Teologie ortodoxă didactică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Şcoala teologică de la Tomis are o vechime bimilenară. Nu greşim dacă spunem că bazele ei au fost puse chiar de către Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip, cei care au propovăduit şi i-au catehizat pentru prima dată pe strămoşii noştri dintre Dunăre şi Mare. Mesajul Evangheliei a fost, mai apoi, rostit şi apărat în bazilicile provinciei prin ierarhii, monahii şi preoţii care le-au urmat. Sfinţii Ierarhi Bretanion şi Theotim I sau monahii provinciei, Sfinţii Ioan Casian şi Gherman şi renumiţii călugării sciţi, sunt produsul acestei şcoli şi, în acelaşi timp, învăţători ortodocşi recunoscuţi şi apreciaţi de Biserica universală. Tradiţia teologică tomitană este continuată astăzi între Dunăre şi Mare de Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius„ din Constanţa. Este singura instituţie de învăţământ teologic superior din Dobrogea şi, în acelaşi timp, cea mai importantă din zona de sud-est a României. Aici vă aşteptăm pe voi, toţi cei care doriţi să studiaţi sau să aprofundaţi dreapta credinţă, sub îndrumarea unor cadre didactice de specialitate, competente.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie didactică

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 35

Ultima medie (buget): 6.11

Taxă anuală de studii: 2.800 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

  • Test psihologic – probă orală – interviu pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare și a intereselor vocaționale (admis/respins);
  • Media generală a examenului de bacalaureat.

Notă:

Media de admitere este media obținută de candidat la examenul de bacalaureat. Media minimă de admitere este 5.00 (cinci). Departajarea candidaților care au mediile de admitere egale, pentru ocuparea ultimului loc la forma fără taxă sau la forma cu taxă se efectuează în funcție de următorul criteriu:

(1)nota obținută la bacalaureat la disciplina Limba și literatura română (proba scrisă);

(2)nota obținută la a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă probe: de la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019 până la 15/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Binecuvântarea ierarhului locului
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Recomandare din partea pastorului și a comitetului bisericii
Anul 1
Studiul Vechiului Testament 1, 2
Studiul Noului Testament 1,2
Istoria bisericească universal 1, 2
Patrologie şi literatură post-patristică 1,2
Limba greacă 1, 2
Limba latină 1 ,2
Istoria pedagogiei creștine 1, 2
Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei
Teoria și metodologia curriculumului
Psihologia educației
Muzică bisericească 1 ,2
Literatură A/Istoria literaturii române religioase 1, 2
Limbi moderne (engleză, franceză, italiană, rusă, spaniolă, germană) 1, 2
Educaţie fizică 1, 2
Discipline facultative (Istoria și arheologia creștinismului antic 1, 2, Istoria filosofiei 1, 2)
Anul 2
Studiul Vechiului Testament 3, 4
Studiul Noului Testament 3, 4
Istoria bisericească universală 3, 4
Patrologie şi literatură post-patristică 3, 4
Muzică bisericeasc 3, 4
Teologie dogmatică ortodoxă si simbolica 1, 2
Teologie liturgică și Artă creștină 1, 2
Morală creştină
Pedagogie creştină
Misiologie și ecumenism 1
Pedagogie II : Teoria și metodologia instruirii
Teoria și metodologia evaluării
Didactica specialității (Religie)
Literatură B/Literatura română religioasă 1, 2
Istoria şi filosofia religiilor/Antropologie culturală 1, 2
Limbi moderne (engleză, franceză, italiană, rusă, spaniolă, germană) 3, 4
Educaţie fizică 3, 4
Stagiu de practică
Discipline facultative (Istoria literaturii române 1, 2, Introducere în etnografie 1, 2)
Anul 3
Teologie dogmatică ortodoxă si simbolica 3, 4
Teologie fundamentală (Apologetică ortodoxă) 1, 2
Morală creştină 3, 4
Teologie liturgică și Artă creștină 3, 4
Catehetica 1, 2
Misiologie și ecumenism 2, 3
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 1, 2
Managementul clasei de elevi
Instruire asistată de calculator
Limba română contemporană/Literatura religioasă modernă și contemporană 1, 2
Muzică bisericească şi ritual/Ansamblu coral 1, 2
Definitivarea lucrării de licenţă
Discipline facultative (Limbi moderne (engleză, franceză, italiană, rusă, spaniolă, germană), Etnologie și folclor, Semantică, Pragmatică)

Facultatea de Teologie

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Şcoala teologică de la Tomis are o vechime bimilenară. Nu greşim dacă spunem că bazele ei au fost puse chiar de către Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip, cei care au propovăduit şi i-au catehizat pentru prima dată pe strămoşii noştri dintre Dunăre şi Mare. Mesajul Evangheliei a fost, mai apoi, rostit şi apărat în bazilicile provinciei prin ierarhii, monahii şi preoţii care le-au urmat. Sfinţii Ierarhi Bretanion şi Theotim I sau monahii provinciei, Sfinţii Ioan Casian şi Gherman şi renumiţii călugării sciţi, sunt produsul acestei şcoli şi, în acelaşi timp, învăţători ortodocşi recunoscuţi şi apreciaţi de Biserica universală. Tradiţia teologică tomitană este continuată astăzi între Dunăre şi Mare de Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius„ din Constanţa. Este singura instituţie de învăţământ teologic superior din Dobrogea şi, în acelaşi timp, cea mai importantă din zona de sud-est a României. Aici vă aşteptăm pe voi, toţi cei care doriţi să studiaţi sau să aprofundaţi dreapta credinţă, sub îndrumarea unor cadre didactice de specialitate, competente.

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație