Geschäfts- und Industrieverwaltung – Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

FILS a creat impreuna cu profesori renumiti de la TU Darmstadt, TU Braunschweig si TU Wien (in rezerva WU Wien, Universitaet Duiburg-Essen, TU Dresden) si a unor companii de renume mondial (Intel, Noerr Stiefenhofer Lutz, etc.) programul de Administrarea si Ingineria afacerilor pentru a oferi posibilitatea pregatirii de specialisti la standarde inalte cu ajutorul multiplei expertize internationale. Administrarea si Ingineria afacerilor a fost proiectat pentru inginerii care vor sa isi continue cariera profesionala si in acelasi timp sa dobandeasca expertiza in domeniul economic si de afaceri pentru a o aplica imediat in mediul de lucru.

Competente generale: Aplicarea creativa a tehnicilor de cercetare si rezolvare de probleme de management specifice mediului industrial; Redactarea de studii si rapoarte stiintifice care sa permita valorificarea cunostintelor acumulate prin diseminarea lor profesionala prin intermediul activitatii de publicare, prezentarilor orale in cadrul unor foruri stiintifice pe plan national cat si international etc. Capacitatea de a conduce grupuri de lucru si de a comunica in mediul profesional, in special in cel ingineresc si cel economic; Capacitatea de a actiona independent si creativ in vederea solutionarii problemelor din mediul industrial, de a evalua obiectiv si responsabil situatiile concrete ce pot apare, de a rezolva optim si inovativ problemele tehnice si de a comunica rezultate in mod clar si pertinent; Dezvoltarea abilitatilor de leader si disponibilitatea de a accede la sistemul de educatie continua; Dezvoltarea abiliatatilor de conducere si organizare in management-ul de proiect din domeniul industrial;

Limba de predare: Germană

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Ingineria şi managementul afacerilor

Locuri disponibile (total): 20

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 15

Ultima medie (buget): 9.23

Ultima medie (taxă): 8.1

Taxă anuală de studii: 5.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea la masterat se face pe baza unei probe orale (interviu) şi pe baza mediei generale de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată.

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale (se determină ca medie ponderată între nota probei orale – 50% şi media generală de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată – 50%) obţinută de candidaţi în concurs şi în funcţie de opţiunile exprimate, în limita numărului de locuri acordate pentru fiecare program de masterat, cu condiţia ca media probei orale sa fie minimum 5,00, iar media generală minimum 6,00.

Competența în limba engleză este un criteriu necesar pentru a fi acceptat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 10/07/2019

Perioadă probe: de la 11/07/2019 până la 12/07/2019

Perioadă rezultate: de la 12/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 26/08/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Nu Nu N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Drept internaţional
Logistică
Managementul resurselor umane
Ecologia şi protecţia mediului
Antreprenoriat tehnologic sustenabil
Bionică
Managementul costurilor
Managementul afacerilor industriale
Marketingul bunurilor industriale
Prognoze industriale
Competenţe inginereşti
Anul 2
Excelenţa în afaceri
Management strategic
Simularea întreprinderii
Modelarea proceselor în industrie - Business Process Management
Energia şi mediul
Inovaţia şi cercetarea industrială – Managementul inovării
Cercetare ştiinţifică

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) este o școală de ingineri în care învățământul se desfășoară integral în 3 limbi de circulație internaționala: Engleză, Franceză și Germană. Scopul Facultății de Inginerie în Limbi Străine constă în formarea de ingineri cu o solidă pregătire profesională de bază, destinați să lucreze în folosul României, asigurând interfața cu investitorii străini. De asemenea, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine este deschisă studenților străini care sunt astfel scutiți de necesitatea învățării limbii române înaintea începerii studiilor. Studiile au durată de patru ani și absolenților care au promovat examenul de diploma li se acordă o diploma de licență, recunoscută internațional.

Studenți înmatriculați licență: 794

Studenți înmatriculați master: 178

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație