Educație fizică și sportivă
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Pentru învăţământul superior constănţean, după 1989, în cadrul noii universităţi s-a impus înfiinţarea unei facultăţi de educaţie fizică şi sport. Argumentele care susţineau acest imperativ erau: să ofere tinerilor absolvenţi de liceu şansa unei calificări didactice în domeniu; să reia tradiţia secţiei care a funcţionat şi s-a afirmat pe plan naţional în perioada 1971-1983; să ofere şansa unei calificări universitare marilor sportivi ai Constanţei, nume impuse în sportul de performanţă naţional şi internaţional. Recunoscând faptul că activitatea practică sportivă este dependentă de spaţiile existente, facultatea a făcut eforturi, ca de la un an la altul, confortul şi utilitatea condiţiilor materiale să se situeze în proiectele manageriale şi de investiţie. În momentul de faţă, în afara destinaţiilor necesare învăţământului teoretic (amfiteatre, săli de seminarii, laboratoare) dotările facultăţii cuprind: 2 amfiteatre, săli de curs/seminar, sală de gimnastică, terenuri tenis, terenuri minifotbal (suprafaţă sintetică, gazon, instalaţie nocturnă), teren baschet (suprafaţă sintetică), ambarcaţiuni specifice sporturilor nautice, teren handbal şi footsal (suprafaţă sintetică), teren volei (suprafaţă sintetică). Pe timpul iernii pot fi acoperite cu o suprafaţă presurizată (balon). S-a adăugat o sală de fitness, iar din anul 2011 o sală de atletism (5 culoare, 73 m lungime).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Educaţie fizică şi sport

Specializare: Educaţie fizică şi sportivă

Locuri disponibile (total): 70

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 45

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 8.99

Ultima medie (taxă): 6.61

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Concursul de admitere la FEFS Constanța are următorul conținut:

  • Proba eliminatorie– traseu aplicativ 
  • Proba I– la alegere între ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau GIMNASTICA (exerciţiu liber ales)
  • Proba II- un joc sportiv la alegere dintre următoarele:

BASCHET, HANDBAL, VOLEI – fete

BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL – băieţi

 

  • CRITERIILE DE SELECȚIE SPECIFICE - pentru admiterea la programele de studii de licență:

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

            SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ

      (1)Sunt admişi în învăţământul superior fără concurs de admitere, în cadrul numărului de locuri aflate în concurs, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut, în perioada studiilor liceale, performanţe sportive recunoscute la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi internaţionale în domeniul în care se înscrie la concursul de admitere sau la una dintre disciplinele probelor de concurs. Listele candidaților eligibili sunt preluate de la M.E.N. și înaintate de către comisia centrală de admitere către comisiile tehnice de admitere ale facultăților.

     (2)Sunt admişi în învăţământul superior fără concurs de admitere, în cadrul numărului de locuri aflate în concurs, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut performanţe sportive recunoscute la competiţiile internaţionale şi naţionale.

     (3)Pentru candidaţii prevăzuţi la aliniatul (1), dosarul de înscriere trebuie completat cu acte doveditoareale performanţelor sportive, vizate de federaţiile de specialitate, în original sau copie legalizată (dacă urmează două programe de studiu).

     (4)Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurspe locuri fără taxă, candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • ocupanţii locurilor I – VI  la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale (seniori, tineret, juniori) şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori); candidaţii care fac parte din categoria menţionată pot beneficia de un singur loc subvenţionat (fără taxă) în învăţământul superior de stat;

      (5)Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurspe locuri cu taxă, candidații care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • locului I la Campionatele Naţionale (seniori, tineret, juniori), Campionatele Balcanice (seniori, tineret, juniori);
  • ocupanţii locurilor I-III la Olimpiada Naţională de Pregătire Teoretică Sportivă;
  • componenţii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale  J.O., C.M. şi C.E (seniori, tineret, juniori);
  • ocupanții locurilor II-III, la Campionatele Naţionale (seniori, tineret, junior);

      (6)FEFS îşi rezervă dreptul de a verifica autenticitatea datelor înscrise în actul official şi de a lua hotărâri, în cazul în care acestea nu se confirmă.

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019 până la 15/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Traseu Da Nu N/A Da Proba practica N/A
Gimnastica Da Nu N/A Nu Proba practica N/A
Joc sportiv Da Nu N/A Nu Proba practica N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Analize: sânge și plămâni;
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Kinesiologie
Bazele generale ale atletismului
Gimnastică de bază
Fundamente științifice ale jocurilor sportive - Handbal
Fundamente științifice ale jocurilor sportive - Fotbal
Anatomie și biomecanică
Teoria și practica în ramuri ale gimnasticii - Gimnastică artistică
Teoria și practica în sporturile de combat - Judo
Teoria și practica în sporturile de iarnă - Schi
Teoria și practica în alte ramuri sportive - Tenis
Activități motrice de timp liber - Handbal de plajă
Activități motrice de timp liber - Fotbal de plajă
Stagiu de practică în activități de turism
Limbi străine (engleză sau franceză)
Istoria educătiei fizice și sportului - Sociologie
Rugby
Discipline facultative (Biochimie)
Anul 2
Teoria și metodica educației fizice și sportului
Fundamente științifice ale jocurilor sportive - Baschet
Fundamente științifice ale jocurilor sportive - Volei
Fiziologie
Teoria și practica în sporturile de apă
Teoria și practica atletismului
Aplicații practice discipline sportive de iarnă
Aplicații practice discipline sportive de apă
Teoria și practica în sporturile de expresie - Dans popular
Teoria și practica în ramuri ale gimnasticii - Gimnastică Ritimică/ Acrobatică
Metodica predării gimasticii în școală
Metodica predării handbalului în școală
Metodica predării fotbalului în școală
Activiăți motrice adaptate
Stagiu de practică în baze de agrement
Metode de cercetare în educație fizică și sport
Limbi străine (engleză sau franceză)
Biliard
Futsal/Fotbal tenis
Discipline facultative (Șah)
Anul 3
Teoria și metodica pregătirii echipelor școlare
Educație pentru sănătate, prim ajutor
Evaluare motrică și somato-funcțională
Metodica predării atletismului în școală
Metodica predării voleiului în școală
Metodica predării baschetului în școală
Practică și metodica activităților motrice pe grupe de vârstă
Teoria și practica în sporturile de combat - Lupte
Expresie corporală și euritmie
Fitness
Gimnastică aerobică de întreținere/ Step aerobic
Stagiu de practică în unități de învățământ
Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de licență
Management aplicat în E.F.S.
Volei beach/Canotaj
Baschet street/Korfball
Discipline facultative (Amenajări baze sportive)

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Pentru învăţământul superior constănţean, după 1989, în cadrul noii universităţi s-a impus înfiinţarea unei facultăţi de educaţie fizică şi sport. Argumentele care susţineau acest imperativ erau: să ofere tinerilor absolvenţi de liceu şansa unei calificări didactice în domeniu; să reia tradiţia secţiei care a funcţionat şi s-a afirmat pe plan naţional în perioada 1971-1983; să ofere şansa unei calificări universitare marilor sportivi ai Constanţei, nume impuse în sportul de performanţă naţional şi internaţional. Recunoscând faptul că activitatea practică sportivă este dependentă de spaţiile existente, facultatea a făcut eforturi, ca de la un an la altul, confortul şi utilitatea condiţiilor materiale să se situeze în proiectele manageriale şi de investiţie. În momentul de faţă, în afara destinaţiilor necesare învăţământului teoretic (amfiteatre, săli de seminarii, laboratoare) dotările facultăţii cuprind: 2 amfiteatre, săli de curs/seminar, sală de gimnastică, terenuri tenis, terenuri minifotbal (suprafaţă sintetică, gazon, instalaţie nocturnă), teren baschet (suprafaţă sintetică), ambarcaţiuni specifice sporturilor nautice, teren handbal şi footsal (suprafaţă sintetică), teren volei (suprafaţă sintetică). Pe timpul iernii pot fi acoperite cu o suprafaţă presurizată (balon). S-a adăugat o sală de fitness, iar din anul 2011 o sală de atletism (5 culoare, 73 m lungime).

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație