Educație fizică și sportivă
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Activitatea de educaţie fizică şi sport asigură optimizarea capacităţilor fizice şi psihice ale studenţilor, influenţarea favorabilă a indicatorilor somatici şi fiziologici, lărgirea orizontului de cunoaştere prin formarea unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice, corectarea/ameliorarea unor deficienţe şi deformaţii de creştere şi dezvoltare în concordanţă cu învăţământul universitar integrat în cerinţele societăţii moderne.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Educaţie fizică şi sport

Specializare: Educaţie fizică şi sportivă

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

1. Proba I – test de evaluare motrică – practic – probă eliminatorie

2. Media de la examenul de bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 07/09/2019

Perioadă probe: de la 09/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019 până la 11/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Proba de aptitudini Da Nu N/A Da Proba practica N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Educaţie pentru sănătate
Gimnastică
Atletism
FotbalB/Gimnastică ritmică F
Volei
Anatomie
Istoria EFS
Masaj
Practică de schi
Biomecanică
Practică orientare şi turism
Haltere
Judo
Dans
Educaţie ritmicomuzicală şi Euritmie
Limba străină (disciplină complementară)
Filosofie (disciplină complementară)
Box (disciplină facultativă)
Informatică (disciplină facultativă)
Voluntariat (disciplină facultativă)
Anul 2
Kinesiologie
Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului
Prim ajutor
Baschet
Handbal
Schi-Practică de schi
Fiziologie
Kinetoterapia deficienţelor fizice funcţionale
Metodologia cercetării
Metode de evaluare somatofuncţională şi motrică
Modul: Nataţie-tehnica şi metodica
Practica de înot aplicativ şi vâslit
Gimnastică ritmică B/Fotbal F
Educaţie prin aventură
Arte marţiale
Tenis de câmp
Lupte
Limba străină (disciplină complementară)
Alpinism şi escaladă (discipline facultative)
Organizarea şi conducerea lecţiei de EF (discipline facultative)
Voluntariat (discipline facultative)
Anul 3
Managenentul şi legislaţia în EFS
Fiziologia efortului
Comunicare şi integrare socială
Jocuri motrice
Socilogia sportului
Atletism
Didactica activităţilor fizice: -pe grupe de vârstă/-adaptată persoanelor cu nevoi speciale
Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de licență
Handbal
Volei
Baschet
Fotbal
Gimnastică aerobică
Culturism
Jogging
Badminton
Demonstraţii şi serbări
Rugby
Patinaj pe rotile
Psihologia sportului
Filosofia sportului
Limba străină (diciplină facultativă)
Aprofundare într-o ramură sport (diciplină facultativă)
Stagiu de Practică în medii de educaţie sportivă/Practică de antrenor (diciplină facultativă)
Voluntariat (diciplină facultativă)

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Educație Fizică și Sport pregătește specialiști in domeniul culturii fizice și sportive, care să acopere toate formele de activitate fizică.

Facultatea de Educație Fizică și Sport are ca și obiective principale:

  • formarea și perfecționarea resurselor umane inalt calificate prin promovarea învătământului de excelența și racordarea acestuia la standardele actuale, in domenii prioritare la nivel european;
  • promovarea unor cunoștințe si orientări metodologice moderne in domeniul educației fizice, sportului, kinetoterapiei, al culturii fizice in general
  • participarea culturii fizice si a altor subdomenii ale cunoașterii ștințifice, la afirmarea și dezvoltarea valorilor societații contemporane.

Procesul didactic din cadrul facultății noastre se desfasoara pe baza sistemului european de credite transferabile, studenții parcurgând in mod facultativ un modul psiho-pedagogic care va permite exercitarea profesiei la toate nivelele de învâțământ preuniversitar si universitar.

Cadre didactice: 32

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație