Jurnalism
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Studiile universitare de licenţă la specializarea Jurnalismau o durată de 3 ani la forma de învăţământ ZI(180 de credite) şi pot fi continuate cu studii de masterat(120 credite).

Competenţe dobândite: cunoştinţe teoretice şi practice specifice domeniului (realizarea de produse jurnalistice / media).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe ale comunicării

Specializare: Jurnalism

Locuri disponibile (total): 71

Locuri disponibile (buget): 16

Locuri disponibile (taxă): 55

Ultima medie (buget): 7.46

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

1.  Probă orală pentru testarea aptitudinilor de creativitate şi expresivitate (nota minimă 5) - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă probe: de la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019 până la 15/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Creativitate Da Nu 50% Da Proba practica N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în științele comunicării
Introducere în sistemul mass media
Multimedia
Tehnici de redactare jurnalistică
Tehnici de lucru specializate (presă scrisă)
Genurile presei (presă scrisă)
Tehnici de colectare
Producție în mass-media (presă scrisă)
Practică profesională
Educație fizică
Presă și actualitate/ Fotojurnalism (opțional)
Cultură și comunicare/ Comunicare politică (opțional)
Limba engleză/ franceză/ germană (opțional)
Dezvoltare personală (facultativ)
Libertatea de exprimare (facultativ)
Anul 2
Semiotică
Metodologia cercetării în științele sociale
Introducere în relații publice
Introducere în publicitate
Tehnici de lucru specializate (radio)/ Tehnici de lucru specializate (TV)
Genurile presei (radio, TV)
Istoria presei
Practică profesională
Educație fizică
Producție în mass media (radio)/ Producție în mass media (TV) (opțional)
Politici media și reglementare/ Relații internaționale și comunicare (opțional)
Limba engleză/ franceză/ germană (opțional)
Text și imagine (facultativ)
Filmul promoțional pentru TV (facultativ)
Anul 3
Etică mass media
Gândire critică și societate
Deontologie profesională
Genurile presei (emisiunea informativă în radio și TV)/ Dezbaterea jurnalistică
Tehnici de investigare jurnalistică
Elaborarea lucrării de licență
Producție în mass media (presă digitală)/ Genurile presei (film documentar) (opțional)
Cultură antreprenorială și comunicare/ Comunicare interculturală (opțional)
Limba engleză/ franceză/ germană (opțional)
Antreprenoriat (facultativ)
Limba română contemporană (facultativ)

Facultatea de Litere

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Litere continuă tradiţia Facultăţii de Filologie, înfiinţată în anul 1961, în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, devenit ulterior Institutul de Învăţământ Superior din Constanţa. Studenţii sunt cooptaţi în programele de cercetare ale Facultăţii de Litere, fie prin participarea la Sesiunea anuală de comunicări a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, fie în cadrul celor patru centre de cercetare: Interferențe culturale, Metacogniție și transdisciplinaritate, Studiile româneşti în context internaţional, Centrul de studii pentu limbi şi literaturi romanice. De asemenea, ei sunt stimulaţi să-şi continue cercetarea prin participarea la programele de masterat şi de doctorat organizate de Facultatea de Litere sau de alte facultăţi de profil.

Cadre didactice: 75

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație