Geologie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Geologia este știința care se ocupă cu studiul structurii și formării Pământului. Geologia (în accepțiunea modernă) este o știință interdisciplinară, care, prin intermediul metodologiilor chimiei, fizicii, matematicii, statisticii, astronomiei etc., explică compoziția internă a Pământului, precum și procesele ce au loc în interiorul și la suprafața sa.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geologie

Specializare: Geologie

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 18

Locuri disponibile (taxă): 42

Ultima medie (buget): 6.26

Ultima medie (taxă): 6.0

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 26/07/2020

Perioadă rezultate: de la 27/07/2020 până la 30/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2020 până la 19/09/2020

Perioadă rezultate: de la 21/09/2020 până la 23/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Chimie
Fizică
Biologie
Geologie fizică- Dinamica internă
Cristalografie
Topografie
Limba Engleză I
Geomorfologie
Geochimie
Fizica Globului
Geologie fizic- Dinamica externă
Principii de mineralogie
Cartograife geologică
Limba Engleză II
Practica de specialitate (introducere în cartare geologică)
Educație fizică și sport I (facultativ)
Educație fizică și sport II (facultativ)
Anul 2
Mineralogie sistematică
Sedimentologie
Paleozoologie
Geostatistică
Paleobotanică
Petrologie endogenă
Termodinamică
Stratigrafie
Paleontologie evolutivă
Geologie structurală
Practică de specialitate
Principii de ecologie (facultativ)
Geoconservare (facultativ)
Anul 3
Elaborarea lucrării de licență
Gemologie (facultativ)
Geofizică
Geologia Cuaternarului
Geologia economică a României
Geologia zăcămintelor de cărbuni/ Paleontologie și paleomedii
Geologia și Geotectonica României- Orogenul Carpatic
Geologia și Geotectonica României- Unitățile de foreland
Geologie ambientală/ Managementul depozitelor de deșeuri
Geologie istorică
Geologie Petrolului/ Explorarea resurselor de hidrocarburi
Hidrologie generală/ Poluare și protecția apelor subterane
Metalogenie aplicată și prognoză/ Resurse minerale
Micropaleontologie
Scriere științifică,comunicare și dezvoltarea carierei în Geologie (facultativ)
Tectonică

Facultatea de Geologie şi Geofizică

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Geologie și Geofizică provine din trei facultăți cu profil geologic și geofizic organizate dupムReforma Învățământului din 1948, actuală organizare a facultății oferind studenților: 3 programe de LICENȚĂ, 5 programe de MASTER, 15 conducători pentru ȘCOALĂ DOCTORALĂ DE GEOLOGIE. Activitatea de cercetare se desfășoară în contracte de cercetare cu: M.E.C., CNCSIS, CNFIS, Bancă Mondialムși unitățti specializate ca PETROM, GEOECOMAR, GEOTEC, Institutul de Geodinamicムal Academiei, și multe altele, la care sunt angrenați și numeroși studenți.

Studenți înmatriculați licență: 857

Studenți înmatriculați master: 548

Cadre didactice: 76

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație