Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie
Program de licență

Misiune

La finalizarea studiilor din domeniul Inginerie Chimică absolventul primeşte diploma de inginer, în domeniul şi specializarea absolvite. Se dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice de bază în domeniul chimiei şi ingineriei chimice. Pe lângă acestea, în funcţie de specializarea aleasă, se acumulează competenţe în ingineria de proces şi în informatica proceselor chimice, în biochimie şi inginerie biochimică, în inginerie alimentară, în ingineria materialelor oxidice şi a nanomaterialelor, în ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului, în ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie. În plus, absolvirea acestui domeniu oferă posibilitatea dobândirii de competenţe colaterale legate de utilizarea calculatorului, programare, design şi proiectare cu ajutorul calculatorului, cu aplicabilitate atât în inginerie chimică cât şi în alte domenii de activitate cum ar fi automatică, proiectare şi medicină. Perspectivele de realizare profesională includ paleta largă a producţiei (industria chimică, petrochimică, alimentară, farmaceutică, cosmetică, cea a bunurilor de larg consum etc.), a serviciilor (proiectare şi consultanţă, laboratoare de analiză, controlul calităţii mediului etc.) şi a învăţământului mediu (după completarea studiilor de specialitate cu studii de profil pedagogic).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie chimică

Specializare: Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (buget): 24

Locuri disponibile (taxă): 1

Candidați pe loc: 2

Ultima medie (buget): 6.44

Ultima medie (taxă): 9.0

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 50 lei

Descriere

Criterii de selecţie:

  • Test grilă cu pondere 20% la alegere din:
    • Chimie anorganică
    • Chimie organică
    • Matematică – Algebră
  • Media examenului de bacalaureat cu pondere 80%
  • Nota obținută la concursul „Candin Liteanu” poate înlocui la cererea candidatului media de admitere.

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 18/07/2018

Perioadă probe: de la 20/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă probe:de la 13/09/2018 până la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 14/09/2018 până la 20/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Chimie Nu Da 20% Da Proba scrisa N/A
Matematica Nu Da 20% Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Matematici generale
Chimie generală
Fizică generală
Grafică asistată de calculator
Limbă străină 1
Educație fizică 1
Bazele chimiei analitice
Matematici speciale
Chimie anorganică
Termodinamică
Electrotehnică și electronică
Limbă străină 2
Educație fizică 2
Anul 2
Cinetică chimică
Chimia coloizilor și interfațelor
Chimie organică
Programarea calculatorului cu aplicații în inginerie
Teoria sistemelor
Elecrochimie
Opțional 1
Analiza și sinteza proceselor prihologice
Chimie analitică - Analiza instrumentală
Elemente de biochimie (română sau engleză)
Elemente de inginerie mecatică
Ecuații generale ale proceselor de transport și transfer
Capitole speciale de chimie organică (română sau engleză)
Anul 3
Mecanica fluidelor și transfer de impuls
CAD și software specific ingineriei chimice
CAD și software specific ingineriei chimice (proiect)
Tehnologie chimică organică
Petrochimie
Mecanisme de reacție
Opțional 2
Biotehnologia produselor cosmetice
Bazele ingineriei reacțiilor chimice
Transfer termin și aparate tehnice
Poluanți industriali (română sau engleză)
Ingineria și tehnologia proceselor elecrochimice
Medicamente de sinteză (include proiect)
Opțional 3
Practică
Anul 4
Operații unitare cu transfer de masă
Operații unitare cu transfer de masă (proiect)
Automatizarea proceselor chimice
Coroziune și protecție anticorozivă
Analiză structurală în chimie
Chimia și tehnologia pesticidelor și coloranților (include proiect)
Opțional 4 (română sau engleză)
Practică de specialitate (română sau engleză)
Optimizarea proceselor chimice
Chimie organometalică și aplicații în procese chimice organice (include proiect)
Carbochimie
Opțional 5
Opțional 6
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Elaborarea proiectului de diplomă

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Componentă de vârf a cercetării ştiinţifice în Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică şi-a dedicat activitatea de peste opt decenii atât laturii didactice cât şi de cercetare, ambele încununate de realizări academice şi ştiinţifice remarcabile. Dezvoltând relaţii şi schimburi internaţionale intense, cultivând proiecte de cooperare cu alte Universităţi şi Institute Europene sau Americane, facultatea extinde continuu colaborările ştiinţifice şi schimburile de studenţi şi cadre didactice, ştiut fiind faptul că domeniul chimiei este unul dintre cele mai "internaţionalizate" domenii de educaţie şi cercetare ale ştiinţei începutului celui de al treilea mileniu.

Suntem pregătiţi şi întâmpinăm cu ospitalitatea ardelenească tradiţională atât colaborările academice cu cadre didactice şi cercetători cât şi studenţii din ţară şi străinătate. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică din Cluj-Napoca vă aşteaptă cu porţile deschise!

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație