Relaţii internaţionale şi studii europene
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Ești pasionat de relații internaționale? Ți-ai dorit vreodată să fii precum diplomatul european Nicolae Titulescu? Sau te-ai întrebat ce i-a inspirat pe Jean Monnet și Robert Schumann să fondeze Uniunea Europeană? Aici este locul potrivit pentru tine pentru a-ți continua pasiunea! Iar dacă încă nu ai descoperit gustul relațiilor internaționale și al studiilor europene în acest an ai ocazia de a o face. În cadrul specializării îți vei dezvolta abilitățile analitice, îți vei lărgi orizontului cunoștințelor, vei înțelege tendințele în politică și relațiile dintre state. În plus, vei lucra frecvent în echipă și alături de colegii tăi îți vei amplifica perspectiva asupra relațiilor internaționale și a Uniunii Europene. O parte dintre disciplinele pe care le vei studia cu pasiune sunt teoria relațiilor internaționale, politici europene, economie mondială. Iar dacă ți-ai dorit să afli tainele diplomației, parcurgerea disciplinei diplomație și politică externă te va ajuta să le descoperi. Ai oportunitatea de a lucra la una dintre organizațiile internaționale precum NATO, Organizația Națiunilor Unite, Organizația de Securitate și Cooperare Europeană sau poți face stagii de practică în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, al Institutului Diplomatic Român, al Institutului European din România.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Relații internaționale și studii europene

Specializare: Relaţii internaţionale şi studii europene

Locuri disponibile (total): 95

Locuri disponibile (buget): 55

Locuri disponibile (taxă): 40

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Media de admitere:

-          100% Media examenului de Bacalaureat

Criteriul de departajare pentru candidații cu aceeași medie:

Nota de la examenul de Bacalaureat la Limba și Literatura Română - probă scrisă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Anul 1
Antropologie politică
Fundamente ale comunicării în relațiile internaționale
Introducere în relațiile internaționale
Introucere în științele politice
Competențe de comunicare în limba străină
Tehnologie informatică și comunicare
Educașie fizică (facultativ)
Istoria ideilor politice
Istoria relaţiilor internaţionale
Construcţia europeană
Introducere în studii europene
Exegeza și argumentare in filosofie
Competenţe de comunicare în limba străină
Competențe și abilități practice
Atitudini și comportamente politice (facultativ)
Anul 2
Metode de cercetare în relaţiile internaţionale
Instituții și organizații internaționale
Teorii ale relaţiilor internaţionale
Ideologii politice în lumea europeană
Drept comunitar
Competenţe de comunicare în limba străină
Educație fizică (facultativ)
Statistică aplicată (facultativ)
Politică internațională și economie mondială
Politică externă și diplomație
Instituţii politice europene
Drept internaţional
Drept internaţional
Metodologia redactării lucrării de licență, competențe și abilități practice
Migrația. Politici și practici europene (facultativ)
Politici publice (facultativ)
Anul 3
Raționalitate și analiza conflictelor internaționale
Teorii ale dreptății și etca internațională
Studii de securitate
Partide poliltice şi grupuri de presiune în UE
Granițe, bariere și cultura protestului. Noua politică a mișcărilor sociale în Europa Centrală și de Est (disciplină opțională)
Uzanțe și tehnici diplomatice (disciplină opțională)
Ideea europeană (disciplină opțională)
Teoria alegerii raționale (disciplină opțională)
Teorii ale democraţiei (facultativă)
Protecția drepturilor și libertăților politice (facultativă)
Etnicitate şi construcţie identitară
Analiza comparata a sistemelor politice
Analiză electorală în Europa
Retorica discursului politic
Politici funcționale europene
Globalizare si mișcări sociale (disciplină opțională)
România și tratatele de pace din secolul XX (disciplină opțională)
Marketing politic (facultativ)
Teorii ale puterii (facultativ)

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Facultatea de Filosofie a fost creată în 1856 şi a reprezentat punctul de plecare al fondării Universităţii din Iaşi de la 1 octombrie 1860, alături de Facultăţile de Teologie şi de Drept. Printre personalităţile marcante care au predat la Facultatea de Filosofie s-au numărat: Titu Maiorescu, Vasile Conta, Simion Bărnuţiu, Dimitrie Gusti, Ştefan Zeletin, Ion Petrovici, Mihai Ralea, Petre Andrei, Alexandru Claudian, Ştefan Bărsănescu, Vasile Pavelcu, Petre Botezatu, Ernest Stere.

În anul 1990, Facultatea de Filosofie s-a constituit ca facultate autonomă în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Facultatea de Filosofie editează anual Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, cu două secţiuni: cea de Filosofie şi cea de Sociologie – Politologie. Începând cu anul 1999, apare şi revista-cadru a Facultăţii, Hermeneia, editată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Litere. În ultimii ani, în cadrul Facultăţii de Filosofie, au apărut patru noi reviste ştiinţifice: „Argumentum”, „Cultura”, „Caiete sociologice”, „Revista de cercetare şi intervenţie socială”.

Dintre instituţiile europene partenere menţionăm următoarele: Centrul Internaţional de Cercetare şi Studii Interdisciplinare din Paris, Facultatea „Jean Monnet” a Universităţii Paris- Sud Orsay, Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse I, Universitatea de Ştiinţe Tehnologice Lille I, Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea „Seraphicum” din Roma, Universitatea din Konstanz, Institutul de Ştiinţe Sociale din La Haye, Universitatea „Central England” din Birmingham.

Biblioteca de Filosofie se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Telefon: 0232 20 1155.

Studenți înmatriculați licență: 492

Studenți înmatriculați master: 600

Cadre didactice: 108

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 10

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație