Drept (ID)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea pregăteşte experţii în domeniul dreptului – judecători, procurori, notari, consilieri juridici – şi al administraţiei publice. Nivelul ridicat al procesului educaţional, studiul aprofundat al anumitor domenii legale la care se adaugă experienţa bogată a personalului didactic contribuie la integrarea absolvenţiilor în diverse ramuri ale dreptului

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Juridice

Domeniu de licență/master: Drept

Specializare: Drept

Locuri disponibile (total): 120

Locuri disponibile (taxă): 120

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea se realziează pe baza:

  • Media examenului de bacalaureat - pondere de 100% din media generală

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 07/05/2018 până la 13/09/2018

Perioadă probe: de la 14/09/2018

Perioadă rezultate: de la 27/09/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 15/09/2018

Perioadă probe: de la 17/09/2018

Perioadă rezultate: de la 19/09/2018 până la 24/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Teoria generală a dreptului
Sport
Organizarea profesiilor juridice liberale
Limba străină
Drept roman
Drept constituţional şi instituţii politice II
Drept constituţional şi instituţii politice I
Drept civil (Partea generală, Persoanele)
Anul 2
Protecţia drepturilor omului
Dreptul Uniunii Europene II
Dreptul Uniunii Europene I
Drept penal general II
Drept penal general I
Drept internaţional public
Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor
Drept civil (Drepturile reale)
Drept administrativ II
Drept administrativ I
Anul 3
Dreptul proprietăţii intelectuale
Drept procesual penal I
Drept penal special II
Drept penal special I
Drept financiar II
Drept financiar I
Drept familiei
Drept comercial I
Drept civil. Succesiuni
Drept civil. Contracte speciale
Anul 4
Practică la instanţele judecătoreşti
Dreptul transporturilor
Dreptul muncii II
Dreptul muncii I
Dreptul comunitar al afacerilor
Dreptul comerţului internaţional II
Drept procesual civil I
Drept internaţional privat
Drept comerţului internaţional I
Criminalistică

Descriere

Studiile de drept au o traditie îndelungată în Sibiu. Anul 1844 a fost anul în care s-a înfiinţat Academia de Drept cu predare în limba germană. Numele unor personalităţi remarcabile se leagă de această scoală de drept: Simion Bărnuţiu, reprezentant de seamă al dreptului în Romania, Ilie Măcelariu, participant de marcă la mişcarea politică din Transilvania, Dionisie Pop Marţian, fondatorul studiului ştiinţelor statistice în Romania , Aron Desuşianu, poet şi critic literar. În timpul celui de-al doilea război mondial, ani întunecaţi din istoria României, Sibiul a găzduit Universitatea din Cluj şi implicit Facultatea de Drept clujeană, care fusese silită să se refugieze în această parte a ţării.

Anul 1971 a însemnat un nou început – înfiinţarea Facultaţii de Administraţie Publică – facultate care a funcţionat până în anul 1987, când a fost desfiinţată. Mai târziu, înfiinţarea Universităţii din Sibiu şi reorganizarea studiilor de drept în 1990 au reprezentat acte de justiţie socială precum şi de reparaţie morală faţă de intelectualitatea sibiană.

Facultatea pregăteşte experţii în domeniul dreptului – judecători, procurori, notari, consilieri juridici – şi al administraţiei publice. Nivelul ridicat al procesului educaţional, studiul aprofundat al anumitor domenii legale la care se adaugă experienţa bogată a personalului didactic contribuie la integrarea absolvenţiilor în diverse ramuri ale dreptului.

Cadre didactice: 23

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație