Teologie ortodoxă pastorală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Şcoala teologică de la Tomis are o vechime bimilenară. Nu greşim dacă spunem că bazele ei au fost puse chiar de către Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip, cei care au propovăduit şi i-au catehizat pentru prima dată pe strămoşii noştri dintre Dunăre şi Mare. Mesajul Evangheliei a fost, mai apoi, rostit şi apărat în bazilicile provinciei prin ierarhii, monahii şi preoţii care le-au urmat. Sfinţii Ierarhi Bretanion şi Theotim I sau monahii provinciei, Sfinţii Ioan Casian şi Gherman şi renumiţii călugării sciţi, sunt produsul acestei şcoli şi, în acelaşi timp, învăţători ortodocşi recunoscuţi şi apreciaţi de Biserica universală. Tradiţia teologică tomitană este continuată astăzi între Dunăre şi Mare de Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius„ din Constanţa. Este singura instituţie de învăţământ teologic superior din Dobrogea şi, în acelaşi timp, cea mai importantă din zona de sud-est a României. Aici vă aşteptăm pe voi, toţi cei care doriţi să studiaţi sau să aprofundaţi dreapta credinţă, sub îndrumarea unor cadre didactice de specialitate, competente.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie pastorală

Locuri disponibile (total): 73

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 43

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 7.55

Ultima medie (taxă): 6.05

Taxă anuală de studii: 2.800 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Toate aceste programe de master au fost reorganizate după sistemul Bologna (120 credite) începând cu anul universitar 2008-2009. În acelaşi timp au fost înfiinţate şi alte noi programe de masterat cu 120 de credite . În momentul de faţă la Facultatea de Teologie din Constanţa funcţionează opt programe de master, de tip Bologna (120 credite), acreditate de A.R.A.C.I.S.

            Începând cu anul universitar 2004 oferta educaţională postuniversitară a Facultăţii de Teologie s-a îmbogăţit prin înfiinţarea şcolii doctorale. În momentul de faţă sunt organizate cursuri de doctorat cu nouă îndrumători de doctorat, după cum urmează: I.P.S. prof. univ. dr. Teodosie Petrescu, Pr. prof. univ. dr. Nicolae Dură, Pr. prof. univ. dr. Dumitru Radu, Pr. prof. univ. dr. Emilian Corniţescu, Pr. prof. univ. dr. Nechita Runcan, Prof. univ. dr. Gheorghe Anghelescu, Pr. prof. univ. dr. Nechita Vasile, Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Istodor şi Pr. prof. univ. dr. Adrian Niculcea.

CRITERII DE ADMITERE:

1. Interviu motivațional(admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă;

2. Media la bacalaureat:100%.Criterii de departajare: 1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, disciplina Limba și literatura română; 2. Media anilor de studii din perioada liceului;

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 20/07/2020

Perioadă probe: până la 21/07/2020

Perioadă rezultate: de la 22/07/2020 până la 25/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă probe: până la 11/09/2020

Perioadă rezultate: de la 12/09/2020 până la 15/09/2020

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Da Proba orala ADMIS/RESPINS

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de botez
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere
declarație RGDP
declarație că vor urma modul psihopedagogic nivel I, în perioada de școlarizare, pentru candidații care candidează pe locurile destinate formării cadrelor didactice;
declarație pe propria răspundere privind autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă şi cele originale
documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență;
recomandare de la preotul duhovnic - document original cu ștampila parohiei și numărul de telefon al semnatarului
Anul 1
Studiul Vechiului Testament 1
Studiul Noului Testament 1
Istoria bisericească universală 1
Istoria Bisericii Ortodoxe Române 1
Istoria și spiritualitatea Bizanțului 1
Patrologie și literatură post-patristică 1
Muzică bisericească și ritual 1
Limba greacă 1
Limba latină 1
Educaţie fizică 1
Tehnoredactare computerizată 1
Istoria filosofiei 1/ Cânt bizantin 1
Teologia icoanei 1/Cultura si civilizatie crestina 1
Limbi moderne (engleză, franceză, italiană, rusă, spaniolă, germană) 1
Studiul Vechiului Testament 2
Studiul Noului Testament 2
Istoria bisericească universală 2
Istoria Bisericii Ortodoxe Române 2
Istoria și spiritualitatea Bizanțului 2
Patrologie și literatură post-patristică 2
Muzică bisericească și ritual 2
Limba greacă 2
Limba latină 2
Educaţie fizică 2
Tehnoredactare computerizată 2
Istoria filosofiei 2/ Cânt bizantin 2
Teologia icoanei 2/Cultura si civilizatie crestina 2
Limbi moderne (engleză, franceză, italiană, rusă, spaniolă, germană) 2
Practică de specialitate 1
Discipline facultative (Istoria și arheologia creștinismului antic, Modulul psiho-pedagogic – Logică, Modulul psiho-pedagogic – Psihologie şcolară, Introducere în istoria veche a românilor)
Anul 2
Studiul Vechiului Testament 3
Studiul Noului Testament 3
Istoria bisericească universală 3
Istoria Bisericii Ortodoxe Române 3
Patrologie și literatură post-patristică 3
Muzică bisericească și ritual 3
Limba greacă 3
Limba latină 3
Limba ebraică 1
Educaţie fizică 3
Cânt bizantin 3/ Limba slavonă bisericească 1
Limbi moderne (engleză, franceză, italiană, rusă, spaniolă, germană) 3
Studiul Vechiului Testament 4
Studiul Noului Testament 4
Istoria bisericească universală 4
Istoria Bisericii Ortodoxe Române 4
Patrologie și literatură post-patristică 4
Muzică bisericească și ritual 4
Limba greacă 4
Limba latină 4
Limba ebraică 2
Educaţie fizică 4
Cânt bizantin 4/ Limba slavonă bisericească 2
Limbi moderne (engleză, franceză, italiană, rusă, spaniolă, germană) 4
Practică de specialitate 2
Discipline facultative (Introducere în istoria medievală a românilor, Modulul psiho-pedagogic – Pedagogie, Introducere în istoria medievală a românilor, Modulul psiho-pedagogic – Pedagogie)
Anul 3
Teologie dogmatică și simbolică 1
Teologie fundamentală (Apologetică ortodoxă) 1
Morală creștină 1
Misiologie și ecumenism 1
Teologie liturgică 1
Drept bisericesc și administrație 1
Catehetică și Omiletică 1
Muzică bisericească și ritual 5
Istoria şi filosofia religiilor 1
Cânt bizantin 5/ Formare duhovnicească 1/ Teologie pastorală 1
Spiritualitate ortodoxă 1/Artă creştină 1/ Retorică 1
Teologie dogmatică și simbolică 2
Teologie fundamentală (Apologetică ortodoxă) 2
Morală creștină 2
Misiologie și ecumenism 2
Teologie liturgică 2
Drept bisericesc și administrație 2
Catehetică și Omiletică 2
Muzică bisericească și ritual 6
Istoria şi filosofia religiilor 2
Cânt bizantin 6/ Formare duhovnicească 2/ Teologie pastorală 2
Spiritualitate ortodoxă 2/Artă creştină 2/ Retorică 2
Practică de specialitate 3
Discipline facultative (Limba modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), Modul psiho-pedagogic – Metodica predării religiei, Limba modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), Modul psiho-pedagogic – Metodica predării religiei, Modulul psiho-pedagogic – Sociologie, Modulul psiho-pedagogic – Practică pedagogică A)
Anul 4
Teologie dogmatică și simbolică 3
Teologie fundamentală (Apologetică ortodoxă) 3
Morală creștină 3
Misiologie și ecumenism 3
Teologie liturgică 3
Catehetică și Omiletică 3
Drept bisericesc și administrație 3
Istoria şi filosofia religiilor 3
Muzică bisericească și ritual 7
Artă creştină 3/ Cânt bizantin 7/ Teologie Pastorală 3
Teologie dogmatică și simbolică 4
Teologie fundamentală (Apologetică ortodoxă) 4
Morală creștină 4
Misiologie și ecumenism 4
Teologie liturgică 4
Catehetică și Omiletică 4
Drept bisericesc și administrație 4
Istoria şi filosofia religiilor 4
Muzică bisericească și ritual 8
Artă creştină 4/ Cânt bizantin 8/ Teologie Pastorală 4
Definitivarea lucrării de licenţă
Discipline facultative (Limba modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), Modulul psiho-pedagogic – Practică pedagogică A, Limba modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)

Facultatea de Teologie

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Şcoala teologică de la Tomis are o vechime bimilenară. Nu greşim dacă spunem că bazele ei au fost puse chiar de către Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip, cei care au propovăduit şi i-au catehizat pentru prima dată pe strămoşii noştri dintre Dunăre şi Mare. Mesajul Evangheliei a fost, mai apoi, rostit şi apărat în bazilicile provinciei prin ierarhii, monahii şi preoţii care le-au urmat. Sfinţii Ierarhi Bretanion şi Theotim I sau monahii provinciei, Sfinţii Ioan Casian şi Gherman şi renumiţii călugării sciţi, sunt produsul acestei şcoli şi, în acelaşi timp, învăţători ortodocşi recunoscuţi şi apreciaţi de Biserica universală. Tradiţia teologică tomitană este continuată astăzi între Dunăre şi Mare de Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius„ din Constanţa. Este singura instituţie de învăţământ teologic superior din Dobrogea şi, în acelaşi timp, cea mai importantă din zona de sud-est a României. Aici vă aşteptăm pe voi, toţi cei care doriţi să studiaţi sau să aprofundaţi dreapta credinţă, sub îndrumarea unor cadre didactice de specialitate, competente.

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație