Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural şi cultural
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Geo-biologia reprezintă studiul impactului mediului asupra vieții umane. Acest program de studiu are ca interes general conservarea patrimoniului natural și cultural care este foarte important pentru societățile de astăzi.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geologie

Specializare: Geologie

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 15 lei

Descriere

Selecția candidaților pentru toate programele de studiu oferite se face în funcție de următoarele criterii:

- Media generală de la examenul de Bacalaureat - 50%;

- Nota la testul grilă, susținut la alegere, din tematica examenului de Bacalaureat la una dintre disciplinele: Matematică, Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică - 50%;

La medii egale, departajarea candidaților se face în funcție de nota obținută la testul grilă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 30/07/2019

Perioadă probe: de la 30/07/2019

Perioadă rezultate: de la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 27/09/2019

Perioadă probe: de la 21/09/2019

Perioadă rezultate: de la 23/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiza dinamicii
Caracteristicile si managementul zonelor umede
Investigatii geobiochimice
Dinozaurii
Arii protejate
Fenomene hidrice de risc
Hazard seismic
Alunecari de teren
Anul 2
Cercetare stiintifica

Facultatea de Geologie şi Geofizică

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Geologie și Geofizică provine din trei facultăți cu profil geologic și geofizic organizate dupムReforma Învățământului din 1948, actuală organizare a facultății oferind studenților: 3 programe de LICENȚĂ, 5 programe de MASTER, 15 conducători pentru ȘCOALĂ DOCTORALĂ DE GEOLOGIE. Activitatea de cercetare se desfășoară în contracte de cercetare cu: M.E.C., CNCSIS, CNFIS, Bancă Mondialムși unitățti specializate ca PETROM, GEOECOMAR, GEOTEC, Institutul de Geodinamicムal Academiei, și multe altele, la care sunt angrenați și numeroși studenți.

Studenți înmatriculați licență: 857

Studenți înmatriculați master: 548

Cadre didactice: 76

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

 • Geologie de sondă și ambientală

  Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Geologie de sondă

  Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Geologie

  Facultatea de Geologie şi Geofizică/Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

 • Geologie aplicată

  Facultatea de Biologie şi Geologie/Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Lista de comparație