Geografie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Departamentul de Geografie are ca scop dezvoltarea de programe de studiu și cercetare în domeniul geografiei umane, domeniu ce reprezintă o tradiție în educația geografică la Universitatea ”Babeș-Bolyai”. În prezent, staff-ul academic este un grup de indivizi ce au ca obiectiv crearea unui cadru de studiu prietenos care să ajute studenții să se formeze și să se dezvolte ca viitori specialiști activi în domeniul geografiei. Toate cadrele didactice și-au dezvoltat în mod continuu expertiza într-o gamă variată de cursuri teoretice și practice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Geografie

Locuri disponibile (total): 80

Locuri disponibile (buget): 32

Locuri disponibile (taxă): 48

Ultima medie (buget): 7.36

Ultima medie (taxă): 6.15

Taxă anuală de studii: 2.800 lei

Taxă de înscriere: 170 lei

Descriere

Criterii de selecţie pentru toate specializările:

  • Etapa I (eliminatorie) constă într-o scrisoare motivațională depusă de candidat la înscriere. Aceasta va fi notată cu calificativul Admis/Respins.
  • Etapa a II-a. Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe specializări, în funcție de opțiunile de pe fișa de înscriere, după media de la bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2020 până la 16/07/2020

Perioadă rezultate: de la 18/07/2020 până la 24/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 11/09/2020 până la 16/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - pentru candidații care provin din case de copii sau centre de plasament – adeverință doveditoare;
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa de achitare a taxelor de ADMITERE (formată din taxa de înscriere şi taxa de procesare)
Diploma de participare sau de premiu (în original) pentru participanţii şi premianţii la faza naţională a Olimpiadelor şcolare doar pentru licență
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Scrisoare de intenție / motivație
Anul 1
Inițiere în informatică și GIS
Introducere în Geografie Umană
Geologie generală
Meteorologie - Climatologie
Hidrologie
Geografia populației
Stagiu de practică 1
Limba străină 1
Educație fizică 1
Geografie generală
Meteorologie - Climatologie (digitală)
Geografie regională generală
Geografia așezărilor
Geografia continentelor. Europa
Geomorfologie
Stagiu de practică 2
Limba străină 2
Educație fizică 2
Anul 2
Biogeografie
Geografia continentelor. America
Geografia fizică a României
Geografia economică
Metodologia cercetării în Geografie
Disciplina opțională 1
Disciplina opțională 2
Stagiu de practică 3
Organizarea spațiului geografic
Disciplina opțională 3
Disciplina opțională 4
Disciplina opțională 5
Stagiu de practică 4
Anul 3
Geografia continentelor. Asia
Geografia mediului
Geografie socială
Planificare teritorială
Teledetecție și aerofotointerpretare
Disciplina opțională 6
Disciplina opțională 7
Geografie regională a României
Geografia turismului
Geografie peisajului
Geografia politică
Fenomene și procese geografice de risc
Disciplina opțională 8
Disciplina opțională 9
Elaborarea lucrării de licență

Facultatea de Geografie

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Geografia, ca domeniu academic de cunoaştere, are o certă şi îndelungată tradiţie în Alma Mater Napocensis. Aceasta începe încă din în anul 1872, recent sărbătorindu-se împlinirea a 90 de ani de cand, în anul 1919, două personalităţi marcante ale geografiei vremii, Emmanuel de Martonne şi George Vâlsan puneau bazele învăţământului geografic modern în limba română în cadrul Universităţii Daciei Superioare, înfiinţată în primul an de după Marea Unire. Munca tenace, pasionată şi responsabilă a mai multor generaţii de magiştri şi cercetători, opera ştiinţifică şi pildele de viaţă ale acestora, au impus, într-o manieră convingătoare, atu-urile tradiţiei: profesionalism, experienţă, prestigiu şi recunoaştere naţională şi internaţională.

Dar, Facultatea de Geografie de astăzi, ca entitate a faimoasei şi prestigioasei Universităţi „Babeş-Bolyai”, posedă cu certitudine şi atu-urile „tinereţii”: dinamism, ingeniozitate, deschidere şi pragmatism. Acestea s-au făcut simţite, îndeosebi, după 1994 anul în care facultatea noastră a devenit o structură instituţională autonomă în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”. Dacă până în 1990, în Facultatea de Geografie, studiau până la, cel mult, 100 de studenţi, într-un singur program de licenţă (Geografie), în prezent în facultatea noastră studiază peste 3.000 de studenţi în cadrul a cinci programe de licenţă, patru programe de masterat la care se adaugă Şcoala Doctorală.

De atunci, spre satisfacţia studenţilor, corpul profesoral, mereu unul de elită, s-a revigorat considerabil iar facilităţile de studiu din biblioteci, amfiteatre, laboratoare şi bazele de practică au fost aduse la cele mai înalte standarde atât în facultatea „mamă” cât şi în extensiile universitare pe care aceasta le-a înfiinţat la Bistriţa, Gheorgheni, Sighetu-Marmaţiei şi Zalău, spre nevoia acelor tineri care, din varii motive, au decis să studieze în proximitatea locului lor de obârşie.

Studenți înmatriculați licență: 1.821

Studenți înmatriculați master: 678

Cadre didactice: 81

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 30

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

 • Geografie

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Geografie

  Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Geomatică

  Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Geografia turismului

  Facultatea de Geografie, Turism şi sport/Universitatea din Oradea

 • Management şi marketing în turism

  Facultatea de Business şi Turism/Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Lista de comparație