Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa este o instituţie de învăţământ superior orientată către promovarea învăţământului de calitate, modern, prin stabilirea unor standarde didactice şi de cercetare în conformitate cu normele europene. Un obiectiv comun şi constant urmărit pe toată durata studiilor universitare îl reprezintă pregătirea practică de specialitate a studenţilor în vederea formării competenţelor acţionale ale profesiunii. Activitatea practică are caracter obligatoriu şi este concepută în interdependenţă cu progresele înregistrate de către studenţi în pregătirea teoretică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Locuri disponibile (total): 80

Locuri disponibile (buget): 21

Locuri disponibile (taxă): 59

Taxă anuală de studii: 2.600 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

1. Eseu motivațional (Admis/Respins) 2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 25/07/2020

Perioadă rezultate: de la 25/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2020 până la 15/09/2020

Perioadă rezultate: de la 15/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Fundamentele psihologiei
Fundamentele pedagogiei
Teoria şi metodologia curriculumului
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Tehnologii informaţionale şi de comunicare
Psihologia educaţiei
Psihologia dezvoltării
Educatie timpurie
Psihopedagogia copiilor cu CES (Educația copiilor cu cerințe educaționale speciale CES)
Asistența și protecția drepturilor copilului
Istoria pedagogiei (Istoria paradigmelor educaționale)
Practică pedagogică observativă
Sociologia educaţiei
Managementul programelor și proiectelor educaționale
Limba modernă-engleză
Educaţie fizică
Discipline facultative (Filosofia educației)
Anul 2
Teoria si metodologia instruirii
Teoria şi metodologia evaluării
Metodologia cercetării în științele educației
Limba română
Literatura română
Literatura pentru copii
Didactica domeniului Limbă și comunicareînvățământ preșcolar
Didactica limbii si literaturii române- învățământ primar
Matematică – învatamant prescolar și primar
Didactica activităţilor matematice în învatamantul prescolar
Didactica matematicii in invatamantul primar
Psihopedagogia jocului
Practică pedagogică – învăţământ preşcolar
Practică pedagogică – învăţământ primar
Managementul clasei/grupei
Limba modernă
Educaţie fizică
Discipline facultative (Dezvoltare curriculară şi învăţare bazată pe proiecte)
Anul 3
Istoria și didactica istoriei
Geografie și didactica geografiei
Științe și Didactica domeniului Științe (învățământ preșcolar și primar)
Didactica domeniului psihomotric (învăţământ preşcolar)
Didactica educației fizice și psihomotorii (învățământ primar)
Muzică si didactica educației muzicale în învățământul preșcolar
Didactica educatiei muzicale în învățământul primar
Didactica domeniului Om si societate (invatamant prescolar si primar)
Educatie plastica si didactica educatiei plastice (invatamant prescolar si primar)
Didactica educației tehnologice
Practică pedagogica– învăţământ preşcolar
Practică pedagogică – învăţământ primar
Educaţie interculturala
Parteneriatul grădiniță- școală -familie
Ansamblu coral
Instrument muzical
Didactica limbii straine in invatamantul prescolar
Psihopedagogia creativității în învățământul preșcolar
Didactica activității de consiliere/dezvoltare personală în învățământul preșcolar/primar

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa este o instituţie de învăţământ superior orientată către promovarea învăţământului de calitate, modern, prin stabilirea unor standarde didactice şi de cercetare în conformitate cu normele europene. Un obiectiv comun şi constant urmărit pe toată durata studiilor universitare îl reprezintă pregătirea practică de specialitate a studenţilor în vederea formării competenţelor acţionale ale profesiunii. Activitatea practică are caracter obligatoriu şi este concepută în interdependenţă cu progresele înregistrate de către studenţi în pregătirea teoretică.

Cadre didactice: 63

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație