Comanda avansată a Sistemelor Complexe (limba franceză)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea didactică este orientată spre pregătirea de ingineri specilalizati in domeniul Ingineriei Sistemelor cu competente in conducerea proceselor industriale, comanda avansata a proceselor, ingineria intreprinderii.

Misiunea de cercetare ştiinţifică are ca scop dezvoltarea personalitatii stiintifice a studentilor in directii de cercetare specifice tehnologiilor avansate din domeniile: Ingineria Sistemelor, Ingineriei Electronice şi Telecomunicaţiilor si celor conexe acestora.

 

Limba de predare: Franceză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria sistemelor și inginerie mecanică

Specializare: Inginerie mecanică

Locuri disponibile (total): 20

Locuri disponibile (taxă): 20

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

La Universitatea Valahia din Targoviste poti fi ADMIS LA MASTER prin intermediul unui interviu cu pondere de 40% respectiv a mediei de la examenul de diploma cu pondere de 60%.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 21/09/2019

Perioadă probe: de la 23/09/2019

Perioadă rezultate: de la 24/09/2019 până la 30/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Traitement du signal
Electrotechnique industrielle
Réseaux Locaux Industriels
Programmation en C/C++ & CAO
Applications robotisees au milieu industriel
Gestion de recherche
Régulateur industriel et supervision
Modélisation et analyse des systèmes automatisés
Systèmes embarqués
Anul 2
Réseaux de neurons
Vison par ordinateur
Fouille de donnees
Disciplines
Systèmes SCADA pour les processus industriales
Recherche scientifique 3
Projet Industriel
Préparation de la dissertation

Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste

Descriere

Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei:

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;
 • 44 cadre didactice titulare, circa 800 studenţi (licenţă, masterat, doctorat) şcolarizaţi în fiecare an şcolar;
 • colaborări internaţionale cu 5 state ale UE (Franţa, Italia, Spania, Danemarca, Norvegia) şi circa 15 universităţi;
 • 2 centre de cercetare (CC-IEETI, DCEM), 5 laboratoare de cercetare, 6 cercuri ştiinţifice studenţeşti;
 • organizator pentru 1 conferinţă internaţională, 1 naţională, 1 sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti;
 • coordonator pentru chapter-ul BTS (Broadcast Technology Society) şi partener la chapter-ul CIS (Computational Inteligence Society);
 • peste 50 cursuri on-line pe platformă MOODLE;
 • circa 24 laboratoare renovate în 2009, echipate cu aparatură performantă pentru laborator sau cercetare;
 • practică în producţie – 12 săptămâni la nivelul anului III; - agenţi economici implicaţi – OtelInox, Erdemir, Arctic, Blom, N&L PrestCom, Terra Soft - Fonica, Flax Computers, DAF, SEE, Electro Prod Telecom, InfoBit Consult, Arcul de Triumf, Romtelecom, Romtek.

Studenți înmatriculați licență: 545

Studenți înmatriculați master: 162

Cadre didactice: 44

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 16

Burse: Bursă de merit, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 56%

Procent continuare studii: 1%

Angajabilitate la 6 luni: 58%

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste, Dambovita

Introducere

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.443

Programe similare

Lista de comparație