Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană, germană, turcă, franceză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Aceasta specializare are o structură complexă care constă în combinarea limbii şi a literaturii române cu limbi şi literaturi moderne: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, portugheză, turcă. Prin urmare, misiunea specializării o reprezintă formarea şi modelarea viitorilor specialişti de limba şi literatura română şi o limbă modernă, care vor fi  deţinători de cunoştinţe filologice solide.

Competenţe dobândite: cunoştinţe teoretice şi practice de limbă şi literatură română / o limbă şi literatură modernă  (engleză / franceză / spaniolă / italiană  / portugheză / germană / turcă), competenţa de a citi, de a înţelege şi de a comunica în limba modernă studiată, la nivel C1, minim B2, conform Codului European de Referinţă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limba şi literatura română

Locuri disponibile (total): 84

Locuri disponibile (buget): 32

Locuri disponibile (taxă): 52

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 8.85

Ultima medie (taxă): 6.82

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  română (nota minimă 5)  - 50%

2. Media generală a examenului de bacalaureat  - 50%

 

Notă: Pentru înscrierea la programe de studiu care includ limba şi literatura engleză/franceză ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limbile respective, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă probe: de la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019 până la 15/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Limba romana Da Nu 50% Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Lingvistică generală
Teoria literaturii
Limba română contemporană
Limba latină
Etnologie și folclor
Istoria literaturii și civilizației românești
Istoria literaturii și civilizației B
Limba contemporană B
Limba B curs practic
Educație fizică
Pachet de cursuri opționale 1: Redactare texte/ Limbă/ Literatură A/B
Pachet de cursuri opționale 2: Strategii textuale/ Limbă/ Literatură A/B
Limba modernă 2 (facultativ)
Informatică (facultativ)
Anul 2
Teoria literaturii
Literatură comparată
Literatură română
Dialectologie
Istoria literaturii B
Limba contemporană B
Limba B curs practic
Practică de specialitate
Educație fizică
Pachet de cursuri opționale 1: Limbă/ Literatură A
Pachet de cursuri opționale 2: Limbă / Literatură B
Limba modernă 2 (facultativ)
Informatică (facultativ)
Retorică (facultativ)
Anul 3
Lingvistică comparată a limbilor romanice
Literatură comparată
Literatura română
Limba română contemporană
Istoria limbii române
Literatură B
Limbă contermporană B
Limbă B curs practic
Practică de specialitate
Practică pentru elaborarea lucrării de licență
Pachet de cursuri opționale 1: Limbă/ Literatură A
Pachet de cursuri opționale 2: Limbă/ Literatură B/ Estetică/ Filosofie
Limbă modernă (facultativ)
Informatică (facultativ)
Editare (facultativ)

Facultatea de Litere

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Litere continuă tradiţia Facultăţii de Filologie, înfiinţată în anul 1961, în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, devenit ulterior Institutul de Învăţământ Superior din Constanţa. Studenţii sunt cooptaţi în programele de cercetare ale Facultăţii de Litere, fie prin participarea la Sesiunea anuală de comunicări a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, fie în cadrul celor patru centre de cercetare: Interferențe culturale, Metacogniție și transdisciplinaritate, Studiile româneşti în context internaţional, Centrul de studii pentu limbi şi literaturi romanice. De asemenea, ei sunt stimulaţi să-şi continue cercetarea prin participarea la programele de masterat şi de doctorat organizate de Facultatea de Litere sau de alte facultăţi de profil.

Cadre didactice: 75

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație