Asistenţă socială (ID)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Domeniu interdisciplinar, Asistența socială, dincolo de latura sa științifică, are în centrul său compasiunea și devotamentul față de ceilalți. Acolo unde sistemul a dat greș, iar oamenii au de suferit (copii, adulți sau persoane în vârstă) și nu au cum să se redreseze, intervin asistenții sociali pentru a oferi ajutor și consiliere. Descoperă domeniul Asistenței sociale și modul prin care poți să ajuți comunitatea din care faci parte. Slujbele pentru absolvenții acestei specializări intră cu precădere în sfera socialului, accentul fiind pus pe grija față de cei neprivilegiați. Dacă îți place să ai grijă de copii, poți deveni asistent familial sau delegat la tutelă. Consilier în economie socială și familială este o opțiune pentru cei preocupați de instituția familiei. Există posibilitatea, de asemenea, de a lucra ca asistent social în școli sau în spitale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Asistenţă socială

Specializare: Asistenţă socială

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Media de admitere:

100% Media examenului de Bacalaureat

Criteriul de departajare pentru candidații cu aceeași medie:

Nota de la examenul de Bacalaureat la Limba și Literatura Română - probă scrisă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Anul 1
Metodologia cercetării sociale
Sociologie generală
Etnologie generală și românească
Teorie și metodă în asistența socială
Tehnologia informației și a comunicațiilor
Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Sistemul de asistență socială
Psihologie socială
Sociologie juridică și legislația asistenței sociale
Dezvoltare umană
AS aplicată si practica compactă de specialitate
Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Anul 2
Politici sociale
Tehnici de intervenție în asistența socială
Elaborarea proiectelor
Deontologia profesiei de asistent social
Psihosociologia organizațiilor
Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Demografie și sociologia populațiilor
AS aplicata si Practica compacta de specialitate (facultativ)
Drepturile omului și strategii antidiscriminatorii
Consiliere în asistența socială
Management și parteneriat public-privat în asistența socială
AS aplicată și Practica compactă de specialitate
Dezvoltare comunitară
Religie și asistență socială
Limba modernă (Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă)
Analiza informatică a datelor sociale (facultativ)
Anul 3
Asistența socială a familiei și a copilului
Asistența socială a persoanelor deviante
Asistența socială a persoanelor vârstnice
Asistența socială a persoanelor cu nevoi speciale
Protecția și asistența socială a șomerilor
Negocierea și medierea conflictelor
Diagnoza și soluționarea problemelor sociale (opțional 2/2)
Asistența socială a copilului maltratat
Evaluarea programelor de asistență socială
Asistența socială în sistemul de probațiune
Elemente de psihopatologie și asistența socială a bolnavului psihic
AS aplicată și elaborarea lucrării de licență
Supervizarea în asistența socială (opțional 1/2)
Medicina socială și asistența socială a persoanelor cu boli cronice și HIV/SIDA (opțional 2/2)

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Facultatea de Filosofie a fost creată în 1856 şi a reprezentat punctul de plecare al fondării Universităţii din Iaşi de la 1 octombrie 1860, alături de Facultăţile de Teologie şi de Drept. Printre personalităţile marcante care au predat la Facultatea de Filosofie s-au numărat: Titu Maiorescu, Vasile Conta, Simion Bărnuţiu, Dimitrie Gusti, Ştefan Zeletin, Ion Petrovici, Mihai Ralea, Petre Andrei, Alexandru Claudian, Ştefan Bărsănescu, Vasile Pavelcu, Petre Botezatu, Ernest Stere.

În anul 1990, Facultatea de Filosofie s-a constituit ca facultate autonomă în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Facultatea de Filosofie editează anual Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, cu două secţiuni: cea de Filosofie şi cea de Sociologie – Politologie. Începând cu anul 1999, apare şi revista-cadru a Facultăţii, Hermeneia, editată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Litere. În ultimii ani, în cadrul Facultăţii de Filosofie, au apărut patru noi reviste ştiinţifice: „Argumentum”, „Cultura”, „Caiete sociologice”, „Revista de cercetare şi intervenţie socială”.

Dintre instituţiile europene partenere menţionăm următoarele: Centrul Internaţional de Cercetare şi Studii Interdisciplinare din Paris, Facultatea „Jean Monnet” a Universităţii Paris- Sud Orsay, Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse I, Universitatea de Ştiinţe Tehnologice Lille I, Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea „Seraphicum” din Roma, Universitatea din Konstanz, Institutul de Ştiinţe Sociale din La Haye, Universitatea „Central England” din Birmingham.

Biblioteca de Filosofie se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Telefon: 0232 20 1155.

Studenți înmatriculați licență: 492

Studenți înmatriculați master: 600

Cadre didactice: 108

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 10

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație