Jurnalism
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Ştim că te-ai gândit cel puţin o dată cum ar fi să participi la ce se întâmplă în culisele presei televizate, scrise, radio sau online. Te imaginezi relatând de la faţa locului în cadrul unui buletin de ştiri? Sau luându-i un interviu primului-ministru? Specializarea Jurnalism te pregăteşte pentru aceste situaţii şi multe altele similare, deschizându-ţi calea pentru o meserie de mare actualitate! Aşadar, te invităm la cursurile pregătitoare pentru o carieră de succes în domeniul media. Ele sunt susţinute de profesori cu experienţă îndelungată în jurnalism şi îţi pun la dispoziţie laboratoare dotate cu echipament profesional pentru lucrul în televiziune şi documentare informatică. Ziarişti şi experţi în domeniul mass-media sunt pregătiţi la Universitatea de Vest din Timişoara încă de la începutul anilor ’90, Specializarea Jurnalism de aici fiind printre primele înfiinţate din ţară. Absolvenţii activează cu succes în presa locală sau regională, în cea naţională, dar şi în domenii conexe jurnalismului, cum ar fi comunicarea publicitară sau relaţiile publice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe ale comunicării

Specializare: Jurnalism

Locuri disponibile (total): 80

Locuri disponibile (buget): 21

Locuri disponibile (taxă): 59

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

A. Proba obligatorie – Concurs de dosare pe baza mediei de la Bacalaureat B. Proba opțională – Redactarea unui eseu cu temă impusă pornind de la un citat la prima vedere - În cazul candidaților care nu doresc să susțină proba scrisă opțională, Media de admitere la facultate este identică cu Media de la Bacalaureat. - În cazul candidaților care susțin proba scrisă opțională, Media de admitere la facultate se calculează după următoarea formulă: Media admitere la facultate = Media Bacalaureat x 70% + Nota la proba scrisă x 30%.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în ştiinţele comunicării
Introducere în relații publice
Introducere în sistemul mass media
Introducere în publicitate
Introducere în științele sociale
Tehnici de redactare
Etică și deontologie profesională
Tehnici de colectare a informațiilor
Limbi străine
Anul 2
Metode şi metodologii de cercetare în Ştiinţele comunicării
Genurile presei. Ştirea şi Feature
Istoria presei
Limbajul audiovizual
Practică în instituţii de profil
Tehnici de investigare jurnalistică
Producţia emisiunii de ştiri
Jurnalism corporativ
Comunicare interculturală
Psihologie
Introducere în ştiinţe politice
Marketing si management general
Anul 3
Editare în limbaje specializate
Dreptul comunicării
Genurile presei. Reportajul
Tehnici de lucru specializate. Televiziune
Practică în instituţii de profil
Fotojurnalism
Genurile presei. Genuri de opinie
Producţia unei publicaţii
Tehnici de lucru specializate. Jurnalism on-line
Tehnici de lucru specializate. Jurnalism radio
Practică în instituţii de profil
Film documentar
Cercetare-proiectare pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se angajează să ofere programe academice de calitate, prin care să îi pregătească pe studenţi să obţină cariere de succes şi să îşi asume responsabilitatea de viitori specialiști pentru domeniile administrației publice, vieții politice sau integrării europene, de promotori ai calității în învățământ, filosofie și organizațiile de PR, comunicare și publicitate, jurnalism, de experți în informare și documentare, în definitiv, de OAMENI cu o educație solidă, cu gândire critică și creativă.

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se dedică stimulării vitalităţii civice a oraşului Timişoara şi a regiunii prin programele academice, activitatea de cercetare şi alte activităţi concepute şi realizate în simbioză cu mediul academic, profesional, guvernamental, non-guvernamental și de afaceri.

Cadre didactice: 42

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație