Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

  • formarea unei baze solide de cunoștințe în kinetoterapie;
  • formarea de competențe privind proiectarea modulară și gestionarea conținuturilor de bază ale domeniului cu orientare interdisciplinară;
  • formarea de competențe de lucru în echipă și de integrare în activitățile profesionale
  • formarea de cunoștințe și abilități de susținere a activităților de recuperare la sportivi etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Știința sportului și educației fizice

Specializare: Kinetoterapie și motricitate specială

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 13

Locuri disponibile (taxă): 37

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Medie Admitere = 50% Eseu motivațional motivaţional+ 50% Media generală de licenţă

Criterii de departajare:

1. Nota obținută la lucrarea de licență;

2. Nota obținută la proba orală la examenul de licență;

3. Punctajul obtinut la noutatea și originalitatea cercetaăii (criteriu de notare pentru eseu).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 27/07/2019

Perioadă probe: de la 28/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 15/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Analize: sânge și plămâni;
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dovada achitării taxei de înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Antropologie motrică
Biomecanică clinică și aplicată în kinetoterapie
Semiologie neurologică
Notiuni de semiologie și clinică medicală a sistemului cardiovascular și respirator
Dans terapeutic
Metode de cercetare în activități kinetoterapeutice
Consiliere în activitățile motrice adaptate
comunicare în activități motrice adaptate
Stagiu de practică în unități speciale (copii instituționalizați și școli speciale)
Exercițiul fizic în profilaxia și tratamentul procesului de îmbătrânire
Exercițiul fizic în profilaxia și recuperarea copiilor cu afecțiuni neuropsihice
Pliometria
Discipline facultative (Nursing la persoaneloe cu dizabilități, Noțiuni de farmacologie)
Anul 2
Dietetică și boli metabolice
Recuperare - reeducare în afecțiuni ale aparatului locomotor
Asistență psihologică în kientoterapie
Tehnici de masaj: reflexoterapie
Mecanisme posturale și de locomoție
Jocuri sportive și alternative de recuperare (joc terapeutic)
Stagiu de practică în baze de recuperare și tratamenet
Stagiu de cercetare și elaborarea lucrării de dizertație
Teoria antrenamentului sportiv adaptat
Modelare corporală
Tehnici de antrenament și evaluare a echilibrului
Discipline facultative (Ortezare-protezare, Educarea psihomotricității)

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Pentru învăţământul superior constănţean, după 1989, în cadrul noii universităţi s-a impus înfiinţarea unei facultăţi de educaţie fizică şi sport. Argumentele care susţineau acest imperativ erau: să ofere tinerilor absolvenţi de liceu şansa unei calificări didactice în domeniu; să reia tradiţia secţiei care a funcţionat şi s-a afirmat pe plan naţional în perioada 1971-1983; să ofere şansa unei calificări universitare marilor sportivi ai Constanţei, nume impuse în sportul de performanţă naţional şi internaţional. Recunoscând faptul că activitatea practică sportivă este dependentă de spaţiile existente, facultatea a făcut eforturi, ca de la un an la altul, confortul şi utilitatea condiţiilor materiale să se situeze în proiectele manageriale şi de investiţie. În momentul de faţă, în afara destinaţiilor necesare învăţământului teoretic (amfiteatre, săli de seminarii, laboratoare) dotările facultăţii cuprind: 2 amfiteatre, săli de curs/seminar, sală de gimnastică, terenuri tenis, terenuri minifotbal (suprafaţă sintetică, gazon, instalaţie nocturnă), teren baschet (suprafaţă sintetică), ambarcaţiuni specifice sporturilor nautice, teren handbal şi footsal (suprafaţă sintetică), teren volei (suprafaţă sintetică). Pe timpul iernii pot fi acoperite cu o suprafaţă presurizată (balon). S-a adăugat o sală de fitness, iar din anul 2011 o sală de atletism (5 culoare, 73 m lungime).

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație