Marketing
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competențe profesionale: - Analiza pieţei în corelaţie cu mediul intern al organizaţiei - Cunoaşterea situatiilor de cumpărare, comunicare şi consum precum şi a comportamentuluii de răspuns al consumatorilor - Segmentarea pieţii si definirea cuplurilor produse-piete - Elaborarea strategiilor de pozitionare a ofertei - Elaborarea şi gestiunea strategiei de marketing - Implementarea strategiei de marketing a organizaţiei Posibilități de angajare - Conducători în activitatea de vânzare şi marketing, şef serviciu marketing, manager marketing, ofiţer bancar marketing, specialist marketing consilier economist în comert şi marketing, expert economist în comert şimarketing, referent de specialitate marketing, cercetător economist în marketing, agent de turism

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Marketing

Specializare: Marketing

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 30

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 8.73

Ultima medie (taxă): 6.46

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

Media de admitere a candidatilor inscrisi este constituita din:

 1. Media examenului de licenta / diploma sau echivalenta - pondere 80%
 2. Nota obtinuta la interviul profesional - pondere 20%

Criterii de departajare în caz de egalitate:

 1. Nota obţinută la interviul profesional
 2. Media generală a anilor de studiu

Tematicile și Bibliografia pentru admiterea la studii universitare de master (domeniile: management, marketing, contabilitate, finanțe) pot fi consultate în documentul atașat. Vizualizeaza documentul

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 22/09/2018

Perioadă probe: de la 24/09/2018 până la 26/09/2018

Perioadă rezultate: de la 26/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 20% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Marketing international
Managementul proiectelor
Comportamentul consumatorului – studii de aprofundare
Metode cantitative utilizate în activitatea de marketing
Corespondenta în limba străină (engleza)
Gestiunea echipei de vânzări
Finanţarea instituţiilor europene
Marketing strategic
Comunicare integrată în afaceri
Anul 2
Supply Chain Management
Economie mondială și europeană
Metodologia cercetării ştiinţifice
Ecomarketing
Comerț electronic
Proiecte de marketing
Practică
Elaborarea lucrării de disertaţie
Economie industrială

Facultatea de Științe Economice

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Economice urmăreşte dezvoltarea pregătirii profesionale şi umane a tinerilor, în scopul adaptării calităţilor acestora economiei viitorului, care va fi o economie bazată pe logos. Vrem să formăm un parteneriat alcătuit din cadrele noastre, studenţii noştri şi actorii economici fundamentali, care să ne permită să dezvoltăm o şcoală dinamică la Târgovişte. Priviţi acest proiect ca un îndemn la reflecţie pentru toţi cei ce vor să participe la el. O şcoală "vie" care să permită o comunicare bidirecţională profesor-student reprezintă locul geometric al construcţiei unui nou tip de societate. Dincolo de provocări rămân rezultatele, dincolo de cerinţe rămân procedurile, dincolo de oameni rămân practicile. Toate acestea ne reprezintă şi în mod categoric avem obligatia să le dezvoltăm. Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice este să ofere educaţie în spiritul exigenţelor europene, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale, a caracterului moral şi asimilării cunoştinţelor de specialitate. Acestea se constituie ca premise fundamentale ale formării profesionale şi ale cercetării ştiinţifice de înalt nivel. Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice se concretizează în rolul de emiţător, de transmitere şi difuzare a culturii economice, a valorilor libertăţii economice şi politice, a spiritului antreprenorial ca o condiţie a programului economic şi social.

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste, Dambovita

Introducere

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.443

Programe similare

 • Marketing

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Analiză şi strategie de marketing

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Marketing şi comunicare în afaceri

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Marketing

  Facultatea de Ştiinţe Economice/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Marketing

  Facultatea de Ştiinţe Economice/_Universitatea din _Piteşti [old]

Lista de comparație