Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii Inginerie Economică în Domeniul Mecanic formează specialişti cu dublă calificare, în domeniile tehnic şi economic, cu aptitudini manageriale şi antreprenoriale, capabili să abordeze proiectarea produselor şi dezvoltarea tehnologiilor în funcţie de cerinţele pieţei. Absolvenţii acestei specializări au avut şi au un succes deplin pe piaţa muncii. Astfel, orice absolvent poate lucra în diferite domenii în companii industriale (coordonare de procese, proiectare de tehnologii, gestionarea bazelor de date, promovare comercială, etc.), în sectorul financiar – bancar, în sectorul serviciilor, în învăţământ, etc. Competenţele dobândite pot contribui cu succes şi la dezvoltarea unei afaceri pe cont propriu.

Limba de predare: Germană

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică în domeniul mecanic

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face la secretariatele facultăților, zilnic, între orele 09:00-16:00

Admiterea constă în susținerea unui Testul lingvistic (necesar numai candidaților care nu posedă certificat de competență lingvistică eliberat de instituții abilitate).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Mathematik
Physik
Grundlagen der Wirtschaftslehre
Informatik
Betriebswirtschaftslehre
Technische Mechanik
Buchführung
Technologie des Fertigungsverfahren
Einführung in die Elektrotechnik
Werkstoffkunde und Prüfung
Halbleiterbauelemente
Wirtschaftsinformatik
Vertragsrecht
Discipline la alegere (Fachkommunikation Ia, Deutsch Interkulture)
Discipline la alegere liberă (Psihologia educatiei (Ro), Landeskunde)
Anul 2
Mathematik fuer MB
Technische Thermodynamik
Maschinenelemente und Mechatronik
Konstruktionsprojekt
Technische Zeichnung und das rechnergeschtützte Konstruktion
Kosten und Leistungsrechnung
Statistik
Unternehmesrecht
Unternehmenskommunikation
e-Commerce
Marketing
Unternehmensführung
Operations Research
Discipline la alegere liberă (Landeskunde)
Anul 3
Maschinendynamik
Regelungstechnik
Technische Strömungslehre
Investition und Finanzierung
Wirtschafts - und Finanzpolitik
Produktion und Supply Chain Management
Marketingforschung
Seminar VWL/BWL
Moderieren und Präsentieren
Numerische Berechnungsverfahren
Produkt Design Projekt
Modellierung u Simulierung im MB
Wärme- und Stoffübertragung
Werkzeugmaschinen u Industrieroboter
Wiessenschaftliches Arbeit
Produktionsdatentechnologie
Bilanzierung
Einführung in die Makroökonomie Discipline la alegere (Sport, Praktikum (360 ore), Wirtschaftenglisch)
Discipline la alegere liberă (Pedagogie, Logistik, Bionik, Grundlagen der Wirtschaftslehre)
Anul 4
Verbrennungskraftmaschinen
Virtual Prototype
Modelierung u Systemanalyse (Arena)
Projektmanagement
Öffentlichkeitsarbeit
Wirtschaftstheorie
Ökonometrie
Betriebliche Organisation
Geschäftskompetenzen
Messtechnik für MB
Qualitätssicherung/F&D
Bachelor Thesis ( include 60 ore practica)
Controlling
Technische Dokumentation
Arbeitsrecht
Discipline la alegere (Strukturdynamik, WEB Design)
Discipline la alegere liberă (Practica pedagogica (RO), Metodica specialitatii (RO), Examen licență, General Management, Bussiness Plan, EBCL, Europäische Studien)

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) este o școală de ingineri în care învățământul se desfășoară integral în 3 limbi de circulație internaționala: Engleză, Franceză și Germană. Scopul Facultății de Inginerie în Limbi Străine constă în formarea de ingineri cu o solidă pregătire profesională de bază, destinați să lucreze în folosul României, asigurând interfața cu investitorii străini. De asemenea, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine este deschisă studenților străini care sunt astfel scutiți de necesitatea învățării limbii române înaintea începerii studiilor. Studiile au durată de patru ani și absolenților care au promovat examenul de diploma li se acordă o diploma de licență, recunoscută internațional.

Studenți înmatriculați licență: 794

Studenți înmatriculați master: 178

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație