Asistență socială
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa este o instituţie de învăţământ superior orientată către promovarea învăţământului de calitate, modern, prin stabilirea unor standarde didactice şi de cercetare în conformitate cu normele europene. Un obiectiv comun şi constant urmărit pe toată durata studiilor universitare îl reprezintă pregătirea practică de specialitate a studenţilor în vederea formării competenţelor acţionale ale profesiunii. Activitatea practică are caracter obligatoriu şi este concepută în interdependenţă cu progresele înregistrate de către studenţi în pregătirea teoretică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Asistenţă socială

Specializare: Asistenţă socială

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 22

Locuri disponibile (taxă): 38

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

1. Eseu motivațional (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 25/07/2020

Perioadă rezultate: de la 25/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2020 până la 15/09/2020

Perioadă rezultate: de la 15/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în asistenţa socială
Psihologie socială
Drept și legislaţie în Asistenţa Socială
Sistemul de asistenţă socială
Gândire critică
Tehnici și abilități academice
Introducere în psihologie
Introducere în sociologie
Limba modernă 1 (engleză)
Limba modernă 2 (franceză)
Educație fizică
Practică de specialitate
Teorii și metode de intervenție în Asistenţa Socială (persoană și familie)
Politici sociale
Tehnici de comunicare în asistenţa socială
Prelucrarea statistică a datelor
Discipline facultative (Logica cercetării, Sociologia educaţiei)
Anul 2
Metodologia cercetării în științele sociale
Teorii și metode de intervenție în asistenţa socială (grup și comunitate)
Psihopatologie şi psihoterapie
Intervenția în criză
Asistența socială a delincvenților
Psihologie judiciară
Demografie și planificare familială
Dezvoltare umană
Practică de specialitate
Limba modernă 1 (engleza)
Limba modernă 1 (franceză)
Educație fizică
Managementul de caz
Servicii de protecție a copilului
Asistenţa socială a familiei
Managementul şi evaluarea programelor de asistenţă socială
Psihopedagogia speciala și incluziune educațională
Discipline facultative (Sociologia familiei, Educaţie interculturală, Introducere în filosofia socială, Diagnostic social)
Anul 3
Drepturile omului si strategii antidiscriminare
Consiliere în asistenţa socială
Practică de specialitate
Asistenţa socială a șomerilor
Asistenţa socială în sfera muncii
Prevenire și recuperare la persoanele dependente de substanțe
Asistenţa socială în situații excepționale
Asistenţa socială a persoanelor cu boli cronice și terminale
Asistenţa socială a persoanelor vulnerabile
Asistența socială în sistemul de probațiune
Asistenţa socială în penitenciar
Diagnoza şi soluţionarea problemelor sociale
Asistența socială bazată pe evidențe
Politici publice
Plasament familial şi adopţii, alternative la instituţionalizare
Calitatea vieții și politici antisărăcie
Deontologie profesională
Parteneriat public-privat, ONG în asistenţa socială
Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi
Organizarea și managementul serviciilor de asistență socială
Asistenţa socială în sfera ruralului
Practică de specialitate elaborare licență
Discipline facultative (Compensare, protezare şi adaptarea mediului la persoane cu nevoi speciale, Politici şi metode de conversie profesională)

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa este o instituţie de învăţământ superior orientată către promovarea învăţământului de calitate, modern, prin stabilirea unor standarde didactice şi de cercetare în conformitate cu normele europene. Un obiectiv comun şi constant urmărit pe toată durata studiilor universitare îl reprezintă pregătirea practică de specialitate a studenţilor în vederea formării competenţelor acţionale ale profesiunii. Activitatea practică are caracter obligatoriu şi este concepută în interdependenţă cu progresele înregistrate de către studenţi în pregătirea teoretică.

Cadre didactice: 63

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație