Biochimie tehnologică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Anul 1959 a marcat înfiinţarea unei noi unităţi de învăţământ universitar în Craiova, intitulată Institutul Pedagogic de 3 ani, care reunea Facultatea de Matematică, Facultatea de Fizică-Chimie, Facultatea de Filologie şi Facultatea de Ştiinţe Naturale şi Agricole. În anul 1966, sub egida nou înfiinţatei instituţii de învăţământ superior Universitatea din Craiova, s-a constituit Facultatea de Chimie, cu specializarea Fizică-Chimie – 5 ani (cursuri de zi). În anul 1990 Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi-a schimbat titulatura în Facultatea de Ştiinţe. Anul universitar 1990-1991 a debutat cu reînfiinţarea specializării Chimie, 5 ani, cursuri de zi, care a funcţionat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe până în anul 2000, când Senatul Universităţii din Craiova a hotărât reorganizarea specializărilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe prin înfiinţarea Facultăţii de Fizică şi a Facultăţii de Chimie.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Chimie

Specializare: Biochimie tehnologică

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 5

Ultima medie (buget): 6.21

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Concurs de dosare. Media examenului de bacalaureat – 100%

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Diploma de licenţă doar pentru master
Dosar plic
Fişa de înscriere;
adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de cabinetele medicale şco­la­re, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie
certificatul de naştere, în original si copie
copie carte de identitate
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original şi foaia matricolă
Anul 1
Chimie generală
Informatică
Fizică
Bazele chimiei organice
Structura și proprietățile moleculelor
Educație fizică I
Limba străină
Matematică
Bazele chimiei anorganice
Chimie analitică-calitativă
Chimie organică-funcțiuni simple
Termodinamică chimică
Anul 2
Chimie analitică cantitativă
Chimie anorganică (Nemetale)
Chimie organică (Funcțiuni mixte și heterocicluri)
Chimie fizică (cinetică)
Biochimie generală
Educație fizică I
Chimie anorganică (Metale)
Chimie analitică (Analiză instrumentală)
Biochimia metabolismului
Chimie bioanorganică
Toxicologie
Anul 3
Chimia analitică (Metode de separare)
Biologie celulară și moleculară
Sinteze de compuși biologic activi
Biochimie analitică
Controlul analitic al proceselor biotehnologice
Senzori și biosenzori
Tehnologie chimică
Bazele fizico-chimice ale tehnologiei chimice
Chimie bioorganică
Biomolecule
Statistica și prelucrarea datelor în chimie
Elaborare lucrare de licență

Facultatea de Ştiinţe

Universitatea din Craiova

Craiova

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Cadre didactice: 93

Universitatea din Craiova

Craiova, Dolj

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.100

Programe similare

Lista de comparație