematicii
Grafuri şi combinatorică
Ecuaţii diferentiale II
Astronomie Fizică
Algebră computaţională (opțional)
Tehnici de simulare (opțional)
Tehnologii WEB
CMS (Aritmetică şi teoria numerelor)
Analiză funcţională
Cercetări operaţionale
Matematici discrete (opțional)
Istoria matematicii (opțional)

Facultatea de Matematică şi Informatică

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Istoria învăţământului superior din Constanţa consemnează existenţa unei Facultăţi de Matematică începând cu anul 1961, în cadrul Institutului Pedagogic Constanţa. Începând din 1995, în cadrul Universitătii „Ovidius” funcţionează Facultatea de Matematică şi Informatică. Toate specializările din domeniile de licenţă, studiile masterale şi doctorale sunt acreditate ARACIS/CNEAA şi sunt supuse continuu unui program de calitate monitorizat de Universitatea Liberă din Berlin, fiind evaluate atent de studenţi şi membri ai comunităţii academice din România. Absolvenții specializărilor Matematică și Matematică Informatică au următoarele perspective de angajare: profesor de matematică sau informatică în învățământulpreuniversitar sau universitar; matematician sau informatician în diverse domenii de activitate: economic, industrial, medical, bancar, tehnic, proiectare. Absolvenții specializării Informatică au următoarele perspective de angajare: programator; adminstrator de rețea; specialist în baze de date; specialist în tehnologii Web; profesor de informatică; freelancer.

Cadre didactice: 59

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

 • Matematică didactică

  Facultatea de Matematică şi Informatică/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Matematică

  Facultatea de Matematică/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Matematică

  Facultatea de Matematică-Informatică/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Matematică didactică

  Facultatea de Matematică-Informatică/_Universitatea din _Piteşti [old]

Lista de comparație