Fizică informatică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În fiecare seară ne predăm ei, dimineața devreme ne reîntoarcem la ea, îi recunoaștem existența și totuși puțini sunt cei care o cunosc cu adevărat. Despre ce crezi că este vorba? Fizica informatică este unul dintre domeniile care ne face viața mai ușoară. De asemenea, asigură un echilibru între disciplinele de fizică, de informatică, precum și cele de interfață fizică— informatică. Ai o pasiune pentru fizică și informatică și nu știi cum să le îmbini? Aici este locul potrivit pentru tine! Tu poți fi unul dintre studenții care lucrează cu un cluster de calculatoare rAMON@ și care colaborează cu oameni de știință pe care visai de mic să îi cunoști. În studenția ta vei studia metode numerice și de simulare în fizică, vei învăța totul despre sisteme de operare și baze de date, despre programarea calculatoarelor și rețelele de calculatoare. Ce poți să devii? Cu siguranță te-ai întrebat ce șanse de angajare ai după terminarea facultății. Pe parcursul anilor de studiu, vei hotărî dacă te îndrepți spre a fi cercetător științific în țară sau în străinătate, specialist în comunicații de date şi rețele de calculatoare, programator sau software developer. De asemenea, ai șansa de a-i inspira pe cei ca tine și poți avea o carieră în învățământul preuniversitar sau universitar.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Fizică

Specializare: Fizică informatică

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 120 lei

Descriere

Admitere: 100% media de la Bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 19/07/2020 până la 21/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Fizică generală
Mecanică clasică
Fizică moleculară și căldură
Tehnologii informaționale
Analiză matematică Limba străină
Electricitate și magnetism
Oscilații și unde
Limbaje de programare
Algebră și elemente de geometrie
Practică de laborator
Rezolvare de probleme (facultativ)
Educație fizică
Anul 2
Ecuații diferențiale și ecuațiile fizicii matematice
Optică
Prelucrarea datelor fizice și metode numerice
Mecanică teoretică
Sisteme de operare
Limba străină
Electronică
Electrodinamică și teoria relativității
Mecanică cuantică
Fizica atomului
Opțional (1)
Practică de specialitate
Limba străină – facultativ
Educație fizică
Anul 3
Baze de date
Fizica moleculei
Fizica plasmei
Fizica stării solide
Termodinamică și fizică statistică
Opțional (2)
Programarea calculatoarelor ( C, C++)
Rețete de calculatoare și administrare
Fizica nucleului și a particulelor elementare
Opțional (3)
Opțional (4)
Istoria fizicii (facultativ)
Practică pentru elaborarea lucrării de licență
Licență

Descriere

Facultatea de Fizică a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ocupă un loc de frunte în învăţământul de fizică din România, oferind absolvenţilor posibilitatea de a profesa în diferite domenii, cum ar fi: fizician, profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetător ştiinţific, fizician informatician, biofizician, fizician medical, inginer fizician. Pregătirea studenţilor se realizează prin intermediul unei palete largi de cursuri de fizică clasică şi modernă, punându-se un accent deosebit pe domeniile de perspectivă (Fizica computaţională, Studiul sistemelor complexe, Ştiinţa materialelor, Procesarea imaginilor, Control nedistructiv al materialelor, Nanotehnologii) precum şi prin cursuri de matematică, chimie, biofizică, electronică, limbaje de programare, prelucrare automată a datelor, limbi străine.

Ca unitate independentă, Facultatea de Fizică a început să funcţioneze în anul 1962, prin scindarea Facultăţii de Matematică şi Fizică în Facultatea de Matematică-Mecanică şi Facultatea de Fizică. Între figurile proeminente ale perioadei de început a învăţământului de fizică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” în cadrul Facultăţii de Ştiinţe apoi a Facultăţii de Matematică şi Fizică, se remarcă profesorii Ştefan Micle, Dragomir Hurmuzescu, şeful Catedrei de căldură şi electricitate, academicianul Ştefan Procopiu, cel care între 1912-1913 a publicat lucrări fundamentale referitoare la ceea ce azi este denumit magnetonul Bohr-Procopiu, Th.V.Ionescu, şef al Catedrei de fizică experimentală, academicianul Horia Hulumbei (fondatorul — în 1939 — al Catedrei de structura materiei şi radioactivitate), Ioan Plăcinţeanu (organizatorul Catedrei de mecanică raţională), Teofil Vescan, Constantin Mihul, Vasile Tutovan, Ilie Bursuc, Mircea Sanduloviciu.

Colectivele de cercetare din facultate, compuse din cadre didactice şi studenţi grupate în două centre de cercetare atestate, au fost în permanent contact cu lumea ştiinţifică din afara graniţelor ţării. Aceste contacte s-au intensificat şi dezvoltat în ultimii ani, în cadrul unor proiecte de cercetare comune cu colective de prestigiu din Franţa, Germania, Anglia, Olanda, Austria, Japonia, SUA, Grecia, Cehia, Portugalia, Spania, Belgia, Elveţia, Bulgaria şi Republica Moldova.

Facultatea de Fizică dispune de trei reţele de calculatoare, peste 100 de calculatoare cu acces pe Internet, o sală de internet precum şi un laborator multimedia. Biblioteca Facultăţii de Fizică are un fond de peste 100.000 de volume fiind informatizată din anul 1997. Granturile de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţie internă şi/sau internaţională permit o dotare a laboratoarelor de cercetare la un nivel care să răspundă cerinţelor actuale. Biblioteca de Fizică se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Studenți înmatriculați licență: 206

Studenți înmatriculați master: 174

Cadre didactice: 92

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 4

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație