Comunicare și discurs intercultural în spațiul european
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de master Comunicare şi relaţii interculturale în spaţiul european are ca obiective prioritare cercetarea şi activitatea ştiinţifică, dezvoltarea învăţământului postuniversitar în domeniul filologiei şi ştiinţelor comunicării, vizând  formarea de specialişti interdisciplinari (filologie, comunicare, teorii ale culturii, artă, relaţii publice, publicitate, media), capabili să valorizeze diversitatea culturală, în contextul integrării europene şi al globalizării.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe ale comunicării

Specializare: Comunicare şi relaţii publice

Locuri disponibile (total): 43

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 31

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Medie Admitere = 50% Interviu motivaţional+ 50% Media generală de licenţă

Criterii de departajare:

1. Nota obținută la lucrarea de licență. 2.Media generală a anilor de studii de licență.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 27/07/2019

Perioadă probe: de la 28/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 15/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dovada achitării taxei de admitere (chitanța sau actele doveditoare pentru scutirea taxei);
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Diversitate și identitate culturală
Retorică și neoretorică
Comunicare multimedia
Modele culturale în spațiul european
Mass-media și identiate culturală
Etică și integritate academică
Practică de specialitate
Pachet de cursuri opționale: Comunicare și discrus dramaturgic/Teoria argumentării
Presă și comunicare în spațiul regional
Particularități ale discursului cultural și intercultural
Comunicare și iconuri culturale
Strategii de dialog intercultural
Sociologia comunicării
Pachet de cursuri opționale: Teoria și practica discursului / Articole-program și reviste de cultură. Ateliere
Practică de specialitate
Anul 2
Gândire critică și probleme ale comunicării mass-media
Multilingvism și comunicare
Traducere și comunicare
limbajul politic. Atelier de texte
Semantica discursului intercultural
Tipuri de discurs postmodern
Practică de specialitate
Pachet de cursuri opționale: Publicitate și comunicare/Pragmatica discursului publicitar
Antropologia mass-media
Metode de cercetare în domeniul comunicării
Etica jurnalismului și mass-media
Politici lingvistice și integrare europeană
Schimbări de paradigmă în discursul teoretic al secolului al XX-lea
Pachet de cursuri opționale: Tipuri textuale/ Editare și revizie de text. Ateliere
Practică pentru elaborarea disertației

Facultatea de Litere

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Litere continuă tradiţia Facultăţii de Filologie, înfiinţată în anul 1961, în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, devenit ulterior Institutul de Învăţământ Superior din Constanţa. Studenţii sunt cooptaţi în programele de cercetare ale Facultăţii de Litere, fie prin participarea la Sesiunea anuală de comunicări a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, fie în cadrul celor patru centre de cercetare: Interferențe culturale, Metacogniție și transdisciplinaritate, Studiile româneşti în context internaţional, Centrul de studii pentu limbi şi literaturi romanice. De asemenea, ei sunt stimulaţi să-şi continue cercetarea prin participarea la programele de masterat şi de doctorat organizate de Facultatea de Litere sau de alte facultăţi de profil.

Cadre didactice: 75

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație