Kinetoterapia în reeducarea neuromotorie
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea pregăteşte specialişti în domeniul educaţiei fizice şi sportului la nivel Licenţă. Studiile au durata de 3 ani/ 180 credite, absolvenţii fiind Licenţiaţi în Educaţie Fizică şi Sport cu specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă. Diplomele universitare le asigură absolvenţilor posibilităţi de inserţie socială după cum urmează: profesor de educaţie fizică şi sport pentru ciclul primar şi gimnazial instructor sportiv instructor fitness preparator fizic instructor aerobic

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Știința sportului și educației fizice

Specializare: Kinetoterapie și motricitate specială

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 23

Locuri disponibile (taxă): 37

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Cerintele examenului de admitere
Institutia aplica o politica transprenta a recrutarii si admiterii studentilor, anuntata public. Admiterea se bazeaza exclusiv pe competentele academice ale candidatului si nu aplica in niciun fel de criterii discriminatorii. Admiterea se face numai pe baza diplomei ce finalizeaza primul ciclu universitar (licenta) si in ordinea mediilor obtinute la examenul de admitere.

Tematica examen admitere 2018

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 17/09/2018

Perioadă probe: de la 19/09/2018

Perioadă rezultate: de la 20/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Specialitate Da Nu N/A Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort, (traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT EFORT FIZIC, eliberată de medicul de medicină sportivă sau medicul cardiolog;
Anul 1
Anatomia functională a sistemului neuromioartrokinetic
Evaluare și metode de recuperare ale sistemului neuromioartrokinetic
Fiziologia sistemului neuromioartrokinetic
Tehnici și metode fizicale în recuperare
Tehnici speciale de masaj
Etică și Integritate Academică
Stagiu clinic I
Biomecanica sistemului locomotor
Analiza mișcării normale și patologice
Fiziopatologia sistemului neuromioartrokinetic
Anul 2
Dismorfismele aparatului locomotor
Patologia sistemului nervos central și periferic
Kinetoterapia în bolile metabolice și de nutriție
Tehnici de masaj miofascial. Reflexoterapie
Metode de recuperare în bolile neuropsihice la copil
Stagiu clinic III
Mecanisme posturale și de locomotie
Recuperarea în patologia specifică posttraumatică
Kinetoterapia în disfunctiile ventilatorii
Dans terapie
Stagiu clinic IV
Elaborarea lucrării de disertație

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea din Craiova

Craiova

Descriere

1990 Se infiinteaza sectia de Educatie Fizica si Sport a Facultatii de Stiinte 1995 Sectia devine Facultatea de Educatie Fizica si Sport prin Ordinul Ministerului Invatamantului nr.4622 1997 Este acreditata Facultatea de Educatie Fizica si Sport Se autorizeaza functionarea Sectiei de Kinetoterapie 1998 Sediul Facultatii de Educatie Fizica si Sport este pe str. Brestei, nr. 156 (sediul fostului Liceu Militar "Tudor Vladimirescu") 2000 A fost infiintata sectia de Educatie Fizica si Management in Sport. 2003 Master: "Sport si management in sport", cursuri zi, durata 2 ani 2004 Master: "Traumatologie si recuperare in sport", cursuri zi, durata 2 ani Este acreditata Sectia de Kinetoterapie Se infiinteaza catedra IV - Kinetoterapie in cadrul Centrului Universitar Drobeta - Turnu Severin al Universitatii din Craiova cu sectiile Educatie Fizica si Sportiva si Kinetoterapie si motricitate speciala 2005 Este reevaluata sectia Educatie Fizica si Sport Master - "Competitie si performanta sportiva", "Sport si calitatea vietii", "Kinetoteraie in recuperare neuromotorie", cursuri zi, durata 2 ani. Toate formele de Master- studii postuniversitare au planuri de studii cu 120 credite curs postuniversitar "Masaj terapeutic, tehnici speciale de masaj, masajul si concepte noi de recuperare in patologia infantila", cursuri zi, durata 1 semestru (120 ore) 2008 Master in sistem Bologna - "Activitate motrica curriculara si extracurriculara", "Performanta in sport", Kinetoterapie in reeducare neuromotorie". Planurile de studii aplica sistemul de credite transferabile pe durata a 2 ani/ 4 semestre x 30 credite(120 credite) Absolventii la nivel Licenta si Master in sistem Bologna care doresc sa profeseze in invatamant trebuie sa urmeze cursurile Departamentului de pregatire a personalului didactic, inscrierea la sediul acestuia din Craiova, str. A. I. Cuza nr. 13.

Cadre didactice: 64

Universitatea din Craiova

Craiova, Dolj

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.100

Programe similare

Lista de comparație