Științe ale Informării și Documentării
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Informaţia înseamnă putere. Internetul, serviciile web, motoarele de căutare, blog-urile, platformele enciclopedice wiki, au schimbat reperele tradiţionale despre informare şi comunicare. Urmând specializarea Științe ale Informării și Documentării, veți afla tot ce trebuie despre: medii digitale, baze de date, mass-media, servicii de informare, management şi marketing info-documentar, arhivistică, patrimoniu cultural, organizarea cunoştinţelor, publicitate şi comunicare. Vreți ca viitorul să vă găsească format pentru a trăi în noua societate a informaţiei şi cunoaşterii? Alegeți domeniul info-documentar şi vi se vor deschide infinite posibilităţi de dezvoltare!

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe ale comunicării

Specializare: Științe ale informării și documentării

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

  • În situaţia în care după admiterea din sesiunea iulie vor rămâne locuri neocupate, se va organiza o extrasesiune de admitere în perioada 03-16 septembrie 2018.
  • Mediei de admitere la facultate, rezultată în urma probelor și regulilor de concurs: A. Proba obligatorie – Concurs de dosare pe baza mediei de la Bacalaureat B. Proba opțională – Redactarea unui eseu cu temă impusă pornind de la un citat
  • Proba opțională constă în redactarea în sala de concurs a unui eseu de maxim 2-3 pagini, pe o temă impusă, pornind de la un citat la prima vedere. (2) Timp de concurs : o oră. (3) Există un număr de maxim 7 teme impuse, câte una pentru fiecare specializare de licență a facultății. Acestea sunt: - cetățenie (pentru Științe Politice și Administrație publică) - diplomație (pentru Relații Internaționale și Studii Europene, în limba română și germană) - adevăr (pentru Filosofie) - știre (pentru Jurnalism) - prestigiu (pentru Comunicare și Relații publice) - succes (pentru Publicitate) - carte (pentru Știința Informării și documentării).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 21/07/2018

Perioadă probe: 23/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 07/09/2018

Perioadă probe: 10/09/2018

Perioadă rezultate: de la 11/09/2018 până la 14/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se angajează să ofere programe academice de calitate, prin care să îi pregătească pe studenţi să obţină cariere de succes şi să îşi asume responsabilitatea de viitori specialiști pentru domeniile administrației publice, vieții politice sau integrării europene, de promotori ai calității în învățământ, filosofie și organizațiile de PR, comunicare și publicitate, jurnalism, de experți în informare și documentare, în definitiv, de OAMENI cu o educație solidă, cu gândire critică și creativă.

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se dedică stimulării vitalităţii civice a oraşului Timişoara şi a regiunii prin programele academice, activitatea de cercetare şi alte activităţi concepute şi realizate în simbioză cu mediul academic, profesional, guvernamental, non-guvernamental și de afaceri.

Cadre didactice: 42

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație