Studii anglo-americane
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de master Studii Anglo-Americane are ca scop formarea de specialişti într-un domeniu interdisciplinar (filologie, istorie, arta, teorii ale culturii) cu o deschidere largă pentru profesorii din învăţământul preuniversitar şi absolvenţi ai specializărilor din domeniul socio-uman. Programul vizează în special o pregătire postuniversitară pentru cercetare în domeniul culturii britanice şi americane, în contextul relaţiilor cu spaţiul euro-atlantic, al integrării europene şi globalizării culturale. Programul de master Studii Anglo-Americane formează specialişti în cultură, în general, şi în cultura britanică şi americană, în particular, care îşi pot găsi un loc de muncă nu numai în învăţământ, dar şi în alte domenii de activitate, cum ar fi publicistică, jurnalism, editare de carte, traducere şi interpretare, referent cultural.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Studii culturale

Specializare: Studii americane

Locuri disponibile (total): 42

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 30

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Medie Admitere = 50% Interviu motivaţional+ 50% Media generală de licenţă

Criterii de departajare:

1. Nota obținută la lucrarea de licență. 2.Media generală a anilor de studii de licență.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 27/07/2019

Perioadă probe: de la 28/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 15/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dovada achitării taxei de înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Postmodernitate și psotmodernism: teorii și practici culturale
Feminismul anglo-american: teorie și discurs
Cultura media: semiotică și discurs
Studii autobiografice britanice și americane
Repere culturale în teatrul elisabetan
Etică și integritate academică
Curs opțional
Teorii ale identității în discursul cultural contemporan
Paradigme culturale în proza britanică și americană modernă
Estetică și politică în teatrul britanic și american contemporan
Discursul adaptărilor: de la text la imagine
Pragmatică cognitivă
Practică de cercetare
Curs opțional II
Anul 2
Paradigme culturale în proza britanică și americană contemporană
Reprezentări ficționale ale orașului american și european
Intertextualitate și rescriere în spațiul cultural britanic și american contemporan
Varietăți ale limbii engleze
Literatura americană post 9/11
Curs opțional III
Educație multiculturală: probleme și soluții
Cultura consumismului britanic și american
Conexiuni transatlantice în poezia contemporană
Voci feminine în teatrul britanic și american contemporan
Iconuri culturale britanice și americane
Curs opțional IV
Susținerea și promovarea lucrării de diertație

Facultatea de Litere

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Litere continuă tradiţia Facultăţii de Filologie, înfiinţată în anul 1961, în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, devenit ulterior Institutul de Învăţământ Superior din Constanţa. Studenţii sunt cooptaţi în programele de cercetare ale Facultăţii de Litere, fie prin participarea la Sesiunea anuală de comunicări a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, fie în cadrul celor patru centre de cercetare: Interferențe culturale, Metacogniție și transdisciplinaritate, Studiile româneşti în context internaţional, Centrul de studii pentu limbi şi literaturi romanice. De asemenea, ei sunt stimulaţi să-şi continue cercetarea prin participarea la programele de masterat şi de doctorat organizate de Facultatea de Litere sau de alte facultăţi de profil.

Cadre didactice: 75

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație