Teologie ortodoxă pastorală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În primii doi ani de studiu teologic vei studia discipline vocaţionale, biblice și istorice precum Formarea duhovnicească, Studiul Vechiului și Noului Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericească Universală, Patrologie şi elemente de bizantiologie. Evoluând pe traseul pregătirii creștine, în anii superiori vei studia discipline teologice care implică dezvoltarea reflecţiei şi a capacităţilor de discernere şi sinteză. Ca absolvent al specializării Teologie Ortodoxă Pastorală poți deveni, prin hirotonie, membru al clerului bisericesc în treptele de diacon, preot, episcop, iar dacă nu alegi să urmezi vocația preotească poți alege un alt domeniu de activitate în administraţia bisericească sau în societatea civilă...

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie pastorală

Locuri disponibile (total): 73

Locuri disponibile (buget): 56

Locuri disponibile (taxă): 17

Taxă anuală de studii: 3.150 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea constă într-un concurs mixt compus din media la bacalaureat şi cunoştinţe în domeniu:

- examen eliminatoriu la Muzică şi testul psihologic;
- examen scris şi interviu la Cunoştinţe generale de religie – 50 %;
- media examenului de bacalaureat – 50%.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 fotografii de dimensiuni 3 cm x 4 cm (lățime x înălțime)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Chitanță taxă de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă
Diplomă de licență (respectiv de inginer sau urbanist) sau diplomă echivalentă doar pentru master
Fișă de înscriere
Fotocopie după actul de identitate
Fotocopie după certificatul de naștere
Anul 1
Rugăciunea de dimineaţă
Artă creştină
Patrologie
Utrenie
Sf. Liturghie
Limbă străină
IBOR
Muzică bisericească
Muzică
Vecernie – Formare duhovnicească
Pedagogie
Informatică(Lab.)
Greacă
Etica cercet.
Psihologia ed
Latină
Educație fizică:
Anul 2
Rugăciunea de dimineaţă
Artă creştină
Patrologie
Utrenie
Sf. Liturghie
Limbă străină
IBOR
Muzică bisericească
Muzică
Vecernie – Formare duhovnicească
Pedagogie
Informatică(Lab.)
Greacă
Etica cercet.
Psihologia ed
Latină
Educație fizică:
Anul 3
Rugăciune de dimineaţă
Dogmatică
Istoria muzicii bisericeşti la români
Cântare bisericească şi imnografie
Morală
Vecernie
Misiologie
Sfânta Liturghie Sfânta Liturghie
Liturgică

Facultatea de Teologie

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

Facultatea de Teologie a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu este cea mai veche instituţie de acest fel din ţară. Înfiinţată în 1786, ca Şcoală Teologică şi reorganizată în 1811 sub conducerea lui Gheorghe Lazăr, funcţionează neîntrerupt până astăzi. În perioada 1948 – 1990, sub numele de Institut Teologic de Grad Universitar, a fost una dintre cele două şcoli teologice ortodoxe de rang universitar din România care au pregătit pe slujitorii Bisericii Ortodoxe. Din 1991 este parte componentă a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.

În prezent Facultatea ofera pentru Licenta programele de Teologie Pastorală si Muzica Religioasa. Programul de Teologie Pastorală pregăteşte în mod special viitori preoţi, iar cel de Muzica Religioasa profesori de muzica, dirijori de cor si cantareti bisericesti.

Pentru Master se propun programele de Teologie Istorica, Teologie Sistematica si Teologie Practica.

Facultatea se distinge în primul rând prin continuarea tradiţiilor Ortodoxiei transilvane, pe care le actualizează la nivelul exigenţelor societăţii contemporane. Al doilea punct de greutate îl reprezintă implicarea hotărâtă în efortul ecumenic contemporan, atât pe plan local cât şi pe plan general european.

Studenți înmatriculați licență: 407

Studenți înmatriculați master: 146

Cadre didactice: 28

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Promovabilitate licență: 91%

Procent continuare studii: 79%

Angajabilitate la 6 luni: 83%

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație