Istorie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

După o scurtă perioadă de funcţionare in perioada comunistă (1974 – 9179) studiile de istorie s-au reorganizat la Timişoara începând cu 1990. Specializarea Istorie la Universitatea de Vest din Timişoara a reprezentat o echilibrare a centrelor de cercetare românească în partea de sud-vest a României, cu posibilităţi de colaborare regională. Aceste studii formează profesori, iar masteratele aferente profesori şi cercetători în domeniul istoriei.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Istorie

Specializare: Istorie

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 38

Locuri disponibile (taxă): 12

Ultima medie (buget): 6.9

Ultima medie (taxă): 6.29

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media generală de admitere se va calcula ținând cont exclusiv de media finală a examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaților cu medii egale:

Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile candidaţilor şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri bugetate nu poate fi depăşit.

Candidaţii cu medii egale clasați pe ultimul loc se departajează conform următoarelor criterii stabilite de Consiliul facultăţii:
• nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba și literatura română;
• nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Istorie sau Geografie (pentru candidații proveniți de la profilul uman), respectiv Matematică sau Fizică (pentru candidații proveniți de la profilul real).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 16/07/2020

Perioadă rezultate: de la 17/07/2020 până la 27/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 13/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 17/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în istoria veche a românilor
Introducere în istoria veche universal
Preistorie generală
Introducere în istoria medievală a românilor
Introducere în istoria medievală universală
Istoria Bizanţului
Istoriografie generală şi românească
Introducere în istorie şi ştiinţe auxiliare ale istoriei
Practică arheologică de specialitate
Introducere în arheologie/Arheologie socială şi funerară
Limba straină
Informatică
Educație fizică
Introducere în Muzeologie
Limba latină
Limba străină
Voluntariat
Anul 2
Introducere în Istoria modernă a românilor
Introducere în istoria modernă universal
Istoria şi teoria Artei
Introducere în istoria românilor în sec. XX
Introducere în istoria universală a sec. XX
Epigrafie Latină
Practica de specialitate (muzeu, arhivă, bibliotecă)
Cultură şi civilizaţie medievală / Românii în izvoare medieval
Instituţii antice / Spiritualitate antică precreştină
Limba străină
Educație fizică
Infoarheologie
Limba latină
Paleografie latină
Voluntariat
Anul 3
Istoria integrării europene
România în relaţiile internaţionale (1866-1914)
Istoria partidelor politice în perioada interbelică
România în relaţiile internaţionale interbelice
Istoria Daciei Romane
Grupări şi partide politice în epoca modernă (1867-1914) / Cultură şi civilizaţie modernă românească
Al doilea război mondial / Istoria Banatului în perioada de tranziţie spre regimul comunist 1944-1947
Introducere în istoria artei româneşti / Arte şi idei în Antichitate
Lumea românească între marile imperii în secolele XVIII-XIX / Mişcarea naţională din provinciile româneşti aflate sub dominaţie străină
Istoria românilor din afara graniţelor / Comunismul în România 1944 – 1989
Sud-estul Europei în epoca contemporană / România în relaţiile internaţionale postbelice
Banatul în epoca modernă/ Paleografie Românochirilică
Etnogeneza românească – proces istoric european / Epoca marilor Migraţii
Istoria mentalităţilor colective / Paleografie Slavonă
Conservarea patrimoniului / Noţiuni de istoria artei antice
Muzeologia şi muzeografia în România
Introducere în Arhivistică
Legislaţie şi evidenţa patrimoniului cultural
Limba străină
Voluntariat

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea funcţionează sub această denumire şi în această structură începând din anul 2003. Ea continuă programele de studii universitare din domeniul umanist şi preponderent filologic, organizate la Timişoara începând din anul 1956. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre facultăţile fondatoare ale Universităţii timişorene, ea regăsindu-se deopotrivă în Decretul Regal nr. 660 din 30 decembrie 1944 (prin domeniile Litere şi Teologie) şi în Hotărîrea Consiliului de Miniştri 999 din 27 septembrie, 1962.

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a obținut locul al treilea pe țară (categoria A) în topul pe domenii și, din 2014, se menține constant pe poziția 150-200+ în topul internațional QS Ranking, pe domeniul Limbi Moderne (Modern Languages).

Studenți înmatriculați licență: 1.125

Studenți înmatriculați master: 360

Cadre didactice: 102

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Promovabilitate licență: 70%

Procent continuare studii: 90%

Angajabilitate la 6 luni: 60%

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

 • Istorie

  Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Istorie

  Facultatea de Istorie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale

  Facultatea de Istorie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Istorie

  Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Istorie

  Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Științele Comunicării/Universitatea din Oradea

Lista de comparație