Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie
Program de licență

Misiune

La finalizarea studiilor din domeniul Inginerie Chimică absolventul primeşte diploma de inginer, în domeniul şi specializarea absolvite. Se dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice de bază în domeniul chimiei şi ingineriei chimice. Pe lângă acestea, în funcţie de specializarea aleasă, se acumulează competenţe în ingineria de proces şi în informatica proceselor chimice, în biochimie şi inginerie biochimică, în inginerie alimentară, în ingineria materialelor oxidice şi a nanomaterialelor, în ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului, în ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie. În plus, absolvirea acestui domeniu oferă posibilitatea dobândirii de competenţe colaterale legate de utilizarea calculatorului, programare, design şi proiectare cu ajutorul calculatorului, cu aplicabilitate atât în inginerie chimică cât şi în alte domenii de activitate cum ar fi automatică, proiectare şi medicină. Perspectivele de realizare profesională includ paleta largă a producţiei (industria chimică, petrochimică, alimentară, farmaceutică, cosmetică, cea a bunurilor de larg consum etc.), a serviciilor (proiectare şi consultanţă, laboratoare de analiză, controlul calităţii mediului etc.) şi a învăţământului mediu (după completarea studiilor de specialitate cu studii de profil pedagogic).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie chimică

Specializare: Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Locuri disponibile (total): 35

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 15

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 8.8

Ultima medie (taxă): 6.54

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 50 lei

Descriere

Criterii de selecţie:

Test grilă cu durata de 1 oră. Pentru testul de admitere, candidații vor opta, la alegere, pentru una dintre următoarele trei discipline: Chimie anorganică, Chimie organică  sau Matematică-Algebră. Tematica testului este elaborată în conformitate cu programa școlară pentru aceste discipline și poate fi consultată la adresa: http://chem.ubbcluj.ro/admitere/tematica.html.

Testul va consta din 6 întrebări cu variante multiple de răspuns (dintre care doar una este corectă), selectate dintr-un set de 50 de întrebări tip grilă care vor fi afișate la adresa http://chem.ubbcluj.ro/admitere/tematica.html cu cel puțin 4 luni înaintea concursului de admitere.

Media de admitere = 0,2*(nota testului de admitere) + 0,8*(media examenului de bacalaureat).

La Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică se percepe o singură taxă pentru înscrierea fiecărui candidat, indiferent de numărul de specializări/programe de studiu pentru care a optat.

Preînscrierea se poate face la adresa https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 18/07/2016 până la 21/07/2016

Perioadă probe: de la 23/07/2016

Perioadă rezultate: de la 23/07/2016

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2016 până la 07/09/2016

Perioadă probe:de la 08/09/2016

Perioadă rezultate: de la 08/09/2016

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Chimie Nu Da 20% Da Proba scrisa N/A
Matematica Nu Da 20% Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Componentă de vârf a cercetării ştiinţifice în Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică şi-a dedicat activitatea de peste opt decenii atât laturii didactice cât şi de cercetare, ambele încununate de realizări academice şi ştiinţifice remarcabile. Dezvoltând relaţii şi schimburi internaţionale intense, cultivând proiecte de cooperare cu alte Universităţi şi Institute Europene sau Americane, facultatea extinde continuu colaborările ştiinţifice şi schimburile de studenţi şi cadre didactice, ştiut fiind faptul că domeniul chimiei este unul dintre cele mai "internaţionalizate" domenii de educaţie şi cercetare ale ştiinţei începutului celui de al treilea mileniu.

Suntem pregătiţi şi întâmpinăm cu ospitalitatea ardelenească tradiţională atât colaborările academice cu cadre didactice şi cercetători cât şi studenţii din ţară şi străinătate. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică din Cluj-Napoca vă aşteaptă cu porţile deschise!

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație