Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme – Dezvoltarea si organizarea sistemelor mecatronice
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Mecatronica este un domeniu larg de activitate, de inalta tehnicitate, cu caracter interdisciplinar, situat la interfata dintre mecanica, informatica, electronica si automatica, avand ca obiect realizarea, comercializarea si mentenanta constructiilor mecanice inteligente. Bionica, prin studiul entitatilor vii, permite, prin analogie cu sistemele biologice, conceperea/design-ul unor constructii mecatronice performante, fiind un mod aparte de gandire si abordare. Tinand seama de complexitatea domeniului mecatronicii, masteratul isi propune sa abordeze in special domeniile, si ele complexe, ale aparaturii bio-medicale si roboticii. Cunostintele tehnice vor permite absolventilor utilizarea, comercializarea si mentenanta unor sisteme mecatronice de tipul celor folosite la aparatura bio-medicala si la prelucrarea si montajul robotizat. Cursurile cu caracter economic, care reprezinta cca. 40% din totalul activitatilor, sunt destinate continuarii pregatirii economice a absolventilor si sunt similare cu cele de la masterul in limba germana specializat in managementul activitatilor economice. Cunostintele economice le vor permite absolventilor sa lucreze in domeniul managementului intreprinderilor de profil.

Competente generale: Capacitatea de a conduce grupuri de lucru si de a comunica in mediul profesional, in special cel ingineresc si cel economic; Capacitatea de a actiona independent si creativ in vederea solutionarii problemelor tehnico-economice din domeniul mecatronicii, in special din aparatura bio-medicala si robotica; Capacitatea de a organiza activitatile de comercializare si mentenanta in domeniile mentionate anterior; Dezvoltarea abilitatilor de leader si disponibilitatea de a accede la sistemul de educatie continua; Dezvoltarea abilitatilor de conducere si organizare in management-ul de proiect din sfera mecatronicii.

Limba de predare: Germană

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Ingineria şi managementul afacerilor

Locuri disponibile (total): 15

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 10

Ultima medie (buget): 9.33

Ultima medie (taxă): 8.66

Taxă anuală de studii: 5.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe:

1. Prima parte este examinarea dosarelor de concurs pentru absolvenții studiilor universitare de licență:

  •  pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă: ciclu de licenţă de 4 ani: MA=(M1+M2+M3+M4+Media examen licenţă)/ 5, sau ciclu de licenţă de 3 ani: MA=(M1+M2+M3+Media examen licenţă)/ 4;
  • pentru absolvenţii studiilor universitare de lungă durată: MA=(M1+M2+M3+M4+M5+Media examen diplomă)/ 5;
    unde M1, M2, M3,..., sunt mediile anilor 1, 2, …,5 de studii.

Media va fi un număr fracționar între 1 și 10.

2. A doua probă se bazează pe examen scris cu subiecte din bibliografia anunțată și eventual interviu.

În finalul probei candidatul va obține o notă, număr fracționar între 1 și 10.

Informații adiționale, precum și tematica de concurs/interviu pot fi găsite aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 10/07/2019

Perioadă probe: de la 11/07/2019 până la 12/07/2019

Perioadă rezultate: de la 12/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 26/08/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Nu Nu N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Competente sociale/ Soziale Kompetenzen
Management integrat în mecatronică/ Integriertes Managemt in der Mechatronik
Mecatronică şi bionica/ Mechatronik und Bionik
Managementul costurilor/ Kostenmanagement
Acţionări pneumotronice şi hidronice avansate / Fortgeschrittene pneumotronische Antriebe
Sisteme bionice/ Bionische Systeme
Marketingul produselor industriale / Industriegütermarketing
Anul 2
Excelenţă în afaceri/ Geschäftsexzellenz
Sisteme avansate de conducere în robotică/ Fortgeschrittene Leitsysteme in der Robotik
Actuatori în microsisteme/ Aktuatoren in Mikrosystemen
Disertaţie/ Dissertation
Actuatori în microsisteme/ Aktuatoren in Mikrosystemen

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) este o școală de ingineri în care învățământul se desfășoară integral în 3 limbi de circulație internaționala: Engleză, Franceză și Germană. Scopul Facultății de Inginerie în Limbi Străine constă în formarea de ingineri cu o solidă pregătire profesională de bază, destinați să lucreze în folosul României, asigurând interfața cu investitorii străini. De asemenea, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine este deschisă studenților străini care sunt astfel scutiți de necesitatea învățării limbii române înaintea începerii studiilor. Studiile au durată de patru ani și absolenților care au promovat examenul de diploma li se acordă o diploma de licență, recunoscută internațional.

Studenți înmatriculați licență: 794

Studenți înmatriculați master: 178

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație