Matematică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Cu următoarele competenţe la absolvire: -predarea disciplinelor de matematică la nivel preuniversitar -utilizarea de softuri educaţionale -utilizarea matematicii in instituţii şi economie

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Matematică

Specializare: Matematică

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Concurs de admitere: nota bacalaureat / probă scrisă la matematică sau informatică (opțională)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră
Analiză matematică
Geometrie
Logică și teoria mulțimilor
Aritmetică și teoria numerelor
Informatică (complementar)
Software matematic (complementar)
Limbă străină (complementar)
Educație fizică și sport (complementar)
Voluntariat (facultativ)
Anul 2
Algebră
Analiză matematică
Geometrie
Analiză reală
Analiză complexă
Ecuații diferențiale
Probabilități
Mecanică
Informatică
Limbaje formale
Analiză numerică
Algebră computațională
Analiză computațională
Geometrie computațională
Limbă străină (complementar)
Educație fizică și sport (complementar)
Discipline complementar opționale
Voluntariat (facultativ)
Stagiu de practică (facultativ)
Anul 3
Analiză convexă
Cercetări operaționale
Ecuații cu derivate parțiale
Analiză funcțională
Geometrie diferențială
Practică de licență
Statistică matematică
Grafuri și combinatorică
Astronomie
Practică de licență
Sisteme dinamice discrete
Teoria jocurilor
Modelare și simulare
Matematici financiare
Discipline complementare opționale
Voluntariat (facultativ)

Facultatea de Matematică şi Informatică

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Matematica și Informatica sunt domenii de studiu prioritare care au condus la extraordinara dezvoltare tehnică a civilizației noastre. Facultatea noastră se angajează să ofere studenților săi:

 • posibilitatea de a deveni specialiști în cele două domenii;
 • programe academice moderne, de înaltă ținută, la nivel de licență, masterat și doctorat;
 • acces la echipamente de ultimă generație și condiții excelente de studiu și cercetare.

Comunitatea academică din facultatea noastră se dedică consolidării prestigiului UVT și a școlii universitare românești.

Cadre didactice: 62

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

 • Matematică

  Facultatea de Matematică şi Informatică/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Matematică didactică

  Facultatea de Matematică şi Informatică/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Matematică

  Facultatea de Matematică/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Matematică

  Facultatea de Matematică-Informatică/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Matematică didactică

  Facultatea de Matematică-Informatică/_Universitatea din _Piteşti [old]

Lista de comparație